Advanced

Studenters uppfattningar kring studiemotgångar - Samband mellan Mindset och Fear of Failure

Bengtsson, Denise LU and Danielsson, Sofia LU (2017) PSYK11 20162
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Denna studie syftade till att undersöka samband mellan Fixed respektive Growth Mindset och Fear of Failure (FF) hos studenter vid Lunds Universitet och Lunds Tekniska Högskola. Tidigare forskning pekar på att individer med ett mestadels Fixed Mindset har svårt att hantera misslyckanden. Detsamma gäller för individer med hög FF. Upplevelsen av att misslyckas med sina studier är en viktig anledning att svenska studenter hoppar av universitet och högskola. Denna undersökning utgick ifrån hypotesen att studenter som uppvisade hög grad av Fixed Mindset även skulle ha hög FF. Fyrtiotvå studenter besvarade svenska versioner av enkäterna Mindset Assessment Profile (MAP) samt Performance Failure Appraisal Inventory (PFAI) för att mäta Mindset... (More)
Denna studie syftade till att undersöka samband mellan Fixed respektive Growth Mindset och Fear of Failure (FF) hos studenter vid Lunds Universitet och Lunds Tekniska Högskola. Tidigare forskning pekar på att individer med ett mestadels Fixed Mindset har svårt att hantera misslyckanden. Detsamma gäller för individer med hög FF. Upplevelsen av att misslyckas med sina studier är en viktig anledning att svenska studenter hoppar av universitet och högskola. Denna undersökning utgick ifrån hypotesen att studenter som uppvisade hög grad av Fixed Mindset även skulle ha hög FF. Fyrtiotvå studenter besvarade svenska versioner av enkäterna Mindset Assessment Profile (MAP) samt Performance Failure Appraisal Inventory (PFAI) för att mäta Mindset respektive FF. Resultatet visade att FF hade ett samband med Mindset (r = -.38). Hög FF hade ett negativt samband med Growth Mindset. Detta tyder på att studenter som har en hög grad av Fixed Mindset upplever större rädsla för att misslyckas med sina studier jämfört med studenter som har en hög grad av Growth Mindset. Resultatet av den föreliggande studien indikerar att studenter med ett Fixed Mindset kan löpa en större risk att hoppa av högre utbildning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bengtsson, Denise LU and Danielsson, Sofia LU
supervisor
organization
course
PSYK11 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Fixed Mindset, Growth Mindset, Universitetsstudenter, Mindset Assessment Profile, Performance Failure Appraisal Inventory
language
Swedish
id
8899653
date added to LUP
2017-01-18 15:59:25
date last changed
2017-01-18 15:59:25
@misc{8899653,
 abstract   = {Denna studie syftade till att undersöka samband mellan Fixed respektive Growth Mindset och Fear of Failure (FF) hos studenter vid Lunds Universitet och Lunds Tekniska Högskola. Tidigare forskning pekar på att individer med ett mestadels Fixed Mindset har svårt att hantera misslyckanden. Detsamma gäller för individer med hög FF. Upplevelsen av att misslyckas med sina studier är en viktig anledning att svenska studenter hoppar av universitet och högskola. Denna undersökning utgick ifrån hypotesen att studenter som uppvisade hög grad av Fixed Mindset även skulle ha hög FF. Fyrtiotvå studenter besvarade svenska versioner av enkäterna Mindset Assessment Profile (MAP) samt Performance Failure Appraisal Inventory (PFAI) för att mäta Mindset respektive FF. Resultatet visade att FF hade ett samband med Mindset (r = -.38). Hög FF hade ett negativt samband med Growth Mindset. Detta tyder på att studenter som har en hög grad av Fixed Mindset upplever större rädsla för att misslyckas med sina studier jämfört med studenter som har en hög grad av Growth Mindset. Resultatet av den föreliggande studien indikerar att studenter med ett Fixed Mindset kan löpa en större risk att hoppa av högre utbildning.},
 author    = {Bengtsson, Denise and Danielsson, Sofia},
 keyword   = {Fixed Mindset,Growth Mindset,Universitetsstudenter,Mindset Assessment Profile,Performance Failure Appraisal Inventory},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Studenters uppfattningar kring studiemotgångar - Samband mellan Mindset och Fear of Failure},
 year     = {2017},
}