Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Why do people live in high-risk areas? A field study in Akuressa, Sri Lanka

Askman, Johan LU and Nilsson, Olof LU (2016) VBR920 20162
Division of Risk Management and Societal Safety
Risk Management and Safety Engineering (M.Sc.Eng.)
Division of Risk Management and Societal Safety
Abstract
A qualitative field study, based on Grounded Theory methodology, has been conducted in the areas around Akuressa in southern Sri Lanka. The method for data collection consisted mainly of semi-structured interviews with local residents. The purpose of the study was to evaluate why people live in high-risk areas. The aim was to do this by looking beyond the purely physical aspect of living with hazards and explore underlying social factors. Four main reasons were identified, namely an overall good living situation, sense of place, difficulties relocating and being well adapted to the situation. Semi-structured interviews were also held with government officials to explore whether they shared the views of the local residents. The study found... (More)
A qualitative field study, based on Grounded Theory methodology, has been conducted in the areas around Akuressa in southern Sri Lanka. The method for data collection consisted mainly of semi-structured interviews with local residents. The purpose of the study was to evaluate why people live in high-risk areas. The aim was to do this by looking beyond the purely physical aspect of living with hazards and explore underlying social factors. Four main reasons were identified, namely an overall good living situation, sense of place, difficulties relocating and being well adapted to the situation. Semi-structured interviews were also held with government officials to explore whether they shared the views of the local residents. The study found that there was a consensus regarding several of the different reasons as to why people live in the high-risk areas included in the study. However, some discrepancies were identified in relation to risk awareness and the efficiency of implemented risk reducing measures. Furthermore, the study identifies and explores underlying social factors, such as risk normalisation and risk trade-off, which seems to influence the decision of living in a high-risk area. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Varför bor människor i högriskområden?
-En intervjustudie i översvämningsdrabbade Akuressa, Sri Lanka.


Svaret på denna frågar har visat sig vara mer komplex än vad man kanske tror och det är svårt att lyfta enskilda, isolerade anledningar. Frågan bör istället besvaras utifrån ett helhetsperspektiv. Kunskap kring detta anses viktig för att kunna implementera lämpliga åtgärder och förbättra situationen i områden som drabbas av naturkatastrofer.


Genom en intervjustudie med både lokalbefolkning och tjänstemän identifierades ett antal huvudsakliga anledningar till varför människor bor i översvämningsdrabbade områden kring Akuressa, Sri Lanka. Dessa följer nedan:

Överlag nöjda med levnadssituationen – Översvämningarna nämndes som... (More)
Varför bor människor i högriskområden?
-En intervjustudie i översvämningsdrabbade Akuressa, Sri Lanka.


Svaret på denna frågar har visat sig vara mer komplex än vad man kanske tror och det är svårt att lyfta enskilda, isolerade anledningar. Frågan bör istället besvaras utifrån ett helhetsperspektiv. Kunskap kring detta anses viktig för att kunna implementera lämpliga åtgärder och förbättra situationen i områden som drabbas av naturkatastrofer.


Genom en intervjustudie med både lokalbefolkning och tjänstemän identifierades ett antal huvudsakliga anledningar till varför människor bor i översvämningsdrabbade områden kring Akuressa, Sri Lanka. Dessa följer nedan:

Överlag nöjda med levnadssituationen – Översvämningarna nämndes som en av få negativa saker med att bo i området och överlag verkade invånarna nöjda med sin situation.

Stark anknytning till området – Många är födda i området alternativt har bott där under lång tid och var därför negativt inställda till en flytt.

Svårigheter med att flytta – Flera upplevde en flytt som svår att genomföra då man inte visste var man skulle flytta, hur detta skulle finansieras och att man inte trodde sig kunna hitta ett motsvarande boende.

Väl anpassade till situationen – Då de flesta bott i området under lång tid, ofta i flera generationer, fanns mycket kunskap kring hur översvämningarna skulle hanteras vilket ofta mildrade dess konsekvenser.

Orten drabbades årligen av översvämningar, i synnerhet under monsunperioder. Lokalbefolkningen förespråkade fysiska barriärer som lösning på problemet, såsom dammar eller vallar. Tjänstemännen ansåg däremot att det behövdes både fysiska hinder och förändrade levnadsvanor. Samtidigt var inställningen till levnadssituationen förvånansvärt positiv trots de årliga översvämningarna. Även om lokalbefolkningen givetvis helst av allt hade sluppit dem, beskrevs översvämningarna som olägenheter snarare än katastrofer.

Fokus vid diskussioner kring naturkatastrofer tenderar att ofta hamna på de fysiska fenomenen, såsom en orkans vindstyrka eller jordbävningens magnitud. Detta innebär att man lätt glömmer bort faktumet att om det inte funnits några människor i området hade det enbart varit just ett fysiskt fenomen, snarare än en katastrof. För att på ett så effektivt sätt som möjligt kunna förbättra förutsättningarna i riskfyllda områden bör man dock lyfta blicken och även fokusera på de bakomliggande sociala aspekterna till varför människor är bosatta i dessa områden. Annars är risken stor att implementerade lösningar eller förbättringar inte är lämpade för den lokala kontexten och att tillgängliga resurser därför inte utnyttjas maximalt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Askman, Johan LU and Nilsson, Olof LU
supervisor
organization
course
VBR920 20162
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Hazard, flood, risk, risk awareness, risk perception, risk normalisation, risk trade-off, relocation, grounded theory, semi-structured interviews, field study
report number
5033
other publication id
ISRN: LUTVDG/TVRH--5033--SE
language
English
id
8896357
date added to LUP
2017-01-11 13:33:44
date last changed
2020-12-03 14:26:12
@misc{8896357,
 abstract   = {A qualitative field study, based on Grounded Theory methodology, has been conducted in the areas around Akuressa in southern Sri Lanka. The method for data collection consisted mainly of semi-structured interviews with local residents. The purpose of the study was to evaluate why people live in high-risk areas. The aim was to do this by looking beyond the purely physical aspect of living with hazards and explore underlying social factors. Four main reasons were identified, namely an overall good living situation, sense of place, difficulties relocating and being well adapted to the situation. Semi-structured interviews were also held with government officials to explore whether they shared the views of the local residents. The study found that there was a consensus regarding several of the different reasons as to why people live in the high-risk areas included in the study. However, some discrepancies were identified in relation to risk awareness and the efficiency of implemented risk reducing measures. Furthermore, the study identifies and explores underlying social factors, such as risk normalisation and risk trade-off, which seems to influence the decision of living in a high-risk area.},
 author    = {Askman, Johan and Nilsson, Olof},
 keyword   = {Hazard,flood,risk,risk awareness,risk perception,risk normalisation,risk trade-off,relocation,grounded theory,semi-structured interviews,field study},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Why do people live in high-risk areas? A field study in Akuressa, Sri Lanka},
 year     = {2016},
}