Advanced

Medarbetaren och det kommunikativa handlandet – en teoretisk studie

Friberg, Louise LU and Olsson, Amanda (2017) PEDK21 20162
Education
Abstract (Swedish)
Under vår tid som studenter vid programmet för Personal- och ar- betslivsfrågor har vi gång på gång kommit fram till att roten till flera problem och svaret på många frågor är kommunikation. Då kommu- nikation är ett brett ämne valde vi att avgränsa oss till Jürgen Habermas teori om kommunikativt handlande som har präglat många organisa- tionsforskares syn på dialog och valt ut tre olika perspektiv på kommu- nikation. Med grund i den förändring som skett inom organisationer har vi valt att titta på medarbetaren och kommunikation. Vi tror att i takt med att medarbetarens roll förändras finns det intresse i att undersöka vad detta innebär för medarbetarnas kommunikation. För oss som fram- tida personalvetare med pedagogisk inriktning hoppas... (More)
Under vår tid som studenter vid programmet för Personal- och ar- betslivsfrågor har vi gång på gång kommit fram till att roten till flera problem och svaret på många frågor är kommunikation. Då kommu- nikation är ett brett ämne valde vi att avgränsa oss till Jürgen Habermas teori om kommunikativt handlande som har präglat många organisa- tionsforskares syn på dialog och valt ut tre olika perspektiv på kommu- nikation. Med grund i den förändring som skett inom organisationer har vi valt att titta på medarbetaren och kommunikation. Vi tror att i takt med att medarbetarens roll förändras finns det intresse i att undersöka vad detta innebär för medarbetarnas kommunikation. För oss som fram- tida personalvetare med pedagogisk inriktning hoppas vi att med denna uppsats kunna studera hur begreppen medarbetare och medarbetarskap vuxit fram och hur innebörden av begreppen förändrats fram till idag. Begreppen kommer därefter tolkas med hjälp av Habermas teori om kommunikativt handlande för att undersöka hur förenliga de är. Uppsatsen är av teoretisk karaktär i form av en litteraturöversikt, det vill säga en sammanställning av information. Genom granskning av den sammanställda forskningen, värdering av källor, utformning av infor- mationsbaser och slutligen genom förankring i argumentationen kom- mer vi dra slutsatser om våra frågeställningar. Uppsatsens präglas också av hermeneutikens riktlinjer då vi genom att hela tiden tolka den data vi samlar in i förhållande till varandra men även för sig själv för att dra slutsatser i förhållande till vår frågeställning. Under den tid man talat om medarbetarskap har det förekommit en del förändringar men det finns även saker som varit sig likt. Vi kan till exempel utläsa att gemen- samma nämnare över tid bland annat är ansvar, gemenskap och in- volvering samt betoningen på att stärka individer inom organisationen. Och den förändring vi kan se är bland annat fokuset då det har pendlat mellan ett organisationsinriktat perspektiv och ett mer människoinriktat perspektiv. Sammanfattningsvis tror vi att det kommunikativa hand- landet är svårt att till fullo uppnå, men det betyder inte att det är att förkasta då det istället kan ses som ett verktyg för att skapa medvetenhet och reflektion kring kommunikation. Något som är viktigt för dagens organisationen då det vilar ett allt större ansvar på medarbetaren i och med att det inte längre enbart är ledaren som behöver kunna behärska och vara medveten om sin kommunikativa förmåga. Utifrån detta hade vi ansett det intressant att föra vidare forskning kring kommunikativt handlande och medarbetarskap i form av empiriska undersökningar för att se hur teorin och verkligheten skiljer sig samt hur de stämmer överens.
Nyckelord:Medarbetare, medarbetarskap, kommunikativt handlande, organisa- tionskommunikation (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Friberg, Louise LU and Olsson, Amanda
supervisor
organization
course
PEDK21 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Nyckelord:Medarbetare, medarbetarskap, kommunikativt handlande, organisa- tionskommunikation
language
Swedish
id
8899001
date added to LUP
2017-02-01 12:34:23
date last changed
2017-02-01 12:34:23
@misc{8899001,
 abstract   = {Under vår tid som studenter vid programmet för Personal- och ar- betslivsfrågor har vi gång på gång kommit fram till att roten till flera problem och svaret på många frågor är kommunikation. Då kommu- nikation är ett brett ämne valde vi att avgränsa oss till Jürgen Habermas teori om kommunikativt handlande som har präglat många organisa- tionsforskares syn på dialog och valt ut tre olika perspektiv på kommu- nikation. Med grund i den förändring som skett inom organisationer har vi valt att titta på medarbetaren och kommunikation. Vi tror att i takt med att medarbetarens roll förändras finns det intresse i att undersöka vad detta innebär för medarbetarnas kommunikation. För oss som fram- tida personalvetare med pedagogisk inriktning hoppas vi att med denna uppsats kunna studera hur begreppen medarbetare och medarbetarskap vuxit fram och hur innebörden av begreppen förändrats fram till idag. Begreppen kommer därefter tolkas med hjälp av Habermas teori om kommunikativt handlande för att undersöka hur förenliga de är. Uppsatsen är av teoretisk karaktär i form av en litteraturöversikt, det vill säga en sammanställning av information. Genom granskning av den sammanställda forskningen, värdering av källor, utformning av infor- mationsbaser och slutligen genom förankring i argumentationen kom- mer vi dra slutsatser om våra frågeställningar. Uppsatsens präglas också av hermeneutikens riktlinjer då vi genom att hela tiden tolka den data vi samlar in i förhållande till varandra men även för sig själv för att dra slutsatser i förhållande till vår frågeställning. Under den tid man talat om medarbetarskap har det förekommit en del förändringar men det finns även saker som varit sig likt. Vi kan till exempel utläsa att gemen- samma nämnare över tid bland annat är ansvar, gemenskap och in- volvering samt betoningen på att stärka individer inom organisationen. Och den förändring vi kan se är bland annat fokuset då det har pendlat mellan ett organisationsinriktat perspektiv och ett mer människoinriktat perspektiv. Sammanfattningsvis tror vi att det kommunikativa hand- landet är svårt att till fullo uppnå, men det betyder inte att det är att förkasta då det istället kan ses som ett verktyg för att skapa medvetenhet och reflektion kring kommunikation. Något som är viktigt för dagens organisationen då det vilar ett allt större ansvar på medarbetaren i och med att det inte längre enbart är ledaren som behöver kunna behärska och vara medveten om sin kommunikativa förmåga. Utifrån detta hade vi ansett det intressant att föra vidare forskning kring kommunikativt handlande och medarbetarskap i form av empiriska undersökningar för att se hur teorin och verkligheten skiljer sig samt hur de stämmer överens.
Nyckelord:Medarbetare, medarbetarskap, kommunikativt handlande, organisa- tionskommunikation},
 author    = {Friberg, Louise and Olsson, Amanda},
 keyword   = {Nyckelord:Medarbetare,medarbetarskap,kommunikativt handlande,organisa- tionskommunikation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Medarbetaren och det kommunikativa handlandet – en teoretisk studie},
 year     = {2017},
}