Advanced

Samhället, sanningen och individen - Beröringspunkter mellan två modernitetskritiska röster

Stattin, Simon LU (2017) STVA22 20162
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
Modernitetens två främsta kritiker är konservatismen och postmodernismen.
Tidigare forskning visar på att dessa idétraditioner har flertalet beröringspunkter,
framför allt i form av vissa konstruktivistiska och pluralistiska aspekter samt en
specifik syn på subjektet. I föreliggande uppsats konkretiseras och fördjupas dessa
aspekter utifrån postmodernismens teoribildning och prövas därefter på en text av
konservatismens kanske främsta tänkare, Michael Oakeshott. Genom idéanalysen
finner jag att dessa postmoderna drag på ett ytligt plan finns hos Oakeshott, men
framför allt tydliggörs det substantiella skillnader inom de övergripande
beröringspunkterna. Dessa rör främst Oakeshotts syn på samhället som enhetligt
kontra... (More)
Modernitetens två främsta kritiker är konservatismen och postmodernismen.
Tidigare forskning visar på att dessa idétraditioner har flertalet beröringspunkter,
framför allt i form av vissa konstruktivistiska och pluralistiska aspekter samt en
specifik syn på subjektet. I föreliggande uppsats konkretiseras och fördjupas dessa
aspekter utifrån postmodernismens teoribildning och prövas därefter på en text av
konservatismens kanske främsta tänkare, Michael Oakeshott. Genom idéanalysen
finner jag att dessa postmoderna drag på ett ytligt plan finns hos Oakeshott, men
framför allt tydliggörs det substantiella skillnader inom de övergripande
beröringspunkterna. Dessa rör främst Oakeshotts syn på samhället som enhetligt
kontra postmodernismens pluralistiska och maktdefinierade samhälle. Vidare
tydliggörs en motsatt inställning till historiska processer. Inom postmodernismen
synliggörs i mötet med Oakeshotts text den kritiska uppfattningen av historien,
medan det hos Oakeshott framträder en positiv bild, framför allt i hans
uppfattning av nuet. Genom analysen framkommer det därmed att teorin om
idétraditionernas likheter saknar substantiell grund. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Stattin, Simon LU
supervisor
organization
course
STVA22 20162
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
konservatism, postmodernism, modernism, Oakeshott, Lyotard, Butler, Foucault, subjekt, konstruktivism, pluralism
language
Swedish
id
8896767
date added to LUP
2017-02-08 16:01:05
date last changed
2017-02-08 16:01:05
@misc{8896767,
 abstract   = {Modernitetens två främsta kritiker är konservatismen och postmodernismen.
Tidigare forskning visar på att dessa idétraditioner har flertalet beröringspunkter,
framför allt i form av vissa konstruktivistiska och pluralistiska aspekter samt en
specifik syn på subjektet. I föreliggande uppsats konkretiseras och fördjupas dessa
aspekter utifrån postmodernismens teoribildning och prövas därefter på en text av
konservatismens kanske främsta tänkare, Michael Oakeshott. Genom idéanalysen
finner jag att dessa postmoderna drag på ett ytligt plan finns hos Oakeshott, men
framför allt tydliggörs det substantiella skillnader inom de övergripande
beröringspunkterna. Dessa rör främst Oakeshotts syn på samhället som enhetligt
kontra postmodernismens pluralistiska och maktdefinierade samhälle. Vidare
tydliggörs en motsatt inställning till historiska processer. Inom postmodernismen
synliggörs i mötet med Oakeshotts text den kritiska uppfattningen av historien,
medan det hos Oakeshott framträder en positiv bild, framför allt i hans
uppfattning av nuet. Genom analysen framkommer det därmed att teorin om
idétraditionernas likheter saknar substantiell grund.},
 author    = {Stattin, Simon},
 keyword   = {konservatism,postmodernism,modernism,Oakeshott,Lyotard,Butler,Foucault,subjekt,konstruktivism,pluralism},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Samhället, sanningen och individen - Beröringspunkter mellan två modernitetskritiska röster},
 year     = {2017},
}