Advanced

Vad skiljer provanställning i gällande rätt från parternas kollektivavtal? - En jämförande studie kring de omstridda provanställningarna

Källén, Joakim LU and Lundberg, Björn LU (2017) HARH16 20162
Department of Business Law
Abstract
Genom lagen om anställningsskydd (LAS 1982:80) har arbetsgivaren i Sverige möjligheten att sluta avtal om provanställning. Provanställningen är en säregen anställningsform som enligt förarbetena har som syfte att ge arbetstagaren tid att visa sin arbetsförmåga för arbetsgivaren för att den senare skall kunna avgöra vid anställningens utgång ifall arbetstagaren är lämplig för jobbet. Provanställningen särskiljer sig från tillsvidareanställningen genom att tillåta en anställning om max sex månader, ingen nödvändig orsak för avsked, och endast 14 dagars uppsägningstid. Lagen är dock semi-dispositiv vilket innebär att anställningsformen kan
ändras genom kollektivavtal. Frågan uppsatsen ställer sig är när arbetsmarknadens parter ges... (More)
Genom lagen om anställningsskydd (LAS 1982:80) har arbetsgivaren i Sverige möjligheten att sluta avtal om provanställning. Provanställningen är en säregen anställningsform som enligt förarbetena har som syfte att ge arbetstagaren tid att visa sin arbetsförmåga för arbetsgivaren för att den senare skall kunna avgöra vid anställningens utgång ifall arbetstagaren är lämplig för jobbet. Provanställningen särskiljer sig från tillsvidareanställningen genom att tillåta en anställning om max sex månader, ingen nödvändig orsak för avsked, och endast 14 dagars uppsägningstid. Lagen är dock semi-dispositiv vilket innebär att anställningsformen kan
ändras genom kollektivavtal. Frågan uppsatsen ställer sig är när arbetsmarknadens parter ges möjligheten att påverka hela anställningsformen – hur skiljer innehållet från den skrivna lagen? Detta utför uppsatsen genom att jämföra 100 kollektivavtal från olika branscher för att se vad parterna brukar avtala bort och lägga till.
Uppsatsen finner att majoriteten av parterna ändrar innehållet i kollektivavtalen men förändrar det inte drastiskt. Vidare visar inte jämförelsen att branscherna har ett speciellt mönster för vilken bransch som ändrar innehållet. Studien visar emellertid att arbetsgivarorganisationer istället tenderar att ofta sluta liknande avtal oberoende facklig motpart samt att de parter som slutit drastiska förändringar av provanställningen har gjort det under en lång tid. (Less)
Abstract (Swedish)
Through the Swedish employment act (Lag 1982:80 om Anställningsskydd) employers have the possibility to sign a probationary employment with the employee. The atypical contracts are constructed according to the preparatory work to give the employee enough time to prove his or hers skill and also for the employer to determine if the employee is suitable for the establishment. The probationary employment distinguish itself from the regular contracts by having a maximum limit of six month, no reason for dismissal and only 14 days period of notice. The employment act however is a dispositive law. Which means that the social partners are allowed to stipulate their own laws in the matter. The question is when the social partners are allowed to... (More)
Through the Swedish employment act (Lag 1982:80 om Anställningsskydd) employers have the possibility to sign a probationary employment with the employee. The atypical contracts are constructed according to the preparatory work to give the employee enough time to prove his or hers skill and also for the employer to determine if the employee is suitable for the establishment. The probationary employment distinguish itself from the regular contracts by having a maximum limit of six month, no reason for dismissal and only 14 days period of notice. The employment act however is a dispositive law. Which means that the social partners are allowed to stipulate their own laws in the matter. The question is when the social partners are allowed to change an employment act from the start, how will it separate from the written law. This is conducted by comparing a sample of 100 collective agreement from different branches to see what they have in common and what they usually change from the written law.
The essay finds that the majority of the collective agreements does change the law but not drastically. Furthermore, the branches does not provide a clear pattern on whom changes the law and not. Instead, the essay finds that employers organizations usually writes the same type of collective agreements and the social partners who changes the law drastically have done so for a long time. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Källén, Joakim LU and Lundberg, Björn LU
supervisor
organization
course
HARH16 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Business Law, Labour Law, Employment, Probationary, Provanställning, Collective Agreement, Kollektivavtal
language
Swedish
id
8900382
date added to LUP
2017-01-23 17:48:03
date last changed
2017-01-23 17:48:03
@misc{8900382,
 abstract   = {Genom lagen om anställningsskydd (LAS 1982:80) har arbetsgivaren i Sverige möjligheten att sluta avtal om provanställning. Provanställningen är en säregen anställningsform som enligt förarbetena har som syfte att ge arbetstagaren tid att visa sin arbetsförmåga för arbetsgivaren för att den senare skall kunna avgöra vid anställningens utgång ifall arbetstagaren är lämplig för jobbet. Provanställningen särskiljer sig från tillsvidareanställningen genom att tillåta en anställning om max sex månader, ingen nödvändig orsak för avsked, och endast 14 dagars uppsägningstid. Lagen är dock semi-dispositiv vilket innebär att anställningsformen kan
ändras genom kollektivavtal. Frågan uppsatsen ställer sig är när arbetsmarknadens parter ges möjligheten att påverka hela anställningsformen – hur skiljer innehållet från den skrivna lagen? Detta utför uppsatsen genom att jämföra 100 kollektivavtal från olika branscher för att se vad parterna brukar avtala bort och lägga till.
Uppsatsen finner att majoriteten av parterna ändrar innehållet i kollektivavtalen men förändrar det inte drastiskt. Vidare visar inte jämförelsen att branscherna har ett speciellt mönster för vilken bransch som ändrar innehållet. Studien visar emellertid att arbetsgivarorganisationer istället tenderar att ofta sluta liknande avtal oberoende facklig motpart samt att de parter som slutit drastiska förändringar av provanställningen har gjort det under en lång tid.},
 author    = {Källén, Joakim and Lundberg, Björn},
 keyword   = {Business Law,Labour Law,Employment,Probationary,Provanställning,Collective Agreement,Kollektivavtal},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vad skiljer provanställning i gällande rätt från parternas kollektivavtal? - En jämförande studie kring de omstridda provanställningarna},
 year     = {2017},
}