Advanced

Introduktionsprocessen - förmedling av information eller socialisation?

Hansson, Susanna LU and Sanfridsson, Elin LU (2017) PEDK21 20162
Education
Abstract (Swedish)
Vår uppsats och dess syfte tar sin början i en aktuell utmaning som vår valda organisation står inför. Genom organisationens geografiska spridning med dess bredd, subkulturer samt spridda yrkesroller, har organisationens ledning svårigheter att nå ut med hur en övergripande introduktion av nya medarbetare generellt sett bör gå till. Tankar finns hos ledningen på att implementera ett e-learningsystem i samband med introduktionsprocessen. Vi har genom HR-chefen för denna organisation fått ta del av ledningens idéer kring detta samt fått dotterbolagets VD:s och verksamhetschefers syn på frågan. Detta har gjorts genom kvalitativa intervjuer. Vårt syfte har varit att med utgångspunkt i HR- och verksamhetschefers erfarenheter beskriva och... (More)
Vår uppsats och dess syfte tar sin början i en aktuell utmaning som vår valda organisation står inför. Genom organisationens geografiska spridning med dess bredd, subkulturer samt spridda yrkesroller, har organisationens ledning svårigheter att nå ut med hur en övergripande introduktion av nya medarbetare generellt sett bör gå till. Tankar finns hos ledningen på att implementera ett e-learningsystem i samband med introduktionsprocessen. Vi har genom HR-chefen för denna organisation fått ta del av ledningens idéer kring detta samt fått dotterbolagets VD:s och verksamhetschefers syn på frågan. Detta har gjorts genom kvalitativa intervjuer. Vårt syfte har varit att med utgångspunkt i HR- och verksamhetschefers erfarenheter beskriva och analysera vald organisations introduktionsprocess av nya medarbetare och möjligheterna till utveckling av denna process med hjälp av e-learning. Vidare har vi utifrån vårt syfte diskuterat hur introduktionsprocessen kan bidra till en större enhet i organisationen, samt en gemensam organisationskultur på arbetsplatsen. Genomgående har vi i denna uppsats använt ett socialkonstruktionistiskt perspektiv och vi har växlat mellan empiri och teori utifrån den valda abduktiva ansatsen. I takt med att empirin bearbetades och vi inhämtade teorier kring det som framkommit, växte vår förståelse och insikt för hur organisationskulturen hänger ihop med denna fråga. Detta särskilt vad gäller att implementera kultur medvetet och huruvida detta borde göras redan i ett inledande skede då en ny medarbetare introduceras. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hansson, Susanna LU and Sanfridsson, Elin LU
supervisor
organization
course
PEDK21 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
introduktionsprocess, socialisationsprocess, organisationskultur, e-learning, enhet
language
Swedish
id
8899676
date added to LUP
2017-02-02 10:12:35
date last changed
2017-02-02 12:06:59
@misc{8899676,
 abstract   = {Vår uppsats och dess syfte tar sin början i en aktuell utmaning som vår valda organisation står inför. Genom organisationens geografiska spridning med dess bredd, subkulturer samt spridda yrkesroller, har organisationens ledning svårigheter att nå ut med hur en övergripande introduktion av nya medarbetare generellt sett bör gå till. Tankar finns hos ledningen på att implementera ett e-learningsystem i samband med introduktionsprocessen. Vi har genom HR-chefen för denna organisation fått ta del av ledningens idéer kring detta samt fått dotterbolagets VD:s och verksamhetschefers syn på frågan. Detta har gjorts genom kvalitativa intervjuer. Vårt syfte har varit att med utgångspunkt i HR- och verksamhetschefers erfarenheter beskriva och analysera vald organisations introduktionsprocess av nya medarbetare och möjligheterna till utveckling av denna process med hjälp av e-learning. Vidare har vi utifrån vårt syfte diskuterat hur introduktionsprocessen kan bidra till en större enhet i organisationen, samt en gemensam organisationskultur på arbetsplatsen. Genomgående har vi i denna uppsats använt ett socialkonstruktionistiskt perspektiv och vi har växlat mellan empiri och teori utifrån den valda abduktiva ansatsen. I takt med att empirin bearbetades och vi inhämtade teorier kring det som framkommit, växte vår förståelse och insikt för hur organisationskulturen hänger ihop med denna fråga. Detta särskilt vad gäller att implementera kultur medvetet och huruvida detta borde göras redan i ett inledande skede då en ny medarbetare introduceras.},
 author    = {Hansson, Susanna and Sanfridsson, Elin},
 keyword   = {introduktionsprocess,socialisationsprocess,organisationskultur,e-learning,enhet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Introduktionsprocessen - förmedling av information eller socialisation?},
 year     = {2017},
}