Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Den offentliga maten - Om möjligheten för upphandlande myndighet att beakta djurskydd och miljöhänsyn vid livsmedelsupphandling.

Åkerberg, Jeanette LU (2016) JURM02 20162
Department of Law
Abstract
The new public procurement legislation that enter force in January 2017, will to a greater extent focus on protecting public interests.

This essay addresses the possibility for contracting authorities to consider animal welfare and environmental considerations in public food procurement. Public procurement of food is particularly interesting to examine based on this new legislation. Food procurement largely covers the protection of public interests that has an enhanced space within the procurement law. Particularly the issues of environment and animal welfare.

With a recent Finnish decision in principle, food procurement has become a more acclaimed question. What makes it important in bringing this decision into the essay is its... (More)
The new public procurement legislation that enter force in January 2017, will to a greater extent focus on protecting public interests.

This essay addresses the possibility for contracting authorities to consider animal welfare and environmental considerations in public food procurement. Public procurement of food is particularly interesting to examine based on this new legislation. Food procurement largely covers the protection of public interests that has an enhanced space within the procurement law. Particularly the issues of environment and animal welfare.

With a recent Finnish decision in principle, food procurement has become a more acclaimed question. What makes it important in bringing this decision into the essay is its relationship to the fundamental EU law principles of public procurement. Particularly due to the fact that the Finnish government through this decision is interpreting the regulation in a way that from a Swedish point of view is contrary to the principles of public procurement.

By describing the preparatory work and enquiry leading up to the new procurement law, I intend to shed light on the conditions that contracting authorities enjoy, for enhanced animal protection and environmental considerations procurement.

Finally, the essay intends to provide the reader with an enhanced understanding of the importance of procurement contracts that value the protection of public interests. Furthermore, it is my intention and wish that this essay may contribute to the work on sustainable procurement and ultimately sustainable development. (Less)
Abstract (Swedish)
I och med det ikraftträdande av en ny upphandlingslagstiftning i januari 2017 införs en reglering som i större utsträckning ämnar tillvarata skyddsvärda samhällsintressen.

Uppsatsen behandlar frågan om möjligheten för upphandlande myndighet att beakta djurskydd och miljöhänsyn vid livsmedelsupphandling. Offentlig upphandling av livsmedel är synnerligen intressant att granska utifrån denna nya lagstiftning. Livsmedelsupphandling omfattar i hög utsträckning de skyddsvärda samhällsintressen som fått förstärkt utrymme i upphandlingslagstiftningen. Särskilt frågorna om miljöhänsynstagande och djurskydd.

Livsmedelsupphandling har även genom ett finländskt principbeslut kommit att bli en mer uppmärksammad fråga. Vad som gör principbeslutet... (More)
I och med det ikraftträdande av en ny upphandlingslagstiftning i januari 2017 införs en reglering som i större utsträckning ämnar tillvarata skyddsvärda samhällsintressen.

Uppsatsen behandlar frågan om möjligheten för upphandlande myndighet att beakta djurskydd och miljöhänsyn vid livsmedelsupphandling. Offentlig upphandling av livsmedel är synnerligen intressant att granska utifrån denna nya lagstiftning. Livsmedelsupphandling omfattar i hög utsträckning de skyddsvärda samhällsintressen som fått förstärkt utrymme i upphandlingslagstiftningen. Särskilt frågorna om miljöhänsynstagande och djurskydd.

Livsmedelsupphandling har även genom ett finländskt principbeslut kommit att bli en mer uppmärksammad fråga. Vad som gör principbeslutet aktuellt att inkludera i uppsatsen är dess förhållande till de grundläggande EU-rättsliga principerna för offentlig upphandling. I synnerhet det faktum att Finlands regering genom införande av detta beslut handlar på ett sätt som från svenskt håll menas stå i strid med dessa grundläggande principerna för offentlig upphandling.

Genom att gå igenom de förarbeten och utredningar som föranlett den nya upphandlingslagstiftningen ämnar jag belysa de förutsättningar som upphandlande myndigheter åtnjuter, till ett förstärkt djurskydds- och miljöhänsynstagande upphandlingsförfarande.

Avslutningsvis ämnar uppsatsen ge läsaren en förstärkt insikt i vikten av ett upphandlingsförfarande som värnar om skyddsvärda samhällsintressen. Vidare är förhoppningen att uppsatsen kan verka bidragande i arbetet mot en hållbar upphandling och i slutändan en hållbar utveckling. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Åkerberg, Jeanette LU
supervisor
organization
alternative title
The public food - The possibility for contracting authorities to consider animal welfare and environmental considerations in food procurement.
course
JURM02 20162
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
förmögenhetsrätt, EU-rätt, offentlig upphandling, livsmedelsupphandling
language
Swedish
id
8897036
date added to LUP
2017-01-18 12:29:25
date last changed
2017-01-18 12:29:25
@misc{8897036,
 abstract   = {The new public procurement legislation that enter force in January 2017, will to a greater extent focus on protecting public interests. 

This essay addresses the possibility for contracting authorities to consider animal welfare and environmental considerations in public food procurement. Public procurement of food is particularly interesting to examine based on this new legislation. Food procurement largely covers the protection of public interests that has an enhanced space within the procurement law. Particularly the issues of environment and animal welfare.

With a recent Finnish decision in principle, food procurement has become a more acclaimed question. What makes it important in bringing this decision into the essay is its relationship to the fundamental EU law principles of public procurement. Particularly due to the fact that the Finnish government through this decision is interpreting the regulation in a way that from a Swedish point of view is contrary to the principles of public procurement. 

By describing the preparatory work and enquiry leading up to the new procurement law, I intend to shed light on the conditions that contracting authorities enjoy, for enhanced animal protection and environmental considerations procurement.

Finally, the essay intends to provide the reader with an enhanced understanding of the importance of procurement contracts that value the protection of public interests. Furthermore, it is my intention and wish that this essay may contribute to the work on sustainable procurement and ultimately sustainable development.},
 author    = {Åkerberg, Jeanette},
 keyword   = {förmögenhetsrätt,EU-rätt,offentlig upphandling,livsmedelsupphandling},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Den offentliga maten - Om möjligheten för upphandlande myndighet att beakta djurskydd och miljöhänsyn vid livsmedelsupphandling.},
 year     = {2016},
}