Advanced

Upplever politiker i Skåne hinder i sina politiska uppdrag baserat på vilket kön de tillhör?

Döring, Clemens LU and Wessel, Caroline LU (2017) PSYK11 20162
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
I Sverige representeras flera av de politiska församlingarna idag av en kvantitativ jämställdhet, som innebär att både män och kvinnor finns jämnt företrädda och ska kunna ges lika möjligheter att påverka och forma villkoren för beslutsfattandet. Denna studie syftade till att undersöka upplevelsen av hinder bland skånska politiker, och genom det ta reda på om förutsättningarna var lika för båda könen i deras politiska uppdrag. Studien gjordes på politiker i fyra skånska fullmäktigeförsamlingar, och bestod av en digital enkät baserad på två befintliga hindersskalor. Skalorna översattes från engelska till svenska och anpassades till en politisk kontext, samt kompletterades med egenkonstruerade frågor kring upplevda fördelar. Testpersonerna... (More)
I Sverige representeras flera av de politiska församlingarna idag av en kvantitativ jämställdhet, som innebär att både män och kvinnor finns jämnt företrädda och ska kunna ges lika möjligheter att påverka och forma villkoren för beslutsfattandet. Denna studie syftade till att undersöka upplevelsen av hinder bland skånska politiker, och genom det ta reda på om förutsättningarna var lika för båda könen i deras politiska uppdrag. Studien gjordes på politiker i fyra skånska fullmäktigeförsamlingar, och bestod av en digital enkät baserad på två befintliga hindersskalor. Skalorna översattes från engelska till svenska och anpassades till en politisk kontext, samt kompletterades med egenkonstruerade frågor kring upplevda fördelar. Testpersonerna kunde besvara enkäten utifrån hur ofta de upplevde könsrelaterade- och icke könsrelaterade hinder och fördelar, och ombads även att svara på vilken könstillhörighet och typ av politiskt förtroendeuppdrag de hade, samt gavs möjlighet att svara på hur de skattade sig ideologiskt från vänster till höger. Resultaten visade att kvinnliga politiker upplevde fler könsrelaterade hinder än sina politiska manliga kollegor, att det inte fanns någon skillnad i upplevelsen av icke-könsrelaterade hinder mellan kvinnor och män, samt att kvinnliga politiker upplevde större fördelar utifrån sin könstillhörighet när de skulle väljas till politiska förtroendeuppdrag. Resultatet kan eventuellt förklaras med att de politiska församlingarna som vi valde att studera hade en kvantitativ jämställdhet, men troligtvis inte en upplevd kvalitativ jämställdhet där båda könen gavs samma möjligheter och rättigheter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Döring, Clemens LU and Wessel, Caroline LU
supervisor
organization
course
PSYK11 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
selfefficacy, diskriminering, kvantitativ jämställdhet, hinder, kvalitativ jämställdhet, coping efficacy, Varannan damernas, kvotering
language
Swedish
id
8900952
date added to LUP
2017-01-30 09:02:40
date last changed
2017-01-30 09:02:40
@misc{8900952,
 abstract   = {I Sverige representeras flera av de politiska församlingarna idag av en kvantitativ jämställdhet, som innebär att både män och kvinnor finns jämnt företrädda och ska kunna ges lika möjligheter att påverka och forma villkoren för beslutsfattandet. Denna studie syftade till att undersöka upplevelsen av hinder bland skånska politiker, och genom det ta reda på om förutsättningarna var lika för båda könen i deras politiska uppdrag. Studien gjordes på politiker i fyra skånska fullmäktigeförsamlingar, och bestod av en digital enkät baserad på två befintliga hindersskalor. Skalorna översattes från engelska till svenska och anpassades till en politisk kontext, samt kompletterades med egenkonstruerade frågor kring upplevda fördelar. Testpersonerna kunde besvara enkäten utifrån hur ofta de upplevde könsrelaterade- och icke könsrelaterade hinder och fördelar, och ombads även att svara på vilken könstillhörighet och typ av politiskt förtroendeuppdrag de hade, samt gavs möjlighet att svara på hur de skattade sig ideologiskt från vänster till höger. Resultaten visade att kvinnliga politiker upplevde fler könsrelaterade hinder än sina politiska manliga kollegor, att det inte fanns någon skillnad i upplevelsen av icke-könsrelaterade hinder mellan kvinnor och män, samt att kvinnliga politiker upplevde större fördelar utifrån sin könstillhörighet när de skulle väljas till politiska förtroendeuppdrag. Resultatet kan eventuellt förklaras med att de politiska församlingarna som vi valde att studera hade en kvantitativ jämställdhet, men troligtvis inte en upplevd kvalitativ jämställdhet där båda könen gavs samma möjligheter och rättigheter.},
 author    = {Döring, Clemens and Wessel, Caroline},
 keyword   = {selfefficacy,diskriminering,kvantitativ jämställdhet,hinder,kvalitativ jämställdhet,coping efficacy,Varannan damernas,kvotering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Upplever politiker i Skåne hinder i sina politiska uppdrag baserat på vilket kön de tillhör?},
 year     = {2017},
}