Advanced

Mål eller medel? : en analys av kvinnors roller i Försvarsmaktens handbok för integrering av ett genderperspektiv

Svantesson, Anna LU (2017) MRSK61 20162
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
År 2000 antog FN:s säkerhetsråd resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Som följd har svenska Försvarsmakten publicerat en handbok för integreringen av ett genderperspektiv, både i verksamheten och i internationella operationer. Handboken utgör undersökningens primärmaterial och beskriver att integreringen av ett genderperspektiv både är ett medel och ett mål. Syftet är således att undersöka i vilken proportion handboken uttrycker denna dubbla målsättning, samt vilka effekter detta kan ge. Uppsatsens frågeställningen blir därför hur kvinnors roll som medel och mål kommer till uttryck i handboken, samt vad det innebär för reproduktionen av kvinnors roller och egenvärde. Uppsatsens sekundärmaterial består bland annat av en intervju... (More)
År 2000 antog FN:s säkerhetsråd resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Som följd har svenska Försvarsmakten publicerat en handbok för integreringen av ett genderperspektiv, både i verksamheten och i internationella operationer. Handboken utgör undersökningens primärmaterial och beskriver att integreringen av ett genderperspektiv både är ett medel och ett mål. Syftet är således att undersöka i vilken proportion handboken uttrycker denna dubbla målsättning, samt vilka effekter detta kan ge. Uppsatsens frågeställningen blir därför hur kvinnors roll som medel och mål kommer till uttryck i handboken, samt vad det innebär för reproduktionen av kvinnors roller och egenvärde. Uppsatsens sekundärmaterial består bland annat av en intervju och en föreläsning med representanter från Försvarsmakten och Totalförsvarets forskningsinstitut. Uppsatsens teoretiska ramverk består av Raewyn Connells teori om genusordningen och Cynthia Enloes analys om de patriarkala dimensionerna i globalisering och militarisering. Metoden utgörs av Carol Bacchis kritiska diskursanalys vid namn ”What’s the Problem Represented to be?”-approach. Metoden tillgodoser sex frågor som utgör analytiska verktyg för att förhöra policydokument. Granskningen av primärmaterialet visar att jämställdhetsintegrering har behövts rättfärdigas för att accepteras i den traditionellt mansdominerade verksamheten. Detta resulterade i att framhålla kvinnor som medel för ökad operationell effektivitet. Något som påvisar att handboken uttrycker ett oproportionellt förhållande mellan jämställdhet som medel och som mål. Vilket i sin tur riskerar att reproducera traditionella könsroller, samt reducera kvinnors egenvärde. (Less)
Abstract
Year 2000 the United Nations Security Council adopted resolution 1325 on women, peace and security. As a result the Swedish Armed Forces published a handbook for integration of a gender perspective, both in the organization and in their international operations. The handbook is the primary material of this thesis and it describes that the gender perspective is not only a goal in itself, but also a means to achievement. The purpose is therefore to examine in what proportion the handbook represent this double ambition and what impact this could have. The analytical questions of this paper is how women’s roles both as a means to achievement and a goal are expressed in the handbook and how this affects the reproduction of traditional gender... (More)
Year 2000 the United Nations Security Council adopted resolution 1325 on women, peace and security. As a result the Swedish Armed Forces published a handbook for integration of a gender perspective, both in the organization and in their international operations. The handbook is the primary material of this thesis and it describes that the gender perspective is not only a goal in itself, but also a means to achievement. The purpose is therefore to examine in what proportion the handbook represent this double ambition and what impact this could have. The analytical questions of this paper is how women’s roles both as a means to achievement and a goal are expressed in the handbook and how this affects the reproduction of traditional gender roles, as well as the intrinsic value for women. The secondary material consist of an interview and a lecture with representatives from the Swedish Armed Forces and the Swedish Defence Research Agency. The theoretical framework is based on Raewyn Connell’s theory of the gender order and Cynthia Enloe’s reflections about the patriarchal dimensions of militarization and globalization. The method is based on Carol Bacchi’s critical discourse analysis called ”What’s the Problem Represented to be?”-approach, which provides six questions as analytical tools for interrogating policy documents. The findings shows that gender mainstreaming had to be justified before being accepted in to the traditional male-dominated organization. This resulted in pointing out that female participation increased military effectiveness. Something that shows the disproportionately of using gender mainstreaming as both a means to achievements and a goal in itself. This may result in reproducing traditional gender roles and reduce the intrinsic value for women. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svantesson, Anna LU
supervisor
organization
course
MRSK61 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Cynthia Enloe, Swedish Armed Forces, Gender mainstreaming, Försvarsmakten, Resolution 1325, Jämställdhetsintegrering, Raewyn Connell, Carol Bacchi, Mänskliga rättigheter, Human rigths
language
Swedish
id
8897999
date added to LUP
2017-04-04 08:38:14
date last changed
2017-04-04 08:38:14
@misc{8897999,
 abstract   = {Year 2000 the United Nations Security Council adopted resolution 1325 on women, peace and security. As a result the Swedish Armed Forces published a handbook for integration of a gender perspective, both in the organization and in their international operations. The handbook is the primary material of this thesis and it describes that the gender perspective is not only a goal in itself, but also a means to achievement. The purpose is therefore to examine in what proportion the handbook represent this double ambition and what impact this could have. The analytical questions of this paper is how women’s roles both as a means to achievement and a goal are expressed in the handbook and how this affects the reproduction of traditional gender roles, as well as the intrinsic value for women. The secondary material consist of an interview and a lecture with representatives from the Swedish Armed Forces and the Swedish Defence Research Agency. The theoretical framework is based on Raewyn Connell’s theory of the gender order and Cynthia Enloe’s reflections about the patriarchal dimensions of militarization and globalization. The method is based on Carol Bacchi’s critical discourse analysis called ”What’s the Problem Represented to be?”-approach, which provides six questions as analytical tools for interrogating policy documents. The findings shows that gender mainstreaming had to be justified before being accepted in to the traditional male-dominated organization. This resulted in pointing out that female participation increased military effectiveness. Something that shows the disproportionately of using gender mainstreaming as both a means to achievements and a goal in itself. This may result in reproducing traditional gender roles and reduce the intrinsic value for women.},
 author    = {Svantesson, Anna},
 keyword   = {Cynthia Enloe,Swedish Armed Forces,Gender mainstreaming,Försvarsmakten,Resolution 1325,Jämställdhetsintegrering,Raewyn Connell,Carol Bacchi,Mänskliga rättigheter,Human rigths},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Mål eller medel? : en analys av kvinnors roller i Försvarsmaktens handbok för integrering av ett genderperspektiv},
 year     = {2017},
}