Advanced

“Jag bygger inte ställningen med mitt kön”

Ottosson, Emelie LU and Grevlind, Andreas (2017) SOCK04 20162
Department of Sociology
Sociology
Abstract (Swedish)
Den här studien har undersökt hur kvinnliga byggarbetare upplever bemötande och förväntningar inom byggbranschen och vilka strategier de tillämpar för att hantera dessa. Vidare undersöktes också hur kvinnorna upplever och hanterar förväntningar och bemötande av omvärlden. Metoden som användes för att samla in det empiriska materialet var kvalitativa, semistrukturerade intervjuer. Resultatet visade att kvinnorna upplever att det inom branschen och i deras omvärld finns tvivel kring att de klarar av att utföra ett “mansjobb”. Ständigt arbetar kvinnorna för att motbevisa de låga förväntningarna genom att på olika sätt göra ett utmärkande bra jobb. På arbetsplatsen upplever kvinnorna att de förväntas anpassa sig efter den maskulina... (More)
Den här studien har undersökt hur kvinnliga byggarbetare upplever bemötande och förväntningar inom byggbranschen och vilka strategier de tillämpar för att hantera dessa. Vidare undersöktes också hur kvinnorna upplever och hanterar förväntningar och bemötande av omvärlden. Metoden som användes för att samla in det empiriska materialet var kvalitativa, semistrukturerade intervjuer. Resultatet visade att kvinnorna upplever att det inom branschen och i deras omvärld finns tvivel kring att de klarar av att utföra ett “mansjobb”. Ständigt arbetar kvinnorna för att motbevisa de låga förväntningarna genom att på olika sätt göra ett utmärkande bra jobb. På arbetsplatsen upplever kvinnorna att de förväntas anpassa sig efter den maskulina arbetskulturen och anamma maskulina egenskaper för att respekteras och passa in. De som inte lever upp till eller rättar sig efter omvärldens och branschens förväntningar bemöts av skepsis, förolämpningar och respektlöshet. Studien visade att alla kvinnorna hanterar bemötande på olika sätt beroende av kontexten de befinner sig i. (Less)
Popular Abstract
This study examined how female construction workers experience reception and expectations in the construction sector and what strategies they are implementing to manage these. Furthermore, it was also examined how women experience and manage the expectations and reception of the outside world. The method used to gather the empirical material was qualitative, semi-structured interviews. The results showed that the women experienced doubt about their ability to handle a “man’s job”. This applied within the industry and outside world. The informants are constantly working to refute the low expectations by doing a proper job. At the workplace, women feel that they are expected to adapt to the male work culture and embrace masculine... (More)
This study examined how female construction workers experience reception and expectations in the construction sector and what strategies they are implementing to manage these. Furthermore, it was also examined how women experience and manage the expectations and reception of the outside world. The method used to gather the empirical material was qualitative, semi-structured interviews. The results showed that the women experienced doubt about their ability to handle a “man’s job”. This applied within the industry and outside world. The informants are constantly working to refute the low expectations by doing a proper job. At the workplace, women feel that they are expected to adapt to the male work culture and embrace masculine characteristics to fit in and be respected. Those who do not comply with the outside world, and the industry's expectations are met with skepticism, insults and disrespect. The study showed that all women handled expectations and receptions in different ways depending on the context they were in. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ottosson, Emelie LU and Grevlind, Andreas
supervisor
organization
alternative title
En kvalitativ studie om hur kvinnliga byggarbetare upplever samt hanterar bemötande och förväntningar i ett mansdominerat yrke.
course
SOCK04 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Bemötande, förväntningar, strategier, kvinnor, genus, byggbranschen, könsstrukturer, mansdominerade yrken, jämställdhet
language
Swedish
id
8901492
date added to LUP
2017-02-23 15:28:25
date last changed
2017-02-23 15:28:25
@misc{8901492,
 abstract   = {Den här studien har undersökt hur kvinnliga byggarbetare upplever bemötande och förväntningar inom byggbranschen och vilka strategier de tillämpar för att hantera dessa. Vidare undersöktes också hur kvinnorna upplever och hanterar förväntningar och bemötande av omvärlden. Metoden som användes för att samla in det empiriska materialet var kvalitativa, semistrukturerade intervjuer. Resultatet visade att kvinnorna upplever att det inom branschen och i deras omvärld finns tvivel kring att de klarar av att utföra ett “mansjobb”. Ständigt arbetar kvinnorna för att motbevisa de låga förväntningarna genom att på olika sätt göra ett utmärkande bra jobb. På arbetsplatsen upplever kvinnorna att de förväntas anpassa sig efter den maskulina arbetskulturen och anamma maskulina egenskaper för att respekteras och passa in. De som inte lever upp till eller rättar sig efter omvärldens och branschens förväntningar bemöts av skepsis, förolämpningar och respektlöshet. Studien visade att alla kvinnorna hanterar bemötande på olika sätt beroende av kontexten de befinner sig i.},
 author    = {Ottosson, Emelie and Grevlind, Andreas},
 keyword   = {Bemötande,förväntningar,strategier,kvinnor,genus,byggbranschen,könsstrukturer,mansdominerade yrken,jämställdhet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {“Jag bygger inte ställningen med mitt kön”},
 year     = {2017},
}