Advanced

Språkkrav vid rekrytering - En studie om arbetsgivarens rätt att ställa krav på svenskkunskaper

Andersson, Nicole LU and Lurie, Josefin LU (2017) HARH16 20162
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Skillnaden i sysselsättningsgrad mellan inrikes och utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden ökar och arbetslösheten bland utrikes födda är idag högre än någonsin tidigare. En anledning till att det är så svårt för utrikes födda att få tillträde till arbetsmarknaden är att de inte anses leva upp till de krav på svenskkunskaper som ställs. Samtidigt kan alltför höga krav på språkkunskaper utgöra diskriminering enligt både EU- och nationell rätt. En fråga som aktualiseras i sammanhanget, vilken kommer utredas i uppsatsen är hur höga krav på svenskkunskaper en arbetsgivare kan ställa utan att kravet enligt svensk rätt är diskriminerande.

Diskrimineringslagstiftningen ställs mot arbetsgivarens fria anställningsrätt och utifrån... (More)
Skillnaden i sysselsättningsgrad mellan inrikes och utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden ökar och arbetslösheten bland utrikes födda är idag högre än någonsin tidigare. En anledning till att det är så svårt för utrikes födda att få tillträde till arbetsmarknaden är att de inte anses leva upp till de krav på svenskkunskaper som ställs. Samtidigt kan alltför höga krav på språkkunskaper utgöra diskriminering enligt både EU- och nationell rätt. En fråga som aktualiseras i sammanhanget, vilken kommer utredas i uppsatsen är hur höga krav på svenskkunskaper en arbetsgivare kan ställa utan att kravet enligt svensk rätt är diskriminerande.

Diskrimineringslagstiftningen ställs mot arbetsgivarens fria anställningsrätt och utifrån Arbetsdomstolens (AD) tolkning av lagen kan det fastställas att diskrimineringsskyddet ofta får ge vika för arbetsgivarens vidsträckta rättigheter vad gäller val av lämplig kandidat. En arbetsgivare har rätt att ställa krav på särskilda språkkunskaper då det motiveras av ett berättigat syfte, dvs. att det objektivt sett krävs goda språkkunskaper för att arbetet ska utföras på ett tillfredsställande sätt. Dessutom ska kravet vara lämpligt och nödvändigt för att uppnå syftet. (Less)
Abstract
The ethnic segregation on the Swedish labour market is increasing and the unemployment rate for foreign born is higher than ever before. Requirements of great knowledge in the Swedish language in order to qualify for employments, is one reason for difficulties when entering the labour market. At the same time, language requirements which are set higher than necessary is discriminatory due to EU- and national law. To what extent an employer is allowed to make such demands without being guilty of discrimination according to Swedish law, is the question which will be examined in this thesis.

The examination of Swedish law highlights the conflict between the non-discrimination legislation and the employers’ right to employ who ever she or... (More)
The ethnic segregation on the Swedish labour market is increasing and the unemployment rate for foreign born is higher than ever before. Requirements of great knowledge in the Swedish language in order to qualify for employments, is one reason for difficulties when entering the labour market. At the same time, language requirements which are set higher than necessary is discriminatory due to EU- and national law. To what extent an employer is allowed to make such demands without being guilty of discrimination according to Swedish law, is the question which will be examined in this thesis.

The examination of Swedish law highlights the conflict between the non-discrimination legislation and the employers’ right to employ who ever she or he likes. According to the interpretation of the law made by the Swedish Labour court, the anti-discrimination legislation must give way for the employers’ rights to protect business needs. Employers have the right to set certain language requirements, provided these are linked to a specific purpose, i.e. that certain knowledge in the Swedish language is objectively required to perform the work duties in a satisfying manner. Furthermore, the set requirement must be appropriate and necessary in order to achieve the purpose. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Nicole LU and Lurie, Josefin LU
supervisor
organization
course
HARH16 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Språkkrav, rekrytering, etnisk diskriminering, sakligt motiverat, arbetssökande, svenskkunskaper, arbetsrätt
language
Swedish
id
8899083
date added to LUP
2017-01-19 09:36:40
date last changed
2017-01-19 14:06:56
@misc{8899083,
 abstract   = {The ethnic segregation on the Swedish labour market is increasing and the unemployment rate for foreign born is higher than ever before. Requirements of great knowledge in the Swedish language in order to qualify for employments, is one reason for difficulties when entering the labour market. At the same time, language requirements which are set higher than necessary is discriminatory due to EU- and national law. To what extent an employer is allowed to make such demands without being guilty of discrimination according to Swedish law, is the question which will be examined in this thesis.

The examination of Swedish law highlights the conflict between the non-discrimination legislation and the employers’ right to employ who ever she or he likes. According to the interpretation of the law made by the Swedish Labour court, the anti-discrimination legislation must give way for the employers’ rights to protect business needs. Employers have the right to set certain language requirements, provided these are linked to a specific purpose, i.e. that certain knowledge in the Swedish language is objectively required to perform the work duties in a satisfying manner. Furthermore, the set requirement must be appropriate and necessary in order to achieve the purpose.},
 author    = {Andersson, Nicole and Lurie, Josefin},
 keyword   = {Språkkrav,rekrytering,etnisk diskriminering,sakligt motiverat,arbetssökande,svenskkunskaper,arbetsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Språkkrav vid rekrytering - En studie om arbetsgivarens rätt att ställa krav på svenskkunskaper},
 year     = {2017},
}