Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Passiv (skatte)flykt från rättssäkerheten? - En kritisk granskning av hur lagstiftarens passivitet påverkar tillämpningen av skatteflyktslagen

Gustafsson, Erik LU (2016) LAGF03 20162
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
The first general clause to prevent tax avoidance was introduced in the Swedish tax system the first of January 1981. The clause has always had a criterion that states that the clause is only applicable on procedures incompatible with the purpose of the legislation. This criterion has been considered the hardest one of the criterions in the general clause to apply. Nevertheless, it is also considered to be the most important criterion in the clause because of how it relates to what is generally considered as tax avoidance. With this in mind, it is not hard to understand why it is the criterion that has been most discussed in the literature.

One aspect of the application of the criterion is what significance that should be given to the... (More)
The first general clause to prevent tax avoidance was introduced in the Swedish tax system the first of January 1981. The clause has always had a criterion that states that the clause is only applicable on procedures incompatible with the purpose of the legislation. This criterion has been considered the hardest one of the criterions in the general clause to apply. Nevertheless, it is also considered to be the most important criterion in the clause because of how it relates to what is generally considered as tax avoidance. With this in mind, it is not hard to understand why it is the criterion that has been most discussed in the literature.

One aspect of the application of the criterion is what significance that should be given to the fact that a certain procedure has been known for the legislator without resulting in any actions. This aspect is interesting because the question relating to which procedures the general clause is intended to be applied on comes to a head. Is it possible for the legislator to remain passive against a certain procedure and rely on the courts to accommodate it? This thesis examines what significance that has been given in practice to the fact that a procedure has been known to the legislator without resulting in any actions.

The cases I´ve chosen are commented on and finally analysed against the requirement of a legally secure taxation. In order to analyse the cases one chapter has been dedicated to explain what meaning that is given to the concept legally secure taxation and how it is used in this thesis.

The conclusion of the thesis is that the application of the general clause in cases of the legislator’s passiveness is not legally secure because it is not foreseeable. An important reason thereto is that it is not possible to control the uniformity in the application of the law. (Less)
Abstract (Swedish)
Den 1 januari 1981 trädde den första skatteflyktslagen i kraft. Sedan dess har det alltid funnits ett rekvisit i lagen som föreskrivit att dess tillämpning förutsätter att ett visst förfarande strider mot lagstiftningens grunder eller syfte. Detta rekvisit anses vara det mest svårtillämpade av rekvisiten i 2 § skatteflyktslagen samtidigt som det anses det vara det viktigaste då det knyter an till vad som allmänt menas med skatteflykt. Mot den bakgrunden är det inte svårt att förstå varför det är det rekvisit som diskuterats mest flitigt i litteraturen.

Vilken betydelse som ska tillmätas lagstiftarens vetskap om och passivitet i förhållande till ett visst skattemässigt förfarande och dess skatteeffekter är en aspekt som uppkommer vid... (More)
Den 1 januari 1981 trädde den första skatteflyktslagen i kraft. Sedan dess har det alltid funnits ett rekvisit i lagen som föreskrivit att dess tillämpning förutsätter att ett visst förfarande strider mot lagstiftningens grunder eller syfte. Detta rekvisit anses vara det mest svårtillämpade av rekvisiten i 2 § skatteflyktslagen samtidigt som det anses det vara det viktigaste då det knyter an till vad som allmänt menas med skatteflykt. Mot den bakgrunden är det inte svårt att förstå varför det är det rekvisit som diskuterats mest flitigt i litteraturen.

Vilken betydelse som ska tillmätas lagstiftarens vetskap om och passivitet i förhållande till ett visst skattemässigt förfarande och dess skatteeffekter är en aspekt som uppkommer vid tillämpningen av rekvisitet lagstiftningens syfte. Aspekten är intressant eftersom den ställer frågan om vilka förfaranden som skatteflyktslagen är avsedd att tillämpas gentemot på sin spets. Är det möjligt för lagstiftaren att förhålla sig passiv till ett visst förfarande och förlita sig på att det ”fångas upp” av rättstillämparen? I denna uppsats reder jag ut vilken betydelse som har tillmätts lagstiftarens passivitet i praxis genom att analysera utvalda rättsfall utifrån ett kritiskt rättssäkerhetsperspektiv.

De rättsfall jag valt ut refereras, kommenteras och blir slutligen föremål för en analys där de ställs mot kravet på en rättssäker beskattning. I syfte att kunna analysera rättsfallen utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv har ett kapitel ägnats åt att redogöra för vad som ligger i begreppet rättssäkerhet och hur det används i uppsatsen.

Den slutsats som dras i uppsatsen är att tillämpningen av skatteflyktslagen vid fall av lagstiftarens passivitet inte är rättssäker eftersom den inte är förutsebar. En viktig anledning därtill är att det inte går kontrollera rättstillämpningens likformighet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gustafsson, Erik LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
skatterätt
language
Swedish
id
8899023
date added to LUP
2017-02-08 11:30:28
date last changed
2017-02-08 11:30:28
@misc{8899023,
 abstract   = {The first general clause to prevent tax avoidance was introduced in the Swedish tax system the first of January 1981. The clause has always had a criterion that states that the clause is only applicable on procedures incompatible with the purpose of the legislation. This criterion has been considered the hardest one of the criterions in the general clause to apply. Nevertheless, it is also considered to be the most important criterion in the clause because of how it relates to what is generally considered as tax avoidance. With this in mind, it is not hard to understand why it is the criterion that has been most discussed in the literature. 

One aspect of the application of the criterion is what significance that should be given to the fact that a certain procedure has been known for the legislator without resulting in any actions. This aspect is interesting because the question relating to which procedures the general clause is intended to be applied on comes to a head. Is it possible for the legislator to remain passive against a certain procedure and rely on the courts to accommodate it? This thesis examines what significance that has been given in practice to the fact that a procedure has been known to the legislator without resulting in any actions.

The cases I´ve chosen are commented on and finally analysed against the requirement of a legally secure taxation. In order to analyse the cases one chapter has been dedicated to explain what meaning that is given to the concept legally secure taxation and how it is used in this thesis.

The conclusion of the thesis is that the application of the general clause in cases of the legislator’s passiveness is not legally secure because it is not foreseeable. An important reason thereto is that it is not possible to control the uniformity in the application of the law.},
 author    = {Gustafsson, Erik},
 keyword   = {skatterätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Passiv (skatte)flykt från rättssäkerheten? - En kritisk granskning av hur lagstiftarens passivitet påverkar tillämpningen av skatteflyktslagen},
 year     = {2016},
}