Advanced

”Varför ifrågasätter han mig?” En kvantitativ studie om anledningar till att maktbalansen i intervjurummet skiftar

Jönsson, Oskar LU ; Tanno, Ludvig LU and Wangsell, Eric LU (2017) PSYK11 20162
Department of Psychology
Abstract
The purpose of this study was to, with basis of self-efficacy theory and individual characteristics such as gender and work experience examine the experience of seizure of power/takeover in a job interview. A quantitative study that included a survey was made to investigate this phenomenon. Data acquisition from a total of 52 respondents who all have or are now working as recruiters with interviewing as a part of their job description, was described and presented in a Chi-square test. The study showed no significant results that pointed towards that interviewers of a particular sex, amount of experience or level of self-efficacy were more often challenged by the interviewee. Also, there were no significant results whether a interviewee of... (More)
The purpose of this study was to, with basis of self-efficacy theory and individual characteristics such as gender and work experience examine the experience of seizure of power/takeover in a job interview. A quantitative study that included a survey was made to investigate this phenomenon. Data acquisition from a total of 52 respondents who all have or are now working as recruiters with interviewing as a part of their job description, was described and presented in a Chi-square test. The study showed no significant results that pointed towards that interviewers of a particular sex, amount of experience or level of self-efficacy were more often challenged by the interviewee. Also, there were no significant results whether a interviewee of a particular sex or age
challenge the interviewer more often. The result that the study could show is that the phenomenon regarding interviewers being challenged clearly exists, as well as that interviewers feel they to a greater extent would be challenged by male interviewees over female. Since the male respondents most often challenge the interviewer, the theoretical part of the study linked gender communication styles as a possible cause. The survey respondents have a consistent high level of self-efficacy, which problematized the comparison whether recruiters with low self-efficacy to a greater extent would experience themselves as being challenged by the interviewee. (Less)
Abstract (Swedish)
Syftet med detta arbete var att med utgångspunkt i self-efficacy teori och individuella karaktäristika som kön och erfarenhet, undersöka upplevelsen av maktövertagande i en anställningsintervju. För att undersöka detta gjordes en kvantitativ studie med en enkätundersökning som hjälpmedel. Datainsamling från sammanlagt 52 respondenter som alla har, eller nu arbetar som rekryterare med intervjuledning som del av yrkesbeskrivningen och presenterats i Chi-square test. Studien uppvisade inga signifikanta resultat på att intervjuare av visst kön, mängd erfarenhet eller grad av self-efficacy blir ifrågasatta mer. Inget signifikant resultat framkom heller kring huruvida intervjuperson av visst kön och ålder oftare ifrågasätter. Det resultat som... (More)
Syftet med detta arbete var att med utgångspunkt i self-efficacy teori och individuella karaktäristika som kön och erfarenhet, undersöka upplevelsen av maktövertagande i en anställningsintervju. För att undersöka detta gjordes en kvantitativ studie med en enkätundersökning som hjälpmedel. Datainsamling från sammanlagt 52 respondenter som alla har, eller nu arbetar som rekryterare med intervjuledning som del av yrkesbeskrivningen och presenterats i Chi-square test. Studien uppvisade inga signifikanta resultat på att intervjuare av visst kön, mängd erfarenhet eller grad av self-efficacy blir ifrågasatta mer. Inget signifikant resultat framkom heller kring huruvida intervjuperson av visst kön och ålder oftare ifrågasätter. Det resultat som studien tydligt kunde uppvisa var att fenomenet rörande ifrågasättande av intervjuare existerar samt att de upplever att de i större utsträckning blir ifrågasatta av män framför kvinnor. Då det är manliga intervjupersoner som oftast ifrågasätter intervjuaren har studiens teoretiska del kring könets olika kommunikationsstilar kopplats som möjlig orsak. Studiens enkätrespondenter har generellt en genomgående hög grad av self-efficacy, vilket problematiserade jämförelsen huruvida rekryterare med låg self-efficacy i större utsträckning skulle uppleva ifrågasatthet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jönsson, Oskar LU ; Tanno, Ludvig LU and Wangsell, Eric LU
supervisor
organization
course
PSYK11 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Interviewer, self-efficacy, challenging, communication
language
Swedish
id
8900619
date added to LUP
2017-01-23 13:06:19
date last changed
2017-01-23 13:06:19
@misc{8900619,
 abstract   = {The purpose of this study was to, with basis of self-efficacy theory and individual characteristics such as gender and work experience examine the experience of seizure of power/takeover in a job interview. A quantitative study that included a survey was made to investigate this phenomenon. Data acquisition from a total of 52 respondents who all have or are now working as recruiters with interviewing as a part of their job description, was described and presented in a Chi-square test. The study showed no significant results that pointed towards that interviewers of a particular sex, amount of experience or level of self-efficacy were more often challenged by the interviewee. Also, there were no significant results whether a interviewee of a particular sex or age
challenge the interviewer more often. The result that the study could show is that the phenomenon regarding interviewers being challenged clearly exists, as well as that interviewers feel they to a greater extent would be challenged by male interviewees over female. Since the male respondents most often challenge the interviewer, the theoretical part of the study linked gender communication styles as a possible cause. The survey respondents have a consistent high level of self-efficacy, which problematized the comparison whether recruiters with low self-efficacy to a greater extent would experience themselves as being challenged by the interviewee.},
 author    = {Jönsson, Oskar and Tanno, Ludvig and Wangsell, Eric},
 keyword   = {Interviewer,self-efficacy,challenging,communication},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {”Varför ifrågasätter han mig?” En kvantitativ studie om anledningar till att maktbalansen i intervjurummet skiftar},
 year     = {2017},
}