Advanced

Ledarskapets baksida – en litteraturöversikt om hur intention och handlande tillsammans med särskilda faktorer kan skapa grogrund för destruktiva konsekvenser av ledarskap

Justesen, Mia LU (2017) PEDK21 20162
Education
Abstract (Swedish)
Denna uppsats argumenterar för behovet av mer forskning, förståelse och medvetenhet kring destruktiva konsekvenser av ledarskap. Företag drabbas i dag av nedskärningar, stora förändringar och hög grad av arbetsbelastning. Dessa faktorer skapar tillsammans en grogrund för mellanmänskliga konflikter inom företagen, varför ledarskap får sig en allt större och mer betydelsefull roll. Genom att utforska ledarskapets baksida, kan en mer rättvisande bild av ledarskap växa fram. Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera hur makt, ledarstil samt hantering av eget och andras handlingsutrymme kan skapa grogrund för destruktiva konsekvenser av ledarskap. För att besvara syftet har jag med en hermeneutisk ansats genomfört en... (More)
Denna uppsats argumenterar för behovet av mer forskning, förståelse och medvetenhet kring destruktiva konsekvenser av ledarskap. Företag drabbas i dag av nedskärningar, stora förändringar och hög grad av arbetsbelastning. Dessa faktorer skapar tillsammans en grogrund för mellanmänskliga konflikter inom företagen, varför ledarskap får sig en allt större och mer betydelsefull roll. Genom att utforska ledarskapets baksida, kan en mer rättvisande bild av ledarskap växa fram. Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera hur makt, ledarstil samt hantering av eget och andras handlingsutrymme kan skapa grogrund för destruktiva konsekvenser av ledarskap. För att besvara syftet har jag med en hermeneutisk ansats genomfört en litteraturöversikt. Resultatet av litteraturöversikten visar att olika ledarstilar, beroende på vad de fokuserar på, i längden kan generera destruktiva konsekvenser. Makt är väsentligt för att en ledare ska kunna handla effektivt. Däremot bör ledaren fråga sig själv vem han eller hon är till för, samt vilken nytta som han eller hon syftar till att bidra till i sin ledarposition. Det är av vikt från ledarens sida att se till att medarbetarna har möjlighet att påverka konsekvenserna av det egna handlandet. Detta kan ledaren göra genom att definiera sitt handlingsutrymme och anpassa det efter situationen på ett möjliggörande sätt. Resultatet indikerar att maktutövning, hantering av handlingsutrymme och ledarstilar samverkar på både gott och ont. Ledarens intention samt hur handlingen uppfattas av mottagaren är av stor vikt för att avgöra huruvida en konsekvens blir destruktiv eller inte. Arbetet har bidragit med förklaringar kring hur intention och handlande tillsammans med särskilda faktorer kan skapa grogrund för destruktiva konsekvenser. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Justesen, Mia LU
supervisor
organization
course
PEDK21 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Destruktivt ledarskap, destruktiva konsekvenser, handlingsutrymme, maktutövning, ledarstilar
language
Swedish
id
8899123
date added to LUP
2017-02-01 11:58:06
date last changed
2017-02-01 11:58:06
@misc{8899123,
 abstract   = {Denna uppsats argumenterar för behovet av mer forskning, förståelse och medvetenhet kring destruktiva konsekvenser av ledarskap. Företag drabbas i dag av nedskärningar, stora förändringar och hög grad av arbetsbelastning. Dessa faktorer skapar tillsammans en grogrund för mellanmänskliga konflikter inom företagen, varför ledarskap får sig en allt större och mer betydelsefull roll. Genom att utforska ledarskapets baksida, kan en mer rättvisande bild av ledarskap växa fram. Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera hur makt, ledarstil samt hantering av eget och andras handlingsutrymme kan skapa grogrund för destruktiva konsekvenser av ledarskap. För att besvara syftet har jag med en hermeneutisk ansats genomfört en litteraturöversikt. Resultatet av litteraturöversikten visar att olika ledarstilar, beroende på vad de fokuserar på, i längden kan generera destruktiva konsekvenser. Makt är väsentligt för att en ledare ska kunna handla effektivt. Däremot bör ledaren fråga sig själv vem han eller hon är till för, samt vilken nytta som han eller hon syftar till att bidra till i sin ledarposition. Det är av vikt från ledarens sida att se till att medarbetarna har möjlighet att påverka konsekvenserna av det egna handlandet. Detta kan ledaren göra genom att definiera sitt handlingsutrymme och anpassa det efter situationen på ett möjliggörande sätt. Resultatet indikerar att maktutövning, hantering av handlingsutrymme och ledarstilar samverkar på både gott och ont. Ledarens intention samt hur handlingen uppfattas av mottagaren är av stor vikt för att avgöra huruvida en konsekvens blir destruktiv eller inte. Arbetet har bidragit med förklaringar kring hur intention och handlande tillsammans med särskilda faktorer kan skapa grogrund för destruktiva konsekvenser.},
 author    = {Justesen, Mia},
 keyword   = {Destruktivt ledarskap,destruktiva konsekvenser,handlingsutrymme,maktutövning,ledarstilar},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ledarskapets baksida – en litteraturöversikt om hur intention och handlande tillsammans med särskilda faktorer kan skapa grogrund för destruktiva konsekvenser av ledarskap},
 year     = {2017},
}