Advanced

Frontlinjemedarbetaren – en strategisk praktiker: En studie kring frontlinjemedarbetares meningsskapande och strategiska kompetens

Alwén, Maria LU (2017) SKOM12 20161
Department of Strategic Communication
Abstract (Swedish)
Denna studie fokuserar på den så kallade frontlinjemedarbetaren ur både ett me-ningsskapande och strategiskt perspektiv. I studien analyserar och problematiserar jag dels hur frontlinjemedarbetare skapar mening kring organisatoriska strategier, och hur frontlinjemedarbetare agerar strategisk i sin yrkesroll. Studien är genom-förd som en fallstudie där jag intervjuat fjorton frontlinjemedarbetare som daglig-en arbetar med service och tjänster. Fallorganisationens främsta strategi för att skapa immateriellt värde är genom att externt kommunicera organisationens kärn-värden. Studien visar att kärnvärdena blivit ett sätt för även frontlinjemedarbetar-na att kommunicera organisationens mervärde i den dagliga kundinteraktionen. Kärnvärdena visar... (More)
Denna studie fokuserar på den så kallade frontlinjemedarbetaren ur både ett me-ningsskapande och strategiskt perspektiv. I studien analyserar och problematiserar jag dels hur frontlinjemedarbetare skapar mening kring organisatoriska strategier, och hur frontlinjemedarbetare agerar strategisk i sin yrkesroll. Studien är genom-förd som en fallstudie där jag intervjuat fjorton frontlinjemedarbetare som daglig-en arbetar med service och tjänster. Fallorganisationens främsta strategi för att skapa immateriellt värde är genom att externt kommunicera organisationens kärn-värden. Studien visar att kärnvärdena blivit ett sätt för även frontlinjemedarbetar-na att kommunicera organisationens mervärde i den dagliga kundinteraktionen. Kärnvärdena visar sig även ha blivit en del av frontlinjemedarbetarnas identitets-skapande. Studien visar därmed att frontlinjemedarbetarna realiserar organisation-ens strategi både genom att förmedla och förklara vad denna innebär i praktik för kunderna och genom ett sätt att vara. Genom ett praktiskt perspektiv på strategi (strategi-som-praktik) visar studien även att frontlinjemedarbetarna i sin yrkesroll agerar på ett strategiskt sätt som traditionellt tillskrivits organisationsmedlemmar i ledande befattningar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Alwén, Maria LU
supervisor
organization
course
SKOM12 20161
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
language
Swedish
id
8899849
date added to LUP
2017-02-02 10:32:46
date last changed
2017-02-02 10:32:46
@misc{8899849,
 abstract   = {Denna studie fokuserar på den så kallade frontlinjemedarbetaren ur både ett me-ningsskapande och strategiskt perspektiv. I studien analyserar och problematiserar jag dels hur frontlinjemedarbetare skapar mening kring organisatoriska strategier, och hur frontlinjemedarbetare agerar strategisk i sin yrkesroll. Studien är genom-förd som en fallstudie där jag intervjuat fjorton frontlinjemedarbetare som daglig-en arbetar med service och tjänster. Fallorganisationens främsta strategi för att skapa immateriellt värde är genom att externt kommunicera organisationens kärn-värden. Studien visar att kärnvärdena blivit ett sätt för även frontlinjemedarbetar-na att kommunicera organisationens mervärde i den dagliga kundinteraktionen. Kärnvärdena visar sig även ha blivit en del av frontlinjemedarbetarnas identitets-skapande. Studien visar därmed att frontlinjemedarbetarna realiserar organisation-ens strategi både genom att förmedla och förklara vad denna innebär i praktik för kunderna och genom ett sätt att vara. Genom ett praktiskt perspektiv på strategi (strategi-som-praktik) visar studien även att frontlinjemedarbetarna i sin yrkesroll agerar på ett strategiskt sätt som traditionellt tillskrivits organisationsmedlemmar i ledande befattningar.},
 author    = {Alwén, Maria},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Frontlinjemedarbetaren – en strategisk praktiker: En studie kring frontlinjemedarbetares meningsskapande och strategiska kompetens},
 year     = {2017},
}