Advanced

När allt förändras - En fenomenologisk intervjustudie om upplevelser av att ha ett syskon med långvarig psykossjukdom

Sjökvist, Tomas LU and Åhlin, Johan LU (2017) PSPT02 20162
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Denna studie undersökte nio personers erfarenheter av ha ett syskon med långvarig psykossjukdom. Studien hade en fenomenologisk utgångspunkt och materialet analyserades med tematisk analys. Studiens huvudsakliga fynd var att anhöriga syskon upplevt skuld, sorg, maktlöshet, oro, ambivalenta känslor av närhet och autonomi i förhållande till det drabbade syskonet och att det funnits en rädsla över att själva drabbas av psykossjukdom eller att föra sjukdomen vidare till sina barn. Flera beskrev även att de känt sig tvungna att dra sig undan sin familj. Fynden diskuterades i förhållande till tidigare forskning om att vara anhörig till någon med psykossjukdom eller annan allvarlig psykisk ohälsa samt i förhållande till mentaliseringsteori,... (More)
Denna studie undersökte nio personers erfarenheter av ha ett syskon med långvarig psykossjukdom. Studien hade en fenomenologisk utgångspunkt och materialet analyserades med tematisk analys. Studiens huvudsakliga fynd var att anhöriga syskon upplevt skuld, sorg, maktlöshet, oro, ambivalenta känslor av närhet och autonomi i förhållande till det drabbade syskonet och att det funnits en rädsla över att själva drabbas av psykossjukdom eller att föra sjukdomen vidare till sina barn. Flera beskrev även att de känt sig tvungna att dra sig undan sin familj. Fynden diskuterades i förhållande till tidigare forskning om att vara anhörig till någon med psykossjukdom eller annan allvarlig psykisk ohälsa samt i förhållande till mentaliseringsteori, självpsykologi och stigmabegreppet. De syskon som intervjuades i denna studie hade i liten utsträckning fått hjälp eller stöd. Syskon är en lågt prioriterad men viktig grupp, som har specifika behov av stöd och behöver fångas upp tidigt. (Less)
Abstract
This study has investigated nine people's experiences of having a sibling who suffers from long-term psychosis. The study had a phenomenological point of departure and the material were thematically analyzed. The main findings from the study was that the patients’ siblings experienced guilt, sadness, powerlessness, anxiety, ambivalence towards intimacy, and autonomy in their relationship with the affected sibling, as well as a fear of becoming ill with psychosis themselves or passing it on to their children. Furthermore, several of participants in the study described that they felt compelled to distance themselves from their families. The findings were discussed in relation to previous research on being a close relative to someone... (More)
This study has investigated nine people's experiences of having a sibling who suffers from long-term psychosis. The study had a phenomenological point of departure and the material were thematically analyzed. The main findings from the study was that the patients’ siblings experienced guilt, sadness, powerlessness, anxiety, ambivalence towards intimacy, and autonomy in their relationship with the affected sibling, as well as a fear of becoming ill with psychosis themselves or passing it on to their children. Furthermore, several of participants in the study described that they felt compelled to distance themselves from their families. The findings were discussed in relation to previous research on being a close relative to someone suffering from psychosis or other severe mental illness, as well as in relation to mentalisation theory, self-psychology and the concept of stigma. The siblings who were interviewed in this study had only received help or support to a small extent. Siblings are given low priority in this context, but they are an important group with specific support needs which should be identified at an early stage. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sjökvist, Tomas LU and Åhlin, Johan LU
supervisor
organization
course
PSPT02 20162
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
siblings, long-term psychosis, mentaliseringsteori, anhöriga, tematisk analys, fenomenologi, långvarig psykossjukdom, syskon, phenomenology, thematic analysis, relatives, mentalization theory
language
Swedish
id
8900152
date added to LUP
2017-01-20 08:42:36
date last changed
2017-01-20 08:42:36
@misc{8900152,
 abstract   = {This study has investigated nine people's experiences of having a sibling who suffers from long-term psychosis. The study had a phenomenological point of departure and the material were thematically analyzed. The main findings from the study was that the patients’ siblings experienced guilt, sadness, powerlessness, anxiety, ambivalence towards intimacy, and autonomy in their relationship with the affected sibling, as well as a fear of becoming ill with psychosis themselves or passing it on to their children. Furthermore, several of participants in the study described that they felt compelled to distance themselves from their families. The findings were discussed in relation to previous research on being a close relative to someone suffering from psychosis or other severe mental illness, as well as in relation to mentalisation theory, self-psychology and the concept of stigma. The siblings who were interviewed in this study had only received help or support to a small extent. Siblings are given low priority in this context, but they are an important group with specific support needs which should be identified at an early stage.},
 author    = {Sjökvist, Tomas and Åhlin, Johan},
 keyword   = {siblings,long-term psychosis,mentaliseringsteori,anhöriga,tematisk analys,fenomenologi,långvarig psykossjukdom,syskon,phenomenology,thematic analysis,relatives,mentalization theory},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {När allt förändras - En fenomenologisk intervjustudie om upplevelser av att ha ett syskon med långvarig psykossjukdom},
 year     = {2017},
}