Advanced

Förhållningssätt, hantering och konsekvenser av konflikter

Nielsen, Erik LU and Johansson, Amanda LU (2017) PEDK21 20162
Education
Abstract (Swedish)
Syftet med studien är att beskriva och analysera hur konflikter mellan människor på en arbetsplats kan ge upphov till lärandetillfällen för chefen beroende på dennes förhållningssätt till, och hur denne hanterar konflikten. Studien är kvalitativ och metoden som använts är en kombination av riktat öppna- och halv-strukturerade intervjuer. Vår metodologiska ansats är fenomenografi, som vi inspirerats av för att kunna identifiera skillnader mellan uppfattningar. Det har gjorts ett snöbollsurval av fem chefer i en verksamhet i Region Skåne. Resultatet är uppdelat efter; förhållningssätt till konflikter, hantering av konflikter och konsekvenser av konflikter.

Vi kan påvisa relationer i kontexten mellan förhållningssätt till konflikter, hur... (More)
Syftet med studien är att beskriva och analysera hur konflikter mellan människor på en arbetsplats kan ge upphov till lärandetillfällen för chefen beroende på dennes förhållningssätt till, och hur denne hanterar konflikten. Studien är kvalitativ och metoden som använts är en kombination av riktat öppna- och halv-strukturerade intervjuer. Vår metodologiska ansats är fenomenografi, som vi inspirerats av för att kunna identifiera skillnader mellan uppfattningar. Det har gjorts ett snöbollsurval av fem chefer i en verksamhet i Region Skåne. Resultatet är uppdelat efter; förhållningssätt till konflikter, hantering av konflikter och konsekvenser av konflikter.

Vi kan påvisa relationer i kontexten mellan förhållningssätt till konflikter, hur det påverkar hanteringen i konfliktsituationen och vilka konsekvenser detta får för lärandet. Om förhållningssättet till konflikter är destruktivt identifieras ett ytligt lärande. Är det konstruktivt identifieras ett djupare lärande. Vidare förs en diskussion kring vikten av reflektion och hur inställningen till konflikter påverkar möjligheterna att lära av en konfliktsituation. Diskussionen utmynnar i ett vägval vad gäller förhållningssätt och hantering av konflikter; den destruktiva vägen och den konstruktiva vägen. Då det framkommer att det finns en påverkansprocess mellan förhållningssätt till konflikter och lärande av konfliktsituationen vore det, för vidare forskning, intressant att undersöka relationen mellan förhållningssätt och konflikt på flera verksamheter i Region Skåne. Det vore även intressant att göra en renodlad fenomenografisk studie och komplettera med observationer för att jämföra skillnaden mellan uppfattning och praktik (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nielsen, Erik LU and Johansson, Amanda LU
supervisor
organization
course
PEDK21 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Fenomenografi, konflikt, lärande, destruktiv, konstruktiv
language
Swedish
id
8899943
date added to LUP
2017-02-01 11:50:45
date last changed
2017-02-01 11:50:45
@misc{8899943,
 abstract   = {Syftet med studien är att beskriva och analysera hur konflikter mellan människor på en arbetsplats kan ge upphov till lärandetillfällen för chefen beroende på dennes förhållningssätt till, och hur denne hanterar konflikten. Studien är kvalitativ och metoden som använts är en kombination av riktat öppna- och halv-strukturerade intervjuer. Vår metodologiska ansats är fenomenografi, som vi inspirerats av för att kunna identifiera skillnader mellan uppfattningar. Det har gjorts ett snöbollsurval av fem chefer i en verksamhet i Region Skåne. Resultatet är uppdelat efter; förhållningssätt till konflikter, hantering av konflikter och konsekvenser av konflikter. 

Vi kan påvisa relationer i kontexten mellan förhållningssätt till konflikter, hur det påverkar hanteringen i konfliktsituationen och vilka konsekvenser detta får för lärandet. Om förhållningssättet till konflikter är destruktivt identifieras ett ytligt lärande. Är det konstruktivt identifieras ett djupare lärande. Vidare förs en diskussion kring vikten av reflektion och hur inställningen till konflikter påverkar möjligheterna att lära av en konfliktsituation. Diskussionen utmynnar i ett vägval vad gäller förhållningssätt och hantering av konflikter; den destruktiva vägen och den konstruktiva vägen. Då det framkommer att det finns en påverkansprocess mellan förhållningssätt till konflikter och lärande av konfliktsituationen vore det, för vidare forskning, intressant att undersöka relationen mellan förhållningssätt och konflikt på flera verksamheter i Region Skåne. Det vore även intressant att göra en renodlad fenomenografisk studie och komplettera med observationer för att jämföra skillnaden mellan uppfattning och praktik},
 author    = {Nielsen, Erik and Johansson, Amanda},
 keyword   = {Fenomenografi,konflikt,lärande,destruktiv,konstruktiv},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Förhållningssätt, hantering och konsekvenser av konflikter},
 year     = {2017},
}