Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Traditionsprincipen - utifrån ett samhällsekonomiskt och processekonomiskt perspektiv

Hesslin, Carl LU (2016) LAGF03 20162
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
Due to recent discussions concerning an eventual transition to the principle of a valid agreement and SOU 2015:18, this essay’s question formulation is if there are any advantages with the principle of tradition from a national economical and procedural economical perspective. To answer the question, I have used the legal dogmatic method.

The principle of tradition means that a buyer gets protection from the seller’s creditors once the movable property has been transferred to him or her, or when the seller has been legally dispossessed of the movable property. The principle of a valid agreement would give the buyer protection from the seller’s creditors through the contract.

After an examination of the current law, SOU 2015:18 and... (More)
Due to recent discussions concerning an eventual transition to the principle of a valid agreement and SOU 2015:18, this essay’s question formulation is if there are any advantages with the principle of tradition from a national economical and procedural economical perspective. To answer the question, I have used the legal dogmatic method.

The principle of tradition means that a buyer gets protection from the seller’s creditors once the movable property has been transferred to him or her, or when the seller has been legally dispossessed of the movable property. The principle of a valid agreement would give the buyer protection from the seller’s creditors through the contract.

After an examination of the current law, SOU 2015:18 and the pros and cons with the principle of tradition, my conclusion is that the principle of tradition is advantageous from a procedural economical perspective, while from a national economical perspective it would be more advantageous with the principle of a valid agreement.

My conclusion is mainly supported by the following. From a national economical perspective, it has been put forth that Swedish trade have adapted to the principle of tradition, and the legal assessments for when creditor protection arises are relatively clear. Apart from these advantages, the public often lacks knowledge about the principle of tradition, the principle entails unnecessary transaction costs and is not adapted to international contexts. From a procedural economical perspective, the principle of tradition is advantageous as it streamlines the bailiff. (Less)
Abstract (Swedish)
Med anledning av diskussionen kring en eventuell övergång till avtalsprincipen och SOU 2015:18 har denna uppsatsens frågeställning varit om ett fasthållande vid traditionsprincipen skulle ha samhällsekonomiska respektive processekonomiska fördelar. För att svara på frågeställningen har jag använt mig av den rättsdogmatiska metoden.

Traditionsprincipen innebär att köparen får sakrättsligt skydd mot säljarens borgenärer först i och med en besittningsövergång eller rättsligt rådighetsavskärande. Avtalsprincipen skulle medföra att köparen får sakrättsligt skydd i och med köpeavtalet.

Efter en genomgång av gällande rätt, SOU 2015 samt för- och nackdelarna med traditionsprincipen, kommer jag fram till att det utifrån ett... (More)
Med anledning av diskussionen kring en eventuell övergång till avtalsprincipen och SOU 2015:18 har denna uppsatsens frågeställning varit om ett fasthållande vid traditionsprincipen skulle ha samhällsekonomiska respektive processekonomiska fördelar. För att svara på frågeställningen har jag använt mig av den rättsdogmatiska metoden.

Traditionsprincipen innebär att köparen får sakrättsligt skydd mot säljarens borgenärer först i och med en besittningsövergång eller rättsligt rådighetsavskärande. Avtalsprincipen skulle medföra att köparen får sakrättsligt skydd i och med köpeavtalet.

Efter en genomgång av gällande rätt, SOU 2015 samt för- och nackdelarna med traditionsprincipen, kommer jag fram till att det utifrån ett processekonomiskt perspektiv finns fördelar med ett fasthållande av traditionsprincipen, men att det utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv vore fördelaktigt att övergå till en avtalsprincip.

Min slutsats stöds huvudsakligen av följande. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv har det lyfts fram att svensk handel har anpassat sig efter traditionsprincipen samt att de rättsliga bedömningarna för när borgenärsskydd uppkommer är relativt klara. Bortsett från dessa fördelar kan man se att traditionsprincipen saknar förankring hos allmänheten, medför onödiga transaktionskostnader och inte är anpassad till internationella sammanhang. Ett fasthållande vid traditionsprincipen skulle ur ett processekonomiskt perspektiv vara fördelaktigt eftersom den effektiviserar exekutionsväsendet och håller nere kostnaderna för bl.a. KFM. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hesslin, Carl LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Sakrätt, traditionsprincipen, avtalsprincipen
language
Swedish
id
8896988
date added to LUP
2017-02-08 11:25:37
date last changed
2017-02-08 11:25:37
@misc{8896988,
 abstract   = {Due to recent discussions concerning an eventual transition to the principle of a valid agreement and SOU 2015:18, this essay’s question formulation is if there are any advantages with the principle of tradition from a national economical and procedural economical perspective. To answer the question, I have used the legal dogmatic method. 

The principle of tradition means that a buyer gets protection from the seller’s creditors once the movable property has been transferred to him or her, or when the seller has been legally dispossessed of the movable property. The principle of a valid agreement would give the buyer protection from the seller’s creditors through the contract. 

After an examination of the current law, SOU 2015:18 and the pros and cons with the principle of tradition, my conclusion is that the principle of tradition is advantageous from a procedural economical perspective, while from a national economical perspective it would be more advantageous with the principle of a valid agreement. 

My conclusion is mainly supported by the following. From a national economical perspective, it has been put forth that Swedish trade have adapted to the principle of tradition, and the legal assessments for when creditor protection arises are relatively clear. Apart from these advantages, the public often lacks knowledge about the principle of tradition, the principle entails unnecessary transaction costs and is not adapted to international contexts. From a procedural economical perspective, the principle of tradition is advantageous as it streamlines the bailiff.},
 author    = {Hesslin, Carl},
 keyword   = {Sakrätt,traditionsprincipen,avtalsprincipen},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Traditionsprincipen - utifrån ett samhällsekonomiskt och processekonomiskt perspektiv},
 year     = {2016},
}