Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Godtycke inom stadgade ramar? - En studie av rättssäkerheten i Skatteverkets beslutsfattande

Mogren, Madeleine LU (2016) LAGF03 20162
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
The constitution provides that particularly intervening obligations for the individual shall be regulated by law, thus by Parliament. Yet examples of practices shows the Swedish tax agency exercises arbitrary in terms of visibility to calculate the basis for taxation and to prevent tax evasion.

Visibility is also called the real meaning of legal acts and is a principle from the Supreme Administrative Court to be used in tax calculation. The principle, however, has never come to be enshrined in law, and has in recent decades been debated whether it’s actually to be applied, and whether the Supreme Administrative Court still does. The existing legislation to prevent tax evasion has been criticized for it’s legal uncertainty and lack of... (More)
The constitution provides that particularly intervening obligations for the individual shall be regulated by law, thus by Parliament. Yet examples of practices shows the Swedish tax agency exercises arbitrary in terms of visibility to calculate the basis for taxation and to prevent tax evasion.

Visibility is also called the real meaning of legal acts and is a principle from the Supreme Administrative Court to be used in tax calculation. The principle, however, has never come to be enshrined in law, and has in recent decades been debated whether it’s actually to be applied, and whether the Supreme Administrative Court still does. The existing legislation to prevent tax evasion has been criticized for it’s legal uncertainty and lack of predictability, and therefor applies sparingly.

Criticism is also about that visibility should be considered a method to establish a legal fact and not a principle to establish a legal consequence. By applying visibility as a principle the law is circumvent in an area which requires a high effort of legal certainty- taxation. (Less)
Abstract (Swedish)
I regeringsformen stadgas att särskilt ingripande skyldigheter för den enskilde ska regleras genom lag, följaktligen av riksdagen. Trots det finns det exempel i praxis på att skatteverket i sin handläggning utövar ett godtycke i form av genomsyn för att beräkna underlaget för beskattning och för att hindra skatteflykt.

Genomsyn kallas även för rättshandlingars verkliga innebörd och är en av Regeringsrätten myntad tolkningsprincip vid skatteberäkningen. Principen har dock aldrig kommit att lagfästas och har under de senaste årtiondena varit omdebatterad huruvida den faktiskt ska få tillämpas och huruvida Högsta Förvaltningsdomstolen fortfarande gör det. Den lagstiftning som finns på området för att förhindra skatteflykt har blivit... (More)
I regeringsformen stadgas att särskilt ingripande skyldigheter för den enskilde ska regleras genom lag, följaktligen av riksdagen. Trots det finns det exempel i praxis på att skatteverket i sin handläggning utövar ett godtycke i form av genomsyn för att beräkna underlaget för beskattning och för att hindra skatteflykt.

Genomsyn kallas även för rättshandlingars verkliga innebörd och är en av Regeringsrätten myntad tolkningsprincip vid skatteberäkningen. Principen har dock aldrig kommit att lagfästas och har under de senaste årtiondena varit omdebatterad huruvida den faktiskt ska få tillämpas och huruvida Högsta Förvaltningsdomstolen fortfarande gör det. Den lagstiftning som finns på området för att förhindra skatteflykt har blivit kritiserad för sin rättsosäkerhet och brist på förutsebarhet och tillämpas sparsamt.

Kritiken handlar även om att genomsyn ska betraktas som en metod för att fastslå ett rättsfaktum och inte en princip för att fastslå rättsföljden. Genom att tillämpa genomsyn kringgår man således lagen i ett område som är av särskilt ingripande art för den enskilde- beskattningen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mogren, Madeleine LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
skatterätt, rättssäkerhet, genomsyn, skatteflykt
language
Swedish
id
8897104
date added to LUP
2017-02-13 08:23:22
date last changed
2017-02-13 08:23:22
@misc{8897104,
 abstract   = {The constitution provides that particularly intervening obligations for the individual shall be regulated by law, thus by Parliament. Yet examples of practices shows the Swedish tax agency exercises arbitrary in terms of visibility to calculate the basis for taxation and to prevent tax evasion.

Visibility is also called the real meaning of legal acts and is a principle from the Supreme Administrative Court to be used in tax calculation. The principle, however, has never come to be enshrined in law, and has in recent decades been debated whether it’s actually to be applied, and whether the Supreme Administrative Court still does. The existing legislation to prevent tax evasion has been criticized for it’s legal uncertainty and lack of predictability, and therefor applies sparingly.

Criticism is also about that visibility should be considered a method to establish a legal fact and not a principle to establish a legal consequence. By applying visibility as a principle the law is circumvent in an area which requires a high effort of legal certainty- taxation.},
 author    = {Mogren, Madeleine},
 keyword   = {skatterätt,rättssäkerhet,genomsyn,skatteflykt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Godtycke inom stadgade ramar? - En studie av rättssäkerheten i Skatteverkets beslutsfattande},
 year     = {2016},
}