Advanced

Envis och kritisk - hur viktig är ordningen vid en bedömning? En studie om kognitiva snedvridningar och dess påverkan i en rekryteringskontext.

Wästanfors, Emma LU and Björkman, Henning LU (2017) PSYK11 20162
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Studien undersökte huruvida effekter av olika kognitiva snedvridningar (primacy-effekten och recency-effekten) var närvarande vid bedömning av ett CV. Urvalet (N=60) bestod av två grupper där den ena hade tidigare erfarenhet av rekrytering och den andra ingen tidigare erfarenhet. Studien baserades på en internetenkät där respondenterna fick läsa fem korta fiktiva CV. De fick sedan bedöma i hur stor utsträckning de ansåg att personen var socialt kompetent, arbetsam och om de fått ett positivt intryck. Två av de CV som presenterades var manipulerade genom att samma adjektiv användes för att beskriva personen men i två olika ordningar: en positiv och en negativ, detta för att se om ordningen som adjektiven presenteras i påverkar bedömningen.... (More)
Studien undersökte huruvida effekter av olika kognitiva snedvridningar (primacy-effekten och recency-effekten) var närvarande vid bedömning av ett CV. Urvalet (N=60) bestod av två grupper där den ena hade tidigare erfarenhet av rekrytering och den andra ingen tidigare erfarenhet. Studien baserades på en internetenkät där respondenterna fick läsa fem korta fiktiva CV. De fick sedan bedöma i hur stor utsträckning de ansåg att personen var socialt kompetent, arbetsam och om de fått ett positivt intryck. Två av de CV som presenterades var manipulerade genom att samma adjektiv användes för att beskriva personen men i två olika ordningar: en positiv och en negativ, detta för att se om ordningen som adjektiven presenteras i påverkar bedömningen. Ett mixed ANOVA-test utfördes och resultatet blev ej signifikant. Det kan bero på att inga skillnader existerar eller felaktig manipulation av test. (Less)
Popular Abstract
This quantitative study was conducted to investigate whether effects of cognitive biases (Primacy effect and Recency effect) were present when professional recruiters assessed written job resumes. The respondents (N=60) were divided into two groups, one where the respondent had previous experience with recruitment and the other group with no previous experience. The study was based on an Internet survey where the respondents was presented with five different short made-up resumes. Each resume was then evaluated by the respondents who were asked to fill in a likert scale consisting of three characteristics; Socially competent, hard-working and overall positive impression. Two of the resumes were manipulated in the following way: they were... (More)
This quantitative study was conducted to investigate whether effects of cognitive biases (Primacy effect and Recency effect) were present when professional recruiters assessed written job resumes. The respondents (N=60) were divided into two groups, one where the respondent had previous experience with recruitment and the other group with no previous experience. The study was based on an Internet survey where the respondents was presented with five different short made-up resumes. Each resume was then evaluated by the respondents who were asked to fill in a likert scale consisting of three characteristics; Socially competent, hard-working and overall positive impression. Two of the resumes were manipulated in the following way: they were presented with the same adjectives, but in two different orders, one in a positive order and the other one in a negative order. A mixed ANOVA-test was conducted and the results were non-significant. This could be due to a lack of difference between the two groups or that the manipulation could have been wrongly conducted. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wästanfors, Emma LU and Björkman, Henning LU
supervisor
organization
course
PSYK11 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Primacy effect, Recency effect, Halo effect, recruitment
language
Swedish
id
8900269
date added to LUP
2017-01-30 09:08:50
date last changed
2017-01-30 09:08:50
@misc{8900269,
 abstract   = {Studien undersökte huruvida effekter av olika kognitiva snedvridningar (primacy-effekten och recency-effekten) var närvarande vid bedömning av ett CV. Urvalet (N=60) bestod av två grupper där den ena hade tidigare erfarenhet av rekrytering och den andra ingen tidigare erfarenhet. Studien baserades på en internetenkät där respondenterna fick läsa fem korta fiktiva CV. De fick sedan bedöma i hur stor utsträckning de ansåg att personen var socialt kompetent, arbetsam och om de fått ett positivt intryck. Två av de CV som presenterades var manipulerade genom att samma adjektiv användes för att beskriva personen men i två olika ordningar: en positiv och en negativ, detta för att se om ordningen som adjektiven presenteras i påverkar bedömningen. Ett mixed ANOVA-test utfördes och resultatet blev ej signifikant. Det kan bero på att inga skillnader existerar eller felaktig manipulation av test.},
 author    = {Wästanfors, Emma and Björkman, Henning},
 keyword   = {Primacy effect,Recency effect,Halo effect,recruitment},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Envis och kritisk - hur viktig är ordningen vid en bedömning? En studie om kognitiva snedvridningar och dess påverkan i en rekryteringskontext.},
 year     = {2017},
}