Advanced

Spring ifrån Stressen - en studie om den fysiska träningens påverkan på kognitiva förmågor

Corp, Fabian LU and Jörding, Viktor LU (2017) PSYK11 20162
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Hälsa och välmående diskuteras flitigt i olika medier och allt fler människor i arbetslivet uppger att de är stressade. Många arbetsplatser har implementerat träning i det dagliga schemat för att minska stressen och effektivisera arbetet. Syftet med vår studie har varit att genomföra en sambandsstudie mellan fysisk aktivitet och kognitiva egenskaper för att se hur dessa egenskaper samverkar. Vi har genomfört en enkätundersökning som har varit uppdelad i tre delar. Den första delen; Undergraduate Sources of Stress Questionnaire (USSQ), undersökte studenters nivå av stress. I den andra delen fick studenterna uppge hur mycket de tränar. I den tredje och avslutande delen fick de uppge sina studieresultat för den senaste terminen.... (More)
Hälsa och välmående diskuteras flitigt i olika medier och allt fler människor i arbetslivet uppger att de är stressade. Många arbetsplatser har implementerat träning i det dagliga schemat för att minska stressen och effektivisera arbetet. Syftet med vår studie har varit att genomföra en sambandsstudie mellan fysisk aktivitet och kognitiva egenskaper för att se hur dessa egenskaper samverkar. Vi har genomfört en enkätundersökning som har varit uppdelad i tre delar. Den första delen; Undergraduate Sources of Stress Questionnaire (USSQ), undersökte studenters nivå av stress. I den andra delen fick studenterna uppge hur mycket de tränar. I den tredje och avslutande delen fick de uppge sina studieresultat för den senaste terminen. Undersökningsgruppen var studenter vid Lunds Universitet som valdes genom ett bekvämlighetsurval. Resultatet visar att studieresultat korrelerar med både stress och träningsfrekvens, men att det inte finns en signifikant korrelation mellan stress och träningsfrekvens. Däremot har vi även undersökt hur dessa egenskaper korrelerar med self-efficacy och hur vältränad man upplever sig själv vara, något som korrelerar med både stress och studieresultat. Dessa resultat efterliknar tidigare studier som har gjorts på andra målgrupper, vilket stärker slutsatsen att fysisk träning och aktivitet kan förbättra kroppens kognitiva funktioner. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Corp, Fabian LU and Jörding, Viktor LU
supervisor
organization
course
PSYK11 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Stress, träning, self-efficacy, universitetsstudenter
language
Swedish
id
8901271
date added to LUP
2017-01-30 09:05:54
date last changed
2017-01-30 09:05:54
@misc{8901271,
 abstract   = {Hälsa och välmående diskuteras flitigt i olika medier och allt fler människor i arbetslivet uppger att de är stressade. Många arbetsplatser har implementerat träning i det dagliga schemat för att minska stressen och effektivisera arbetet. Syftet med vår studie har varit att genomföra en sambandsstudie mellan fysisk aktivitet och kognitiva egenskaper för att se hur dessa egenskaper samverkar. Vi har genomfört en enkätundersökning som har varit uppdelad i tre delar. Den första delen; Undergraduate Sources of Stress Questionnaire (USSQ), undersökte studenters nivå av stress. I den andra delen fick studenterna uppge hur mycket de tränar. I den tredje och avslutande delen fick de uppge sina studieresultat för den senaste terminen. Undersökningsgruppen var studenter vid Lunds Universitet som valdes genom ett bekvämlighetsurval. Resultatet visar att studieresultat korrelerar med både stress och träningsfrekvens, men att det inte finns en signifikant korrelation mellan stress och träningsfrekvens. Däremot har vi även undersökt hur dessa egenskaper korrelerar med self-efficacy och hur vältränad man upplever sig själv vara, något som korrelerar med både stress och studieresultat. Dessa resultat efterliknar tidigare studier som har gjorts på andra målgrupper, vilket stärker slutsatsen att fysisk träning och aktivitet kan förbättra kroppens kognitiva funktioner.},
 author    = {Corp, Fabian and Jörding, Viktor},
 keyword   = {Stress,träning,self-efficacy,universitetsstudenter},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Spring ifrån Stressen - en studie om den fysiska träningens påverkan på kognitiva förmågor},
 year     = {2017},
}