Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Försvarsadvokaten och yppandeförbudet - En munkavel för rättsäkerheten?

Horozovic, Zinajda LU (2016) LAGF03 20162
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Kritiken mot yppandeförbudet från advokathåll handlar dels om huruvida yppandeförbudet påverkar försvararens roll, dels obalansen mellan parterna i brottmålsprocessen som yppandeförbudet påstås ge upphov till. Uppsatsens syfte är att utreda om ett yppandeförbud påverkar försvararens roll, likställdheten mellan parterna och om det i sådana fall påverkar rättssäkerheten. Försvararens roll definieras i VRGA och RB medan likställdheten mellan parterna garanteras enligt principen om equality of arms och kontradiktionsprincipen som bägge återfinns i EKMR och praxis. Yppandeförbud kan beslutas på två sätt: av åklagare enligt 23 kap 10§ sista st. RB vid förhör eller av domstolen vid häktesförhandling enligt 5 kap 4§ RB. Fokus ligger framförallt på... (More)
Kritiken mot yppandeförbudet från advokathåll handlar dels om huruvida yppandeförbudet påverkar försvararens roll, dels obalansen mellan parterna i brottmålsprocessen som yppandeförbudet påstås ge upphov till. Uppsatsens syfte är att utreda om ett yppandeförbud påverkar försvararens roll, likställdheten mellan parterna och om det i sådana fall påverkar rättssäkerheten. Försvararens roll definieras i VRGA och RB medan likställdheten mellan parterna garanteras enligt principen om equality of arms och kontradiktionsprincipen som bägge återfinns i EKMR och praxis. Yppandeförbud kan beslutas på två sätt: av åklagare enligt 23 kap 10§ sista st. RB vid förhör eller av domstolen vid häktesförhandling enligt 5 kap 4§ RB. Fokus ligger framförallt på bestämmelsen i 23 kap 10§ sista st. i denna uppsats.
Att yppandeförbudet påverkar advokatrollen framkommer tydligt. Det är däremot inte lika självklart om yppandeförbudet står i strid med de processrättsliga principerna, men det pekar åt det hållet. För lagstiftaren blir det en fråga om vad som är viktigast att prioritera: effektiviteten i brottmålsprocessen eller rättssäkerheten. Om man vill förändra instrumentet kan man antingen påverka meddelarfriheten eller effektiviteten genom att förflytta kompetensen att besluta om yppandeförbud från åklagaren till tredje part (Less)
Abstract
The critisicm from attorneys against the prohibition against disclosure, is about whether the prohibition affects the role of an attorney and whether the prohibition causes imbalance between the parties in criminal procedings. The purpose of this essay is to investigate if the prohibition affects the role of an attorney, the equality between the parties and whether it affects the legal certainty. The role of an attorney is defined in Code of Conduct of the Swedish Bar Association and The Swedish Code of Judicial Procedure, while the equality between the parties is to find in ECHR and court practise. The prohibition against disclosure can be ordered in two ways: by the prosecutor during interrogations in accordance to the last subsection in... (More)
The critisicm from attorneys against the prohibition against disclosure, is about whether the prohibition affects the role of an attorney and whether the prohibition causes imbalance between the parties in criminal procedings. The purpose of this essay is to investigate if the prohibition affects the role of an attorney, the equality between the parties and whether it affects the legal certainty. The role of an attorney is defined in Code of Conduct of the Swedish Bar Association and The Swedish Code of Judicial Procedure, while the equality between the parties is to find in ECHR and court practise. The prohibition against disclosure can be ordered in two ways: by the prosecutor during interrogations in accordance to the last subsection in section 10 chapter 23 in The Swedish Code of Judicial Procedure or by the court during custody negotiation in accordance to section 4 chapter 5 in The Swedish Code of Judicial Procedure. The primary focus of this essay is on the regulation in the last subsection in section 10 chapter 23 in The Swedish Code of Judicial Procedure.
It’s clear that the prohibition affects the role of an attorney. It is, however, not that clear if it’s in contrary to the procedural principal, but it’s leaning in that direction. For the legislature it’s a question about the most valuable thing to preserve: effectivness in criminal procedings or legal certainty. To change the the prohibition one can either affect the freedom of communication or the effectivness by moving the expertise from the prosecutor to a third party. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Horozovic, Zinajda LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
processrätt, civil procedure, criminal procedure, yppandeförbudet, försvarsadvokatens roll
language
Swedish
id
8897434
date added to LUP
2017-02-08 08:52:53
date last changed
2017-02-08 08:52:53
@misc{8897434,
 abstract   = {The critisicm from attorneys against the prohibition against disclosure, is about whether the prohibition affects the role of an attorney and whether the prohibition causes imbalance between the parties in criminal procedings. The purpose of this essay is to investigate if the prohibition affects the role of an attorney, the equality between the parties and whether it affects the legal certainty. The role of an attorney is defined in Code of Conduct of the Swedish Bar Association and The Swedish Code of Judicial Procedure, while the equality between the parties is to find in ECHR and court practise. The prohibition against disclosure can be ordered in two ways: by the prosecutor during interrogations in accordance to the last subsection in section 10 chapter 23 in The Swedish Code of Judicial Procedure or by the court during custody negotiation in accordance to section 4 chapter 5 in The Swedish Code of Judicial Procedure. The primary focus of this essay is on the regulation in the last subsection in section 10 chapter 23 in The Swedish Code of Judicial Procedure.
It’s clear that the prohibition affects the role of an attorney. It is, however, not that clear if it’s in contrary to the procedural principal, but it’s leaning in that direction. For the legislature it’s a question about the most valuable thing to preserve: effectivness in criminal procedings or legal certainty. To change the the prohibition one can either affect the freedom of communication or the effectivness by moving the expertise from the prosecutor to a third party.},
 author    = {Horozovic, Zinajda},
 keyword   = {processrätt,civil procedure,criminal procedure,yppandeförbudet,försvarsadvokatens roll},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Försvarsadvokaten och yppandeförbudet - En munkavel för rättsäkerheten?},
 year     = {2016},
}