Advanced

Sjuksköterskors preventiva arbete mot cervixcancer. En litteraturstudie.

Öhrström, Louise LU and Wall, Hedda LU (2017) SJSK20 20162
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Cervixcancer är idag en av de vanligaste cancerformerna bland kvinnor i världen och hälften av fallen leder till döden. Det finns ett starkt samband mellan det sexuellt överförbara viruset HPV och cervixcancer. En utbredd okunskap hos människor om HPV och dess skyddande faktorer har uppmärksammats. Syfte: Att undersöka hur sjuksköterskor kan arbeta preventivt mot cervixcancer. Metod: Litteraturöversikt som utformats genom en sammanställning av åtta vetenskapliga artiklar som hittats genom litteratursökning i databaserna PubMed och Cinahl. Resultat: Tre huvudteman identifierades, Att ge information om HPV, Att motivera till vaccination mot HPV och Att ha kunskap om HPV som visar på hur sjuksköterskor kan arbeta preventivt mot... (More)
Bakgrund: Cervixcancer är idag en av de vanligaste cancerformerna bland kvinnor i världen och hälften av fallen leder till döden. Det finns ett starkt samband mellan det sexuellt överförbara viruset HPV och cervixcancer. En utbredd okunskap hos människor om HPV och dess skyddande faktorer har uppmärksammats. Syfte: Att undersöka hur sjuksköterskor kan arbeta preventivt mot cervixcancer. Metod: Litteraturöversikt som utformats genom en sammanställning av åtta vetenskapliga artiklar som hittats genom litteratursökning i databaserna PubMed och Cinahl. Resultat: Tre huvudteman identifierades, Att ge information om HPV, Att motivera till vaccination mot HPV och Att ha kunskap om HPV som visar på hur sjuksköterskor kan arbeta preventivt mot cervixcancer. Diskussion: Sjuksköterskor kan genom sin nyckelroll i det preventiva arbetet sprida kunskap till ungdomar och föräldrar. Det finns delade uppfattningar om när och hur information om HPV ska ges. En brist på kunskap hos sjuksköterskor har uppmärksammats och vilket leder till negativa effekter i det preventiva arbetet. Slutsats och kliniska implikationer: Sjuksköterskor har en nyckelroll i det preventiva arbetet mot cervixcancer. Det krävs en dock en ökad kunskap hos sjuksköterskor för att de ska kunna upprätthålla ett välfungerande preventivt arbete. Utbildning om HPV och kunskapssökning har identifierats som två viktiga kliniska implikationer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Öhrström, Louise LU and Wall, Hedda LU
supervisor
organization
course
SJSK20 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
HPV, Information, Kunskap, Ungdomar, Vaccination
language
Swedish
id
8900569
date added to LUP
2017-03-01 14:05:52
date last changed
2017-03-01 14:05:52
@misc{8900569,
 abstract   = {Bakgrund: Cervixcancer är idag en av de vanligaste cancerformerna bland kvinnor i världen och hälften av fallen leder till döden. Det finns ett starkt samband mellan det sexuellt överförbara viruset HPV och cervixcancer. En utbredd okunskap hos människor om HPV och dess skyddande faktorer har uppmärksammats. Syfte: Att undersöka hur sjuksköterskor kan arbeta preventivt mot cervixcancer. Metod: Litteraturöversikt som utformats genom en sammanställning av åtta vetenskapliga artiklar som hittats genom litteratursökning i databaserna PubMed och Cinahl. Resultat: Tre huvudteman identifierades, Att ge information om HPV, Att motivera till vaccination mot HPV och Att ha kunskap om HPV som visar på hur sjuksköterskor kan arbeta preventivt mot cervixcancer. Diskussion: Sjuksköterskor kan genom sin nyckelroll i det preventiva arbetet sprida kunskap till ungdomar och föräldrar. Det finns delade uppfattningar om när och hur information om HPV ska ges. En brist på kunskap hos sjuksköterskor har uppmärksammats och vilket leder till negativa effekter i det preventiva arbetet. Slutsats och kliniska implikationer: Sjuksköterskor har en nyckelroll i det preventiva arbetet mot cervixcancer. Det krävs en dock en ökad kunskap hos sjuksköterskor för att de ska kunna upprätthålla ett välfungerande preventivt arbete. Utbildning om HPV och kunskapssökning har identifierats som två viktiga kliniska implikationer.},
 author    = {Öhrström, Louise and Wall, Hedda},
 keyword   = {HPV,Information,Kunskap,Ungdomar,Vaccination},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sjuksköterskors preventiva arbete mot cervixcancer. En litteraturstudie.},
 year     = {2017},
}