Advanced

Lärande genom diskrepans på Trafikverket - om hur konfliktsituationer i arbetslivet kan bidra till lärande inom organisationen

Svensson, Emmelie LU and Lindgren, Cecilia LU (2017) PEDK21 20162
Education
Abstract (Swedish)
Konflikter och meningsskiljaktigheter är oundvikliga delar av arbetslivet. I många fall upplevs deras förekomst vara negativ och energikrävande, men så behöver fallet inte vara. Syftet med föreliggande kandidatuppsats är att analysera och beskriva hur de anställda upplever och hanterar diskrepanser på arbets¬platsen, samt hur situationer där diskrepanser uppstår kan leda till lärande inom den valda organisationen. Diskrepans används som ett paraply¬begrepp för att undvika en negativ tolkning av konflikt, men också för att innefatta alla ytterligheter och dimensioner av att inte vara överens. Studien har genomförts på Trafikverket Region Syd och det empiriska materialet har samlats in genom kvalitativa intervjuer med sju anställda inom... (More)
Konflikter och meningsskiljaktigheter är oundvikliga delar av arbetslivet. I många fall upplevs deras förekomst vara negativ och energikrävande, men så behöver fallet inte vara. Syftet med föreliggande kandidatuppsats är att analysera och beskriva hur de anställda upplever och hanterar diskrepanser på arbets¬platsen, samt hur situationer där diskrepanser uppstår kan leda till lärande inom den valda organisationen. Diskrepans används som ett paraply¬begrepp för att undvika en negativ tolkning av konflikt, men också för att innefatta alla ytterligheter och dimensioner av att inte vara överens. Studien har genomförts på Trafikverket Region Syd och det empiriska materialet har samlats in genom kvalitativa intervjuer med sju anställda inom samma verksamhetsområde. Intervjuerna har spelats in och sedan transkriberats för att möjliggöra en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet presenterar därmed olika aspekter av deltagarnas upplevelser, i tre olika teman: (1) upplevelser om diskrepanser på arbetsplatsen, (2) upplevelser om konfliktkulturen på arbetsplatsen samt (3) upplevelser om hur diskrepanser kan leda till lärande. Analysen av resultatet visar att diskrepanser uppstår i ett antal olika situationer och av olika anledningar, bland annat på grund av skiljaktigheter i individers och verksamhets¬områdes intresseområde, men också på grund av brist på insikt i varandras ansvarsområden. Konfliktkulturen har också visat sig ha en stor inverkan på hur tillåtet det är att diskrepanser uppstår och hur de hanteras både av individerna själva, men även på ett organisatoriskt plan. Diskrepansers förekomst upplevs ha stor inverkan på individers, arbetsgruppers samt organisationens lärande och utveckling. Bland annat upplever deltagarna att de lär sig om hur andra människor fungerar, hur de kan arbeta mer framgångsrikt samt får ökad kunskap om organisationens arbete. Förekomsten av diskrepanser har också visat sig stärka gemenskapen inom arbetsgrupper. I diskussionen underbyggs även empirin djupgående med hjälp utav uppsatsens teoretiska utgångspunkt för att dra egna slutsatser om hur diskrepanser kan användas som triggers för lärande och hur organisationer skapar förutsättningar för det. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svensson, Emmelie LU and Lindgren, Cecilia LU
supervisor
organization
course
PEDK21 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Konflikter, diskrepanser, konfliktkultur, lärande, utveckling, meningsskiljaktigheter
language
Swedish
id
8899852
date added to LUP
2017-02-01 11:36:24
date last changed
2017-02-01 11:36:24
@misc{8899852,
 abstract   = {Konflikter och meningsskiljaktigheter är oundvikliga delar av arbetslivet. I många fall upplevs deras förekomst vara negativ och energikrävande, men så behöver fallet inte vara. Syftet med föreliggande kandidatuppsats är att analysera och beskriva hur de anställda upplever och hanterar diskrepanser på arbets¬platsen, samt hur situationer där diskrepanser uppstår kan leda till lärande inom den valda organisationen. Diskrepans används som ett paraply¬begrepp för att undvika en negativ tolkning av konflikt, men också för att innefatta alla ytterligheter och dimensioner av att inte vara överens. Studien har genomförts på Trafikverket Region Syd och det empiriska materialet har samlats in genom kvalitativa intervjuer med sju anställda inom samma verksamhetsområde. Intervjuerna har spelats in och sedan transkriberats för att möjliggöra en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet presenterar därmed olika aspekter av deltagarnas upplevelser, i tre olika teman: (1) upplevelser om diskrepanser på arbetsplatsen, (2) upplevelser om konfliktkulturen på arbetsplatsen samt (3) upplevelser om hur diskrepanser kan leda till lärande. Analysen av resultatet visar att diskrepanser uppstår i ett antal olika situationer och av olika anledningar, bland annat på grund av skiljaktigheter i individers och verksamhets¬områdes intresseområde, men också på grund av brist på insikt i varandras ansvarsområden. Konfliktkulturen har också visat sig ha en stor inverkan på hur tillåtet det är att diskrepanser uppstår och hur de hanteras både av individerna själva, men även på ett organisatoriskt plan. Diskrepansers förekomst upplevs ha stor inverkan på individers, arbetsgruppers samt organisationens lärande och utveckling. Bland annat upplever deltagarna att de lär sig om hur andra människor fungerar, hur de kan arbeta mer framgångsrikt samt får ökad kunskap om organisationens arbete. Förekomsten av diskrepanser har också visat sig stärka gemenskapen inom arbetsgrupper. I diskussionen underbyggs även empirin djupgående med hjälp utav uppsatsens teoretiska utgångspunkt för att dra egna slutsatser om hur diskrepanser kan användas som triggers för lärande och hur organisationer skapar förutsättningar för det.},
 author    = {Svensson, Emmelie and Lindgren, Cecilia},
 keyword   = {Konflikter,diskrepanser,konfliktkultur,lärande,utveckling,meningsskiljaktigheter},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Lärande genom diskrepans på Trafikverket - om hur konfliktsituationer i arbetslivet kan bidra till lärande inom organisationen},
 year     = {2017},
}