Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

”det vi säger och det vi gör måste liksom vara samma sak” En studie om diversity management som koncept och praktik

Ström, Hanna LU and Nordgren, Ellen LU (2016) SMKK10 20161
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Konceptet diversity management, en organisationsstrategi för att ta tillvara på mångfald som leder till en ökad effektivitet och lönsamhet, har främst forskats inom privata företag, därav intresset för att undersöka fenomenet i kommunal verksamhet. Forskning visar däremot att diversity management som koncept ofta framställs som oproblematisk med positiva budskap, en slags vision som sällan redogör för de utmaningar som organisationer ställs inför. Syftet med denna studie är således att undersöka förhållandet mellan diversity management som koncept och det praktiska mångfaldsarbetet i kommunala verksamheter. För att ta reda på hur det förhåller sig i praktiken vill våra frågeställningar söka svar på vad det är som påverkar mångfaldsarbetet... (More)
Konceptet diversity management, en organisationsstrategi för att ta tillvara på mångfald som leder till en ökad effektivitet och lönsamhet, har främst forskats inom privata företag, därav intresset för att undersöka fenomenet i kommunal verksamhet. Forskning visar däremot att diversity management som koncept ofta framställs som oproblematisk med positiva budskap, en slags vision som sällan redogör för de utmaningar som organisationer ställs inför. Syftet med denna studie är således att undersöka förhållandet mellan diversity management som koncept och det praktiska mångfaldsarbetet i kommunala verksamheter. För att ta reda på hur det förhåller sig i praktiken vill våra frågeställningar söka svar på vad det är som påverkar mångfaldsarbetet i en kommunal verksamhet, hur mångfaldsansvariga upplever sin vardag och hur mångfaldsarbetet hanteras i praktiken. För att besvara frågeställningarna har en kvalitativ studie som metod genomförts där mångfaldsansvariga i olika kommuner har intervjuats. Vår teoretiska referensram utgör olika perspektiv som både visar på den normativa bild som diversity management framställer samt en mer kritisk som ifrågasätter konceptet. En första slutsats vi kan dra utifrån studien är att det finns en rad aspekter som påverkar arbetet i en kommunal verksamhet och som gör att mångfaldsarbetet tenderar att hamna i skymundan. En andra slutsats är att mångfaldsarbetet måste diskuteras och argumenteras för i termer av lösningar och nytta, vilket resulterar i att mångfalden alltid måste bidra med något för att få legitimitet. En tredje slutsats är att den bild som diversity management som koncept framställer inte går att leva upp till eftersom det praktiska mångfaldsarbetet befinner sig i en hycklande kontext där en rad motstridiga intressen ska hanteras. Vi har således kommit fram till att förhållandet mellan diversity management som koncept och praktik inbegriper en komplexitet som innebär att det är svårt att säga en sak för att sedan göra samma sak i praktiken. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ström, Hanna LU and Nordgren, Ellen LU
supervisor
organization
course
SMKK10 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Nyckelord: diversity management, kommuner, mångfaldsarbete, organiserat hyckleri, komplexitet
language
Swedish
id
8897874
date added to LUP
2017-01-10 08:52:16
date last changed
2017-01-10 08:52:16
@misc{8897874,
 abstract   = {Konceptet diversity management, en organisationsstrategi för att ta tillvara på mångfald som leder till en ökad effektivitet och lönsamhet, har främst forskats inom privata företag, därav intresset för att undersöka fenomenet i kommunal verksamhet. Forskning visar däremot att diversity management som koncept ofta framställs som oproblematisk med positiva budskap, en slags vision som sällan redogör för de utmaningar som organisationer ställs inför. Syftet med denna studie är således att undersöka förhållandet mellan diversity management som koncept och det praktiska mångfaldsarbetet i kommunala verksamheter. För att ta reda på hur det förhåller sig i praktiken vill våra frågeställningar söka svar på vad det är som påverkar mångfaldsarbetet i en kommunal verksamhet, hur mångfaldsansvariga upplever sin vardag och hur mångfaldsarbetet hanteras i praktiken. För att besvara frågeställningarna har en kvalitativ studie som metod genomförts där mångfaldsansvariga i olika kommuner har intervjuats. Vår teoretiska referensram utgör olika perspektiv som både visar på den normativa bild som diversity management framställer samt en mer kritisk som ifrågasätter konceptet. En första slutsats vi kan dra utifrån studien är att det finns en rad aspekter som påverkar arbetet i en kommunal verksamhet och som gör att mångfaldsarbetet tenderar att hamna i skymundan. En andra slutsats är att mångfaldsarbetet måste diskuteras och argumenteras för i termer av lösningar och nytta, vilket resulterar i att mångfalden alltid måste bidra med något för att få legitimitet. En tredje slutsats är att den bild som diversity management som koncept framställer inte går att leva upp till eftersom det praktiska mångfaldsarbetet befinner sig i en hycklande kontext där en rad motstridiga intressen ska hanteras. Vi har således kommit fram till att förhållandet mellan diversity management som koncept och praktik inbegriper en komplexitet som innebär att det är svårt att säga en sak för att sedan göra samma sak i praktiken.},
 author    = {Ström, Hanna and Nordgren, Ellen},
 keyword   = {Nyckelord: diversity management,kommuner,mångfaldsarbete,organiserat hyckleri,komplexitet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {”det vi säger och det vi gör måste liksom vara samma sak” En studie om diversity management som koncept och praktik},
 year     = {2016},
}