Advanced

Konkurrensbegränsande samarbeten - Varför förbjuda vertikala avtal?

Söderström, Hanna LU (2017) HARH01 20162
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Den europiska konkurrensrätten bygger liksom den nationella på främjandet av en effektiv konkurrens. För att lyckas uppnå detta är det viktigt att bekämpa konkurrensbegränsande samarbeten både inom länder och mellan EU:s medlemsstater. Syftet med den är uppsatsen är redogöra för under vilka omständigheter vertikala samarbetsavtal är förbjudna och inte samt vad syftet är med att förbjuda dem. Det kommer även att redogöras för vilken påverkan införandet av de europeiska konkurrensreglerna fått på tillämpningen av den svenska KL.
Frågorna som behandlas i uppsatsen är följande:
1. Vilket är syftet med att förbjuda vertikala samarbeten och under vilka omständigheter anses de tillåtna samt otillåtna?
2. Hur har införandet av de europeiska... (More)
Den europiska konkurrensrätten bygger liksom den nationella på främjandet av en effektiv konkurrens. För att lyckas uppnå detta är det viktigt att bekämpa konkurrensbegränsande samarbeten både inom länder och mellan EU:s medlemsstater. Syftet med den är uppsatsen är redogöra för under vilka omständigheter vertikala samarbetsavtal är förbjudna och inte samt vad syftet är med att förbjuda dem. Det kommer även att redogöras för vilken påverkan införandet av de europeiska konkurrensreglerna fått på tillämpningen av den svenska KL.
Frågorna som behandlas i uppsatsen är följande:
1. Vilket är syftet med att förbjuda vertikala samarbeten och under vilka omständigheter anses de tillåtna samt otillåtna?
2. Hur har införandet av de europeiska konkurrensreglerna påverkat tillämpningen av den svenska konkurrenslagstiftningen?
För att ett vertikalt samarbetsavtal ska anses otillåtet måste avtalet ha till syfte eller resultat att hindra, snedvrida eller begränsa konkurrensen. Undantag från dessa bestämmelser blir tillämpliga då fördelarna överväger nackdelarna som samarbetet kan medföra på konkurrensen samt då kriterierna i undantagsbestämmelserna är uppfylla. Syftet med att förbjuda de vertikala samarbetena är att de under vissa omständigheter blir hämmande för konkurrensen.
De europeiska konkurrensreglerna och den nationella konkurrenslagstiftningen tillämpas parallellt i Sverige. Den europiska lagstiftningen ligger dock på en högre nivå i normhierarkin och uppstår konflikt mellan bestämmelserna tar unionsrätten över. (Less)
Abstract
The European competition law does as well as the national law promote an effective competition. To achieve this, it is important to take actions against anticompetitive cooperation both within countries and between member states in the EU. The purpose of this paper is to present under which circumstances vertical agreements are unlawful and not and what the purpose is to forbid them. It will also be discussed which impact the European legislation has had on the application of the Swedish competition law.
The questions which will be answered are as follows:
1. What is the purpose of forbidding vertical agreements and under which circumstances are they allowed and unlawful?
2. How has the introduction of the European legislation affected... (More)
The European competition law does as well as the national law promote an effective competition. To achieve this, it is important to take actions against anticompetitive cooperation both within countries and between member states in the EU. The purpose of this paper is to present under which circumstances vertical agreements are unlawful and not and what the purpose is to forbid them. It will also be discussed which impact the European legislation has had on the application of the Swedish competition law.
The questions which will be answered are as follows:
1. What is the purpose of forbidding vertical agreements and under which circumstances are they allowed and unlawful?
2. How has the introduction of the European legislation affected the application of the Swedish competition law?
A vertical agreement should be considered as unlawful when the purpose or the effect of the agreement prevents, distorts or limits the competition. The exceptions from these conditions are applicable when the positive aspects outweigh the negative aspects which the cooperation can bring to the competition and when the criteria in the exception clauses are met. The purpose of prohibiting vertical agreements is that they under certain circumstances do inhibit the competition.
The European competition law and the national competition law are applied in parallel in Sweden. The European legislation has however primacy over national law and if there is any conflict between the two legal systems the union law takes over. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Söderström, Hanna LU
supervisor
organization
course
HARH01 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Konkurrensrätt, konkurrensbegränsande samarbeten, vertikala samarbetsavtal, Law and Political Science, competition law, vertical agreements
language
Swedish
id
8900164
date added to LUP
2017-01-20 11:18:11
date last changed
2017-01-20 11:18:11
@misc{8900164,
 abstract   = {The European competition law does as well as the national law promote an effective competition. To achieve this, it is important to take actions against anticompetitive cooperation both within countries and between member states in the EU. The purpose of this paper is to present under which circumstances vertical agreements are unlawful and not and what the purpose is to forbid them. It will also be discussed which impact the European legislation has had on the application of the Swedish competition law.
The questions which will be answered are as follows:
1. What is the purpose of forbidding vertical agreements and under which circumstances are they allowed and unlawful?
2. How has the introduction of the European legislation affected the application of the Swedish competition law?
A vertical agreement should be considered as unlawful when the purpose or the effect of the agreement prevents, distorts or limits the competition. The exceptions from these conditions are applicable when the positive aspects outweigh the negative aspects which the cooperation can bring to the competition and when the criteria in the exception clauses are met. The purpose of prohibiting vertical agreements is that they under certain circumstances do inhibit the competition.
The European competition law and the national competition law are applied in parallel in Sweden. The European legislation has however primacy over national law and if there is any conflict between the two legal systems the union law takes over.},
 author    = {Söderström, Hanna},
 keyword   = {Konkurrensrätt,konkurrensbegränsande samarbeten,vertikala samarbetsavtal,Law and Political Science,competition law,vertical agreements},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Konkurrensbegränsande samarbeten - Varför förbjuda vertikala avtal?},
 year     = {2017},
}