Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Uppdrag själavård - Svenska fältprästers själavårdande arbete i Afghanistan 2002-2014

Granat, Simon LU (2017) TEOK51 20162
Centre for Theology and Religious Studies
Abstract (Swedish)
Den här studien syftar till att förstå och analysera de erfarenheter av själavård, med fokus på själavårdssamtal som svenska fältpräster bedrivit i Afghanistan under perioden 2002–2014. Vidare diskuterar jag utifrån det själavårdande perspektivet fältprästens övergripande funktion i utlandsstyrkan. I studien utgår jag från olika modeller för själavård vilka Berit Okkenhaug kategoriserat som kerygmatiskt orienterad själavård, konfidentcentrerad själavård och en kyrkligt orienterad tros- och livsvägledning. Jag analyserar själavårdssamtalen med hjälp av en tänkbar själavårdsprocess hämtad hos Owe Wikström. Studien är en intervjustudie där jag genomfört semistrukturerade intervjuer med sex fältpräster som har erfarenhet av själavårdsarbete i... (More)
Den här studien syftar till att förstå och analysera de erfarenheter av själavård, med fokus på själavårdssamtal som svenska fältpräster bedrivit i Afghanistan under perioden 2002–2014. Vidare diskuterar jag utifrån det själavårdande perspektivet fältprästens övergripande funktion i utlandsstyrkan. I studien utgår jag från olika modeller för själavård vilka Berit Okkenhaug kategoriserat som kerygmatiskt orienterad själavård, konfidentcentrerad själavård och en kyrkligt orienterad tros- och livsvägledning. Jag analyserar själavårdssamtalen med hjälp av en tänkbar själavårdsprocess hämtad hos Owe Wikström. Studien är en intervjustudie där jag genomfört semistrukturerade intervjuer med sex fältpräster som har erfarenhet av själavårdsarbete i utlandsstyrkan i Afghanistan under ovan nämnda tidsperiod. Mitt resultat visar på att fältprästerna främst använder sig av den konfidentcentrerade själavården. Jag har i studien också intresserat mig för fältprästernas funktion och huruvida den är möjlig att ersätta med en annan professionell yrkesgrupp, till exempel en psykolog. Resultatet är att det själavårdande arbete som prästerna bedriver i hög utsträckning skiljer sig från den behandlande funktion som en psykolog har. Därmed är min slutsats att det inte går att ersätta fältprästfunktionen med denna eller någon annan terapeutisk profession.

Nyckelord: Fältpräst, Själavård, Afghanistan (Less)
Abstract
The aim of this study is to understand and analyse, with particular reference to pastoral care, the experiences of pastoral care Swedish army chaplains underwent in Afghanistan in the period 2002–2014. Furthermore, from the perspective of pastoral care I will discuss the role of the army chaplains in the international force. The study is based on three different models of pastoral care, categorised by Berit Okkenhaug as kerygmatically orientated pastoral care, confidentiality-centred pastoral care and church-oriented faith and life guidance (my translation). In order to analyse the pastoral counselling I use a possible process of counselling presented by Owe Wikström. The study is conducted through semi-structured interviews with six army... (More)
The aim of this study is to understand and analyse, with particular reference to pastoral care, the experiences of pastoral care Swedish army chaplains underwent in Afghanistan in the period 2002–2014. Furthermore, from the perspective of pastoral care I will discuss the role of the army chaplains in the international force. The study is based on three different models of pastoral care, categorised by Berit Okkenhaug as kerygmatically orientated pastoral care, confidentiality-centred pastoral care and church-oriented faith and life guidance (my translation). In order to analyse the pastoral counselling I use a possible process of counselling presented by Owe Wikström. The study is conducted through semi-structured interviews with six army chaplains who have experience of pastoral care in the international force in Afghanistan during the period mentioned above. My findings show that army chaplains mainly use the confidentiality-centred pastoral care in their work. In the study I have also been interested in discussing the role of the army chaplains and whether it is possible to replace this with another professional occupation, such as a psychologist. My findings are that the pastoral care of the army chaplains to a large extent differs from the treatment that a psychologist offers. My conclusion therefore is that it is not possible to replace the role of the army chaplain with a psychologist or any other therapeutic profession.

Key words: Army Chaplain, Pastoral Care, Afghanistan (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Granat, Simon LU
supervisor
organization
course
TEOK51 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Fältpräst, Afghanistan, Pastoral Care, Army Chaplain, Själavård
language
Swedish
id
8901496
date added to LUP
2017-02-01 11:26:59
date last changed
2017-02-01 11:26:59
@misc{8901496,
 abstract   = {{The aim of this study is to understand and analyse, with particular reference to pastoral care, the experiences of pastoral care Swedish army chaplains underwent in Afghanistan in the period 2002–2014. Furthermore, from the perspective of pastoral care I will discuss the role of the army chaplains in the international force. The study is based on three different models of pastoral care, categorised by Berit Okkenhaug as kerygmatically orientated pastoral care, confidentiality-centred pastoral care and church-oriented faith and life guidance (my translation). In order to analyse the pastoral counselling I use a possible process of counselling presented by Owe Wikström. The study is conducted through semi-structured interviews with six army chaplains who have experience of pastoral care in the international force in Afghanistan during the period mentioned above. My findings show that army chaplains mainly use the confidentiality-centred pastoral care in their work. In the study I have also been interested in discussing the role of the army chaplains and whether it is possible to replace this with another professional occupation, such as a psychologist. My findings are that the pastoral care of the army chaplains to a large extent differs from the treatment that a psychologist offers. My conclusion therefore is that it is not possible to replace the role of the army chaplain with a psychologist or any other therapeutic profession.

Key words: Army Chaplain, Pastoral Care, Afghanistan}},
 author    = {{Granat, Simon}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Uppdrag själavård - Svenska fältprästers själavårdande arbete i Afghanistan 2002-2014}},
 year     = {{2017}},
}