Advanced

"Oj, titta, den äter ur min hand och det gör inte ont!" - En studie av hur 4H-gårdar minskar distansen mellan människan och naturen

Strohkirch, Charlotta LU (2017) HEKK02 20162
Human Ecology
Abstract (Swedish)
Undersökningen är utförd på två 4H-gårdar i Sverige: Almviks 4H-gård som ligger i Malmö, och Gunnesbo 4H-gård som ligger på landet i utkanten av Lund. Uppsatsens utgångspunkt är att människan enligt bl.a. Giddens teori om “disembedding” i det moderna samhället har separerats från naturen. Utifrån denna, samt andra relevanta teorier undersöks om 4H-gårdar kan utgöra exempel på platser som har en betydelse för att återknyta den förlorade kontakten mellan människan och naturen, och i så fall på vilka sätt detta kommer till uttryck. Uppsatsens empiriska material har samlats in med hjälp av två olika metoder, observationer och intervjuer, under november och december år 2016. Dels har kvalitativa intervjuer utförts med människor på gårdarna och... (More)
Undersökningen är utförd på två 4H-gårdar i Sverige: Almviks 4H-gård som ligger i Malmö, och Gunnesbo 4H-gård som ligger på landet i utkanten av Lund. Uppsatsens utgångspunkt är att människan enligt bl.a. Giddens teori om “disembedding” i det moderna samhället har separerats från naturen. Utifrån denna, samt andra relevanta teorier undersöks om 4H-gårdar kan utgöra exempel på platser som har en betydelse för att återknyta den förlorade kontakten mellan människan och naturen, och i så fall på vilka sätt detta kommer till uttryck. Uppsatsens empiriska material har samlats in med hjälp av två olika metoder, observationer och intervjuer, under november och december år 2016. Dels har kvalitativa intervjuer utförts med människor på gårdarna och med personer som har tidigare erfarenheter av en 4H-gård. Dessutom har deltagande observationer använts som metod, där aktiviteterna som ägt rum på respektive gård observerats och analyserats. Undersökningens resultat visar att djuren samt praktisk inlärning som ger barnen kunskaper om sådant som har med djuren att göra, är i fokus på båda 4H-gårdarna. Enligt tidigare forskning har det även skett en historisk separation mellan människan och djuren och föreliggande undersöknings resultat visar att gårdarna kan spela en betydande roll i en här ny definierad “re-embedding” där människor förs närmare naturen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Strohkirch, Charlotta LU
supervisor
organization
course
HEKK02 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Relationen människa-djur, Relationen människa-natur, Re-embedding, Disembedding, Humanekologi, 4H-gårdar, Barn och praktisk inlärning, Lund, Malmö
language
Swedish
id
8899837
date added to LUP
2017-09-07 12:42:57
date last changed
2017-09-07 12:42:57
@misc{8899837,
 abstract   = {Undersökningen är utförd på två 4H-gårdar i Sverige: Almviks 4H-gård som ligger i Malmö, och Gunnesbo 4H-gård som ligger på landet i utkanten av Lund. Uppsatsens utgångspunkt är att människan enligt bl.a. Giddens teori om “disembedding” i det moderna samhället har separerats från naturen. Utifrån denna, samt andra relevanta teorier undersöks om 4H-gårdar kan utgöra exempel på platser som har en betydelse för att återknyta den förlorade kontakten mellan människan och naturen, och i så fall på vilka sätt detta kommer till uttryck. Uppsatsens empiriska material har samlats in med hjälp av två olika metoder, observationer och intervjuer, under november och december år 2016. Dels har kvalitativa intervjuer utförts med människor på gårdarna och med personer som har tidigare erfarenheter av en 4H-gård. Dessutom har deltagande observationer använts som metod, där aktiviteterna som ägt rum på respektive gård observerats och analyserats. Undersökningens resultat visar att djuren samt praktisk inlärning som ger barnen kunskaper om sådant som har med djuren att göra, är i fokus på båda 4H-gårdarna. Enligt tidigare forskning har det även skett en historisk separation mellan människan och djuren och föreliggande undersöknings resultat visar att gårdarna kan spela en betydande roll i en här ny definierad “re-embedding” där människor förs närmare naturen.},
 author    = {Strohkirch, Charlotta},
 keyword   = {Relationen människa-djur,Relationen människa-natur,Re-embedding,Disembedding,Humanekologi,4H-gårdar,Barn och praktisk inlärning,Lund,Malmö},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Oj, titta, den äter ur min hand och det gör inte ont!" - En studie av hur 4H-gårdar minskar distansen mellan människan och naturen},
 year     = {2017},
}