Advanced

Företagsförvärv- uppköp eller nedköp?

Champari, Amir LU ; Leimar, Lukas LU and Radosavljevic, Nikola LU (2017) In Företagsförvärv- uppköp eller nedköp? FEKH89 20162
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Denna studie genomförs med syftet att undersöka huruvida företag som förvärvar presterar långsiktigt bättre eller sämre än företag som inte ägnar sig åt förvärv. Vidare undersöks vilken påverkan olika omständigheter vid förvärvstillfället kan ha på utvecklingen av det förvärvande företagets aktiepris. Studien är utförd som en kvantitativ eventstudie. En multipel regressionsanalys har gjorts för att testa de förklarande variablernas signifikans för abnormal avkastning, som mäts med BHAR. Studien baseras på tidigare forskning gjord inom området,huvudsakligen studier gjorda på den amerikanska och den kanadensiska marknaden. Dessa mäter långsiktig abnormal avkastning, men under andra tidsperioder. Aktieavkastningar hos 59 svenska företag som... (More)
Denna studie genomförs med syftet att undersöka huruvida företag som förvärvar presterar långsiktigt bättre eller sämre än företag som inte ägnar sig åt förvärv. Vidare undersöks vilken påverkan olika omständigheter vid förvärvstillfället kan ha på utvecklingen av det förvärvande företagets aktiepris. Studien är utförd som en kvantitativ eventstudie. En multipel regressionsanalys har gjorts för att testa de förklarande variablernas signifikans för abnormal avkastning, som mäts med BHAR. Studien baseras på tidigare forskning gjord inom området,huvudsakligen studier gjorda på den amerikanska och den kanadensiska marknaden. Dessa mäter långsiktig abnormal avkastning, men under andra tidsperioder. Aktieavkastningar hos 59 svenska företag som har förvärvat ett annat, mellan åren 2005 och 2012. Förvärvande företag uppvisar en positiv avkastning jämfört med företag som inte förvärvat. Fem av sju variabler visade signifikans vid olika observerade tidsperioder. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Champari, Amir LU ; Leimar, Lukas LU and Radosavljevic, Nikola LU
supervisor
organization
alternative title
En studie om svenska företagsförvärv på kort och lång sikt
course
FEKH89 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Företagsförvärv, BHAR, Sverige, abnormal avkastning, multipel regression.
publication/series
Företagsförvärv- uppköp eller nedköp?
language
Swedish
id
8901051
date added to LUP
2017-02-10 09:13:01
date last changed
2017-02-10 09:13:01
@misc{8901051,
 abstract   = {Denna studie genomförs med syftet att undersöka huruvida företag som förvärvar presterar långsiktigt bättre eller sämre än företag som inte ägnar sig åt förvärv. Vidare undersöks vilken påverkan olika omständigheter vid förvärvstillfället kan ha på utvecklingen av det förvärvande företagets aktiepris. Studien är utförd som en kvantitativ eventstudie. En multipel regressionsanalys har gjorts för att testa de förklarande variablernas signifikans för abnormal avkastning, som mäts med BHAR. Studien baseras på tidigare forskning gjord inom området,huvudsakligen studier gjorda på den amerikanska och den kanadensiska marknaden. Dessa mäter långsiktig abnormal avkastning, men under andra tidsperioder. Aktieavkastningar hos 59 svenska företag som har förvärvat ett annat, mellan åren 2005 och 2012. Förvärvande företag uppvisar en positiv avkastning jämfört med företag som inte förvärvat. Fem av sju variabler visade signifikans vid olika observerade tidsperioder.},
 author    = {Champari, Amir and Leimar, Lukas and Radosavljevic, Nikola},
 keyword   = {Företagsförvärv,BHAR,Sverige,abnormal avkastning,multipel regression.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Företagsförvärv- uppköp eller nedköp?},
 title    = {Företagsförvärv- uppköp eller nedköp?},
 year     = {2017},
}