Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Barnets bästa vid olovligt bortförande och kvarhållande av barn

Härdig, Johanna LU (2016) LAGF03 20162
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
I takt med att förflyttningarna över gränserna ökar blir fall av olovligt bortförande och kvarhållande av barn allt vanligare. Med olovligt bortförande av barn menas att en förälder tar barnet till ett annat land så att den andre föräldern inte längre kan ta del av vårdnaden om barnet. Med olovligt kvarhållande menas främst att en förälder olovligt håller kvar barnet i ett land efter utgången av en umgängestid. Huvudregeln i sådana fall är att barnet ska överflyttas till ursprungslandet.

Eftersom denna typ av fall rör barn ska barnets bästa komma i främsta rummet i enlighet med barnkonventionen. Beslutsfattaren ska då framför allt se till barnets vilja, bevarandet av familjerelationer och vård, skydd och säkerhet för barnet. Efter att... (More)
I takt med att förflyttningarna över gränserna ökar blir fall av olovligt bortförande och kvarhållande av barn allt vanligare. Med olovligt bortförande av barn menas att en förälder tar barnet till ett annat land så att den andre föräldern inte längre kan ta del av vårdnaden om barnet. Med olovligt kvarhållande menas främst att en förälder olovligt håller kvar barnet i ett land efter utgången av en umgängestid. Huvudregeln i sådana fall är att barnet ska överflyttas till ursprungslandet.

Eftersom denna typ av fall rör barn ska barnets bästa komma i främsta rummet i enlighet med barnkonventionen. Beslutsfattaren ska då framför allt se till barnets vilja, bevarandet av familjerelationer och vård, skydd och säkerhet för barnet. Efter att ha studerat lagtext och praxis finns det anledning att tvivla på om tillämpningen av regleringen av olovligt bortförande och kvarhållande av barn lever upp till barnkonventionen då handläggningen ska ske så skyndsamt att en ordentlig riskbedömning inte hinns med. Detta gör att barn i vissa fall överflyttas till en våldsam förälder, vilket inte ligger i linje med barnkonventionen.

Utgången i mål som rör olovligt bortförande och kvarhållande av barn är ur barnets synvinkel väldigt likt utgången i vårdnadsmål, då de påverkar barnets framtida boende och umgänge med sina föräldrar. I svenska vårdnadsmål ska beslutsfattaren se till fyra faktorer för att avgöra barnets bästa. Dessa är barnets vilja, barnets behov av en nära och god kontakt med sina föräldrar, risken för att barnet far illa och barnets behov av trygghet. Vid en jämförelse mellan barnets bästa i mål om olovligt bortförande och kvarhållande av barn och regleringen i svenska vårdnadsmål framkommer det dessa inte överensstämmer då risken att barnet far illa är större vid olovligt bortförande eller kvarhållande av barn. Detta eftersom att huvudregeln är att barnet ska överflyttas och att en ordentlig riskbedömning inte hinns med. (Less)
Abstract
As the movements across the borders increase, so do the wrongful removals and retentions of children. Wrongful removals mean that a parent takes the child to another country so that the other parent no longer can take part in the custody of the child. Wrongful retention mean that a parent wrongfully retains the child after the expiration of the access right. The general rule in these cases is that the child shall return to the country of origin.

Since these cases involve children, the best interests of the child shall be a primary consideration according to the Convention on the Rights of the Child. The decision-maker should mainly regard the child’s view, the preservation of the family environment and the care, protection and safety... (More)
As the movements across the borders increase, so do the wrongful removals and retentions of children. Wrongful removals mean that a parent takes the child to another country so that the other parent no longer can take part in the custody of the child. Wrongful retention mean that a parent wrongfully retains the child after the expiration of the access right. The general rule in these cases is that the child shall return to the country of origin.

Since these cases involve children, the best interests of the child shall be a primary consideration according to the Convention on the Rights of the Child. The decision-maker should mainly regard the child’s view, the preservation of the family environment and the care, protection and safety of the child. After studying the text of the law and court practices there is reason to doubt whether the adjudication process of the regulation of wrongful removals or retentions of children meet the requirements stated in the Convention on the Rights of the Child. This because of that the time limit in the procedure give no time for a proper risk assassement, which results in some children having to return to a violent parent, which is not acceptable according to the Convention on the Rights of the Child.

The outcome of cases regarding wrongfully removals or retentions of children is in the child’s point of view very similar to the outcome of cases regarding custody since it effects the child’s future residence and contact with its parents. In Swedish custody cases the decision-maker has to consider four factors to determine the best interest of the child: the child’s view, the child’s need of a good relationship with both parents, the child’s safety and the child’s need of security. When comparing the child's best interests in cases of wrongful removal and retention of children and regulation in Swedish custody cases it appears they do not comply. The risk of the child’s safety is bigger in cases of wrongful removal and retention of children, because of the general rule that the child should return to the country of origin and that there is no time for a proper risk assessement. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Härdig, Johanna LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Familjerätt, olovligt bortförande och kvarhållande av barn, barnets bästa, 1980 års Haagkonvention, Barnkonventionen, vårdnadsmål
language
Swedish
id
8897015
date added to LUP
2017-02-13 08:28:08
date last changed
2017-02-13 08:28:08
@misc{8897015,
 abstract   = {As the movements across the borders increase, so do the wrongful removals and retentions of children. Wrongful removals mean that a parent takes the child to another country so that the other parent no longer can take part in the custody of the child. Wrongful retention mean that a parent wrongfully retains the child after the expiration of the access right. The general rule in these cases is that the child shall return to the country of origin. 

Since these cases involve children, the best interests of the child shall be a primary consideration according to the Convention on the Rights of the Child. The decision-maker should mainly regard the child’s view, the preservation of the family environment and the care, protection and safety of the child. After studying the text of the law and court practices there is reason to doubt whether the adjudication process of the regulation of wrongful removals or retentions of children meet the requirements stated in the Convention on the Rights of the Child. This because of that the time limit in the procedure give no time for a proper risk assassement, which results in some children having to return to a violent parent, which is not acceptable according to the Convention on the Rights of the Child.

The outcome of cases regarding wrongfully removals or retentions of children is in the child’s point of view very similar to the outcome of cases regarding custody since it effects the child’s future residence and contact with its parents. In Swedish custody cases the decision-maker has to consider four factors to determine the best interest of the child: the child’s view, the child’s need of a good relationship with both parents, the child’s safety and the child’s need of security. When comparing the child's best interests in cases of wrongful removal and retention of children and regulation in Swedish custody cases it appears they do not comply. The risk of the child’s safety is bigger in cases of wrongful removal and retention of children, because of the general rule that the child should return to the country of origin and that there is no time for a proper risk assessement.},
 author    = {Härdig, Johanna},
 keyword   = {Familjerätt,olovligt bortförande och kvarhållande av barn,barnets bästa,1980 års Haagkonvention,Barnkonventionen,vårdnadsmål},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Barnets bästa vid olovligt bortförande och kvarhållande av barn},
 year     = {2016},
}