Advanced

Upplevelse av arbetstillfredsställelse och ledarskap bland cafépersonal: En kvalitativ studie om ledarskapsrelaterad påverkan på arbetstillfredsställelsen hos några medarbetare inom en större cafékedja

Bäck, Kristina LU (2017) PEDK21 20162
Education
Abstract (Swedish)
Uppsatsens syfte är att skapa en ökad förståelse för hur några medarbetare inom en större cafékedja upplever arbetstillfredsställelse och ledarskap. Mer specifikt är avsikten att se hur de intervjuade medarbetare upplever ledarskapet inom organisationen och hur detta ledarskap påverkar deras personliga upplevda arbetstillfredsställelse. Det empiriska materialet inhämtades genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer med fyra medarbetare med olika befattningar och från olika caféer. Tidigare forskning har påvisat att det är viktigt att medarbetare ges förutsättningar för att få kontroll, delaktighet och inflytande i arbetet samt att de har en ledare som skapar god och tydlig struktur samt visar omtanke om sina anställda.
Studiens... (More)
Uppsatsens syfte är att skapa en ökad förståelse för hur några medarbetare inom en större cafékedja upplever arbetstillfredsställelse och ledarskap. Mer specifikt är avsikten att se hur de intervjuade medarbetare upplever ledarskapet inom organisationen och hur detta ledarskap påverkar deras personliga upplevda arbetstillfredsställelse. Det empiriska materialet inhämtades genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer med fyra medarbetare med olika befattningar och från olika caféer. Tidigare forskning har påvisat att det är viktigt att medarbetare ges förutsättningar för att få kontroll, delaktighet och inflytande i arbetet samt att de har en ledare som skapar god och tydlig struktur samt visar omtanke om sina anställda.
Studiens empiriska resultat påvisar att det som påverkar hur tillfredsställda de intervjuade medarbetarna känner sig i det egna arbetet har ett samband med ledningens ledarskap. De intervjuade önskar att ledningen ska lyssna mer på dem, att de ska få mer uppskattning av ledningen samt att relationen och kommunikationen med ledningen ska förbättras. Resultatet påvisar att de intervjuade medarbetarna anser att en bra ledare har transformella och relationsinriktade egenskaper, samt ibland mer styrande egenskaper.
Om arbetsgivaren får en ökad förståelse för hur ledarskapet påverkar medarbetarnas upplevda arbetstillfredsställelse, har tidigare forskning påvisat att medarbetarnas syn på arbetet kan bli mer positivt vilket kan höja arbetsprestationerna som i sin tur gör organisationer effektivare och mer konkurrenskraftiga. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bäck, Kristina LU
supervisor
organization
course
PEDK21 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
8899562
date added to LUP
2017-02-01 12:35:18
date last changed
2017-02-01 12:35:18
@misc{8899562,
 abstract   = {Uppsatsens syfte är att skapa en ökad förståelse för hur några medarbetare inom en större cafékedja upplever arbetstillfredsställelse och ledarskap. Mer specifikt är avsikten att se hur de intervjuade medarbetare upplever ledarskapet inom organisationen och hur detta ledarskap påverkar deras personliga upplevda arbetstillfredsställelse. Det empiriska materialet inhämtades genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer med fyra medarbetare med olika befattningar och från olika caféer. Tidigare forskning har påvisat att det är viktigt att medarbetare ges förutsättningar för att få kontroll, delaktighet och inflytande i arbetet samt att de har en ledare som skapar god och tydlig struktur samt visar omtanke om sina anställda.
Studiens empiriska resultat påvisar att det som påverkar hur tillfredsställda de intervjuade medarbetarna känner sig i det egna arbetet har ett samband med ledningens ledarskap. De intervjuade önskar att ledningen ska lyssna mer på dem, att de ska få mer uppskattning av ledningen samt att relationen och kommunikationen med ledningen ska förbättras. Resultatet påvisar att de intervjuade medarbetarna anser att en bra ledare har transformella och relationsinriktade egenskaper, samt ibland mer styrande egenskaper.
Om arbetsgivaren får en ökad förståelse för hur ledarskapet påverkar medarbetarnas upplevda arbetstillfredsställelse, har tidigare forskning påvisat att medarbetarnas syn på arbetet kan bli mer positivt vilket kan höja arbetsprestationerna som i sin tur gör organisationer effektivare och mer konkurrenskraftiga.},
 author    = {Bäck, Kristina},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Upplevelse av arbetstillfredsställelse och ledarskap bland cafépersonal: En kvalitativ studie om ledarskapsrelaterad påverkan på arbetstillfredsställelsen hos några medarbetare inom en större cafékedja},
 year     = {2017},
}