Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Flexicurity och företagshemligheter - En motsättning kring arbetstagarens möjlighet att byta anställning?

Ingelberg, Sofia LU (2016) LAGF03 20162
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Den kunskap en arbetstagare har utgör en av de primära tillgångarna i en
näringsverksamhet. Uppdelningen mellan vilken information som tillfaller
arbetsgivaren och vilken information som utgör personligt kunnande blir
framförallt aktuell då en anställning upphör. Situationen att arbetstagaren
byter arbete till en anställning inom samma verksamhetsområde är mer regel
än undantag. Det är viktigt för båda parterna i ett anställningsförhållande att
det står klart vilken information som utgör en företagshemlighet. Lag
(1990:409) om skydd för företagshemligheter skyddar otillåtet röjande av
sådan information. Våren 2016 antog europeiska kommissionen och rådet ett
direktiv i syfte att harmonisera medlemsstaternas skydd för olagligt
... (More)
Den kunskap en arbetstagare har utgör en av de primära tillgångarna i en
näringsverksamhet. Uppdelningen mellan vilken information som tillfaller
arbetsgivaren och vilken information som utgör personligt kunnande blir
framförallt aktuell då en anställning upphör. Situationen att arbetstagaren
byter arbete till en anställning inom samma verksamhetsområde är mer regel
än undantag. Det är viktigt för båda parterna i ett anställningsförhållande att
det står klart vilken information som utgör en företagshemlighet. Lag
(1990:409) om skydd för företagshemligheter skyddar otillåtet röjande av
sådan information. Våren 2016 antog europeiska kommissionen och rådet ett
direktiv i syfte att harmonisera medlemsstaternas skydd för olagligt
anskaffad, utnyttjad och röjd företagsinformation.
Direktivet belyser vikten av att inte begränsa arbetstagarens rörlighet på
arbetsmarknaden, men utvidgar samtidigt begreppet företagshemlighet. En
implementering av direktivet i svensk rätt kommer att medföra vissa
förändringar i FHL. Arbetsgivarens skydd för företagshemligheter kommer
att stärkas efter en anställning. Direktivet stadgar även att arbetstagare utan
hinder ska få medföra de erfarenheter och färdigheter vilka denne på ett
hedersamt sätt skaffat sig i utövandet av sitt arbete. Direktivet ger begreppet
företagshemlighet en vidare definition vilket innebär att arbetsgivaren kan
definiera mer information inom verksamheten som en företagshemlighet än
vad som tidigare varit möjligt genom bestämmelserna i FHL.
Det uppstår en intressekonflikt mellan arbetsgivarens skydd för
företagshemligheter och arbetstagarens mobilitet. Principen om flexicurity
stadgar att arbetsmarknaden ska präglas av flexibilitet och trygghet.
Direktivet kommer ge begreppet företagshemlighet en bredare definition,
förändra arbetsgivarens möjlighet till konkurrensbegränsning efter
anställningen utanför vad som kommer att stadgas i lagen och på så sätt verka
positivt för arbetstagarnas mobilitet. Direktivet är på så sätt förenligt med
principen om flexicurity. (Less)
Abstract
The knowledge that workers possess is one of the primary assets of a
business. The divisions between which information that belongs to the
employer, and which information an employee can bring into a new
employment become relevant when the employment terminates. In the late
spring of 2016 the European Commission and the European Council
approved a directive about the protection for trade secrets to harmonize the
legislation within the European Union.
The directive points out the importance not to limit wage earners
flexibility at the labor market, but at the same time does the commission
adopt a broader definition of information. Sweden shall implement the
directive to national law before 2018. This implementing will cause a... (More)
The knowledge that workers possess is one of the primary assets of a
business. The divisions between which information that belongs to the
employer, and which information an employee can bring into a new
employment become relevant when the employment terminates. In the late
spring of 2016 the European Commission and the European Council
approved a directive about the protection for trade secrets to harmonize the
legislation within the European Union.
The directive points out the importance not to limit wage earners
flexibility at the labor market, but at the same time does the commission
adopt a broader definition of information. Sweden shall implement the
directive to national law before 2018. This implementing will cause a reform
to the current legislation. The employer will get a better protection for trade
secrets when the employment has terminated. The directive also provide that
the wage earners shall be able to keep such skills which he in an honourable
way, acquired in the exercise of his work and not restrict his mobility in the
labour market.
This essay discusses the reform in Swedish legislation for the protection
of trade secrets and how this will affect the work with flexicurity on the
Swedish labour market. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ingelberg, Sofia LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
EU-rätt, arbetsrätt, flexicurity.
language
Swedish
id
8897087
date added to LUP
2017-02-13 08:27:40
date last changed
2017-02-13 08:27:40
@misc{8897087,
 abstract   = {The knowledge that workers possess is one of the primary assets of a
business. The divisions between which information that belongs to the
employer, and which information an employee can bring into a new
employment become relevant when the employment terminates. In the late
spring of 2016 the European Commission and the European Council
approved a directive about the protection for trade secrets to harmonize the
legislation within the European Union.
The directive points out the importance not to limit wage earners
flexibility at the labor market, but at the same time does the commission
adopt a broader definition of information. Sweden shall implement the
directive to national law before 2018. This implementing will cause a reform
to the current legislation. The employer will get a better protection for trade
secrets when the employment has terminated. The directive also provide that
the wage earners shall be able to keep such skills which he in an honourable
way, acquired in the exercise of his work and not restrict his mobility in the
labour market.
This essay discusses the reform in Swedish legislation for the protection
of trade secrets and how this will affect the work with flexicurity on the
Swedish labour market.},
 author    = {Ingelberg, Sofia},
 keyword   = {EU-rätt,arbetsrätt,flexicurity.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Flexicurity och företagshemligheter - En motsättning kring arbetstagarens möjlighet att byta anställning?},
 year     = {2016},
}