Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Annonseringsplats: Inte en plats för alla – en intersektionell studie av annonsmaterial i tidningen VeckoRevyn

Sylvander, Filippa LU ; Lindén, Fanny LU and Johansson, Rebecka LU (2017) MKVA22 20162
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Den här uppsatsen undersöker om en förändring har skett av representation och mångfald i VeckoRevyns annonser mellan år 2000 och 2016. Analysen är huvudsakligen baserad på feministisk teori och dagordningsteorin, och utgår från ett intersektionellt perspektiv.
Med bakgrund i medialiseringen och digitaliseringens intåg samt det ökade krav på etik inom näringslivet där ökat krav på etisk marknadsföring följer är syftet att undersöka huruvida det har skett en förändring mot mer mångfald i VeckoRevyns annonsmaterial eller inte; hur olika intersektionella maktaspekter kombineras i materialet, om marknadsföringstekniken Diversity Management används samt huruvida det finns något samband mellan representation och olika typer av företag och... (More)
Den här uppsatsen undersöker om en förändring har skett av representation och mångfald i VeckoRevyns annonser mellan år 2000 och 2016. Analysen är huvudsakligen baserad på feministisk teori och dagordningsteorin, och utgår från ett intersektionellt perspektiv.
Med bakgrund i medialiseringen och digitaliseringens intåg samt det ökade krav på etik inom näringslivet där ökat krav på etisk marknadsföring följer är syftet att undersöka huruvida det har skett en förändring mot mer mångfald i VeckoRevyns annonsmaterial eller inte; hur olika intersektionella maktaspekter kombineras i materialet, om marknadsföringstekniken Diversity Management används samt huruvida det finns något samband mellan representation och olika typer av företag och produkterbjudanden. Genom en kvantitativ undersökningsmetod undersöktes sex nummer från år 2000 och sex nummer från år 2016. Uppsatsens resultat visar att det finns mindre mångfald i annonsmaterialet år 2016 i jämförelse med år 2000 och att “avvikande” egenskaper sällan kombineras med andra “avvikande” egenskaper. Ytterligare ett tydligt resultat var att antalet annonser inom kategorin Skönhet hade ökat kraftigt sedan år 2000 och att stora brister fanns i representationen inom just denna kategori. Resultaten av undersökningen tyder på att mer forskning behövs kring representation och framför allt att det inom detta område behöver arbeta mer utifrån ett intersektionellt perspektiv. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sylvander, Filippa LU ; Lindén, Fanny LU and Johansson, Rebecka LU
supervisor
organization
course
MKVA22 20162
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
Nyckelord: intersektionalitet, representation, mångfald, VeckoRevyn, annonsmaterial
language
Swedish
id
8898140
date added to LUP
2017-01-25 16:32:06
date last changed
2017-01-25 16:32:06
@misc{8898140,
 abstract   = {{Den här uppsatsen undersöker om en förändring har skett av representation och mångfald i VeckoRevyns annonser mellan år 2000 och 2016. Analysen är huvudsakligen baserad på feministisk teori och dagordningsteorin, och utgår från ett intersektionellt perspektiv.
Med bakgrund i medialiseringen och digitaliseringens intåg samt det ökade krav på etik inom näringslivet där ökat krav på etisk marknadsföring följer är syftet att undersöka huruvida det har skett en förändring mot mer mångfald i VeckoRevyns annonsmaterial eller inte; hur olika intersektionella maktaspekter kombineras i materialet, om marknadsföringstekniken Diversity Management används samt huruvida det finns något samband mellan representation och olika typer av företag och produkterbjudanden. Genom en kvantitativ undersökningsmetod undersöktes sex nummer från år 2000 och sex nummer från år 2016. Uppsatsens resultat visar att det finns mindre mångfald i annonsmaterialet år 2016 i jämförelse med år 2000 och att “avvikande” egenskaper sällan kombineras med andra “avvikande” egenskaper. Ytterligare ett tydligt resultat var att antalet annonser inom kategorin Skönhet hade ökat kraftigt sedan år 2000 och att stora brister fanns i representationen inom just denna kategori. Resultaten av undersökningen tyder på att mer forskning behövs kring representation och framför allt att det inom detta område behöver arbeta mer utifrån ett intersektionellt perspektiv.}},
 author    = {{Sylvander, Filippa and Lindén, Fanny and Johansson, Rebecka}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Annonseringsplats: Inte en plats för alla – en intersektionell studie av annonsmaterial i tidningen VeckoRevyn}},
 year     = {{2017}},
}