Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Den personliga integriteten eller den publika insynen - hur informationssamhället påverkat det effektiva skyddet mot personuppgifter

Sewall, Linda LU (2016) LAGF03 20162
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
As the Internet is becoming increasingly intertwined with our lives, new approaches need to be made towards personal integrity and the principle of public access to official records. The information accessible in the information society is close to limitless which creates risks for the personal integrity and misuse of personal data.
The directive on the protection of personal data was incorporated in Swedish law through Personuppgiftslagen (PUL) 1998, based on the right to respect for private and family life in article 8 in the European Convention on Human Rights. The right is, however, undermined in conflict with other interests. An example of this is when the right to publish personal data is enabled with the authority of the... (More)
As the Internet is becoming increasingly intertwined with our lives, new approaches need to be made towards personal integrity and the principle of public access to official records. The information accessible in the information society is close to limitless which creates risks for the personal integrity and misuse of personal data.
The directive on the protection of personal data was incorporated in Swedish law through Personuppgiftslagen (PUL) 1998, based on the right to respect for private and family life in article 8 in the European Convention on Human Rights. The right is, however, undermined in conflict with other interests. An example of this is when the right to publish personal data is enabled with the authority of the protection of speech, despite it being incompatible with the directive for protection of personal data.
This paper highlights the question as to whether Swedish laws meet the demands on protection of personal integrity stated in the directive on protection of personal data and article 8 in the European Convention on Human Rights. The essay also aims to, in view of development of the law, examine the concept of personal integrity.
Sweden might, to some extent, have an unsatisfying protection for the right in article 8 in the European Convention on Human Rights. Due to the strong protection of the principle of public access to official records, it might, however, be an admissible limitation. Regarding personal integrity, personal data is to be valued higher due to its increasing importance in the information society. (Less)
Abstract (Swedish)
Internet blir mer och mer sammanflätat med människors liv vilket kräver nya förhållningssätt till såväl personlig integritet som offentlighetsprincipen. Informationssamhällets framväxt innebär möjligheter till att på mycket kort tid sprida och ta del av stora mängder information, och det har lett till en ökad risk för missbruk och otillbörligt utnyttjande av personuppgifter.
Direktivet 95/45/EG till skydd för personuppgifter är införlivat i svensk rätt genom personuppgiftslagen (PUL) sedan 1998, med bas i skyddet för personlig integritet i artikel 8 Europakonventionen. Skyddet undergrävs emellertid på grund av intressekonflikten med offentlighetsprincipen där den senare ofta får företräde. Ett exempel på detta är när det frivilliga... (More)
Internet blir mer och mer sammanflätat med människors liv vilket kräver nya förhållningssätt till såväl personlig integritet som offentlighetsprincipen. Informationssamhällets framväxt innebär möjligheter till att på mycket kort tid sprida och ta del av stora mängder information, och det har lett till en ökad risk för missbruk och otillbörligt utnyttjande av personuppgifter.
Direktivet 95/45/EG till skydd för personuppgifter är införlivat i svensk rätt genom personuppgiftslagen (PUL) sedan 1998, med bas i skyddet för personlig integritet i artikel 8 Europakonventionen. Skyddet undergrävs emellertid på grund av intressekonflikten med offentlighetsprincipen där den senare ofta får företräde. Ett exempel på detta är när det frivilliga grundlagsskyddet aktualiseras, då det möjliggör för publicering av personuppgifter utan den berördas samtycke, vilket annars som huvudregel är förbjudet.
I uppsatsen lyfts frågan om svensk lagstiftning tillgodoser de krav på skydd för personlig integritet som dataskyddsdirektivet och artikel 8 i Europakonventionen uppställer. Framställningen tar också sikte på att utifrån ett rättsutvecklingsperspektiv undersöka begreppet personlig integritet.
Slutsatsen blir att Sverige på vissa områden verkar ha ett otillfredsställande skydd för den personliga integriteten enligt artikel 8 Europakonventionen, men att Sveriges bedömningsmarginal kanske inrymmer avvägningen mellan rätten till personlig integritet och skyddet för offentlighetsprincipen, vilket kan göra inskränkningen tillåten. Avseende utvecklingen av begreppet personlig integritet bör personuppgifters skydd stärkas, i takt med att de blir av allt större betydelse i informationssamhället. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sewall, Linda LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
8897482
date added to LUP
2017-02-13 20:33:08
date last changed
2017-02-13 20:33:08
@misc{8897482,
 abstract   = {{As the Internet is becoming increasingly intertwined with our lives, new approaches need to be made towards personal integrity and the principle of public access to official records. The information accessible in the information society is close to limitless which creates risks for the personal integrity and misuse of personal data. 
The directive on the protection of personal data was incorporated in Swedish law through Personuppgiftslagen (PUL) 1998, based on the right to respect for private and family life in article 8 in the European Convention on Human Rights. The right is, however, undermined in conflict with other interests. An example of this is when the right to publish personal data is enabled with the authority of the protection of speech, despite it being incompatible with the directive for protection of personal data. 
This paper highlights the question as to whether Swedish laws meet the demands on protection of personal integrity stated in the directive on protection of personal data and article 8 in the European Convention on Human Rights. The essay also aims to, in view of development of the law, examine the concept of personal integrity. 
	Sweden might, to some extent, have an unsatisfying protection for the right in article 8 in the European Convention on Human Rights. Due to the strong protection of the principle of public access to official records, it might, however, be an admissible limitation. Regarding personal integrity, personal data is to be valued higher due to its increasing importance in the information society.}},
 author    = {{Sewall, Linda}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Den personliga integriteten eller den publika insynen - hur informationssamhället påverkat det effektiva skyddet mot personuppgifter}},
 year     = {{2016}},
}