Advanced

Hur ska prioriteringen göras vid en krock mellan religionsfriheten och rätten att inte bli diskriminerad på grund av kön? - En studie utifrån exemplet att inte ta en person av motsatt kön i hand på grund av religiös övertygelse

Björkman, Isabell LU and Hägerström, Emelie LU (2017) HARH16 20162
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
I takt med att det svenska samhället blir mer pluralistisk och mångkulturellt uppstår allt fler situationer där olika sedvänjor och beteenden krockar. Att inte ta en person av motsatt kön i hand på grund av religiös övertygelse är ett sådant exempel, då denna manifestation kan ställas mot det skyddade intresset att inte bli diskriminerad på grund av kön. Staten har ett ansvar att skydda bägge intressen för att säkerställa likabehandling. Det kan därför bli problematiskt att avgöra vilket intresse som ska ges företräde i en sådan situation. Syftet med uppsatsen är att undersöka om det går att avgöra vilket av intressena religionsfrihet och rätten att inte bli diskriminerad på grund av kön som väger tyngst om det uppstår en krock mellan dem.... (More)
I takt med att det svenska samhället blir mer pluralistisk och mångkulturellt uppstår allt fler situationer där olika sedvänjor och beteenden krockar. Att inte ta en person av motsatt kön i hand på grund av religiös övertygelse är ett sådant exempel, då denna manifestation kan ställas mot det skyddade intresset att inte bli diskriminerad på grund av kön. Staten har ett ansvar att skydda bägge intressen för att säkerställa likabehandling. Det kan därför bli problematiskt att avgöra vilket intresse som ska ges företräde i en sådan situation. Syftet med uppsatsen är att undersöka om det går att avgöra vilket av intressena religionsfrihet och rätten att inte bli diskriminerad på grund av kön som väger tyngst om det uppstår en krock mellan dem. Fokus ligger på exemplet att på grund av religiös övertygelse inte skaka hand med en person av motsatt kön.

Utifrån tidigare praxis från Europadomstolen kan manifestationen att inte ta en person av motsatt kön i hand på grund av religiös övertygelse anses hamna utanför skyddet för religionsfrihet i artikel 9 av Europakonventionen. Manifestationen kan begränsas för att skydda andras fri- och rättigheter, och på arbetsplatsen kan avtalsförpliktelsen få gå före religionsutövningen. Skyddet mot könsdiskriminering är starkt och intresset att inte bli diskriminerad på grund av kön skulle kunna ges företräde på arbetsplatsen. Europadomstolens resonemang i målet Eweida och övriga mot Storbritannien påvisar dock att manifestationen kan antas omfattas av skyddet i artikel 9. Balansen mellan motstående intressen blir mer central än avtalsförpliktelsen, vilket gör det svårare att avgöra vilket intresse som väger tyngst vid en krock. Vid avvägningen måste en proportionalitetsbedömning göras där hänsyn tas till omständigheterna i det specifika fallet. (Less)
Abstract
The Swedish society is becoming more pluralistic and multicultural which causes conflicts between different traditional and cultural behaviourists. Not shaking hands with a person of the opposite gender because of a religious belief is an example of a situation where freedom of religion can be put against the right not to be discriminated on grounds of gender. The state has a responsibility to protect both interests to ensure equal treatment. It can be problematic to determine which interest shall be given precedence. The purpose of this thesis is to investigate if it is possible to determine which one of the two interests religious freedom and the right not to be discriminated against on grounds of gender that should be given priority in... (More)
The Swedish society is becoming more pluralistic and multicultural which causes conflicts between different traditional and cultural behaviourists. Not shaking hands with a person of the opposite gender because of a religious belief is an example of a situation where freedom of religion can be put against the right not to be discriminated on grounds of gender. The state has a responsibility to protect both interests to ensure equal treatment. It can be problematic to determine which interest shall be given precedence. The purpose of this thesis is to investigate if it is possible to determine which one of the two interests religious freedom and the right not to be discriminated against on grounds of gender that should be given priority in case of a conflict. Focus will lie on the example not shaking hands with a person of the opposite gender because of a religious belief.

Based on previous rulings from the European Court of Human Rights, the manifestation not to shake hands with a person of the opposite gender because of a religious belief falls outside the protection of religious freedom in article 9 of the European Convention on Human Rights. The manifestation can be limited to protect the freedoms and rights of others, and the contractual obligation in the workplace can precede the right to manifest a religion. The legal protection against discrimination on grounds of gender is strong and this right could possibly take precedence over the manifestation. The reasoning by the Court in Eweida and others against Britain makes it however possible to assume that the manifestation is protected by the Convention. The balance between conflicting interests is given a more central position than the contractual obligation, which makes it more difficult to determine which interest should be given priority in a conflict. A proportionality assessment has to be made where the circumstances in the specific case is taken into account in order to decide the priority. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Björkman, Isabell LU and Hägerström, Emelie LU
supervisor
organization
course
HARH16 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
manifestation, likabehandling, religionsfrihet, kön, diskriminering, skaka hand
language
Swedish
id
8900136
date added to LUP
2017-01-20 07:29:39
date last changed
2017-01-20 07:29:39
@misc{8900136,
 abstract   = {The Swedish society is becoming more pluralistic and multicultural which causes conflicts between different traditional and cultural behaviourists. Not shaking hands with a person of the opposite gender because of a religious belief is an example of a situation where freedom of religion can be put against the right not to be discriminated on grounds of gender. The state has a responsibility to protect both interests to ensure equal treatment. It can be problematic to determine which interest shall be given precedence. The purpose of this thesis is to investigate if it is possible to determine which one of the two interests religious freedom and the right not to be discriminated against on grounds of gender that should be given priority in case of a conflict. Focus will lie on the example not shaking hands with a person of the opposite gender because of a religious belief. 

Based on previous rulings from the European Court of Human Rights, the manifestation not to shake hands with a person of the opposite gender because of a religious belief falls outside the protection of religious freedom in article 9 of the European Convention on Human Rights. The manifestation can be limited to protect the freedoms and rights of others, and the contractual obligation in the workplace can precede the right to manifest a religion. The legal protection against discrimination on grounds of gender is strong and this right could possibly take precedence over the manifestation. The reasoning by the Court in Eweida and others against Britain makes it however possible to assume that the manifestation is protected by the Convention. The balance between conflicting interests is given a more central position than the contractual obligation, which makes it more difficult to determine which interest should be given priority in a conflict. A proportionality assessment has to be made where the circumstances in the specific case is taken into account in order to decide the priority.},
 author    = {Björkman, Isabell and Hägerström, Emelie},
 keyword   = {manifestation,likabehandling,religionsfrihet,kön,diskriminering,skaka hand},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hur ska prioriteringen göras vid en krock mellan religionsfriheten och rätten att inte bli diskriminerad på grund av kön? - En studie utifrån exemplet att inte ta en person av motsatt kön i hand på grund av religiös övertygelse},
 year     = {2017},
}