Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Beijing faded into smog-Beijing Five Year Clean Air action plan (2013-2017) transportation plan

Ma, Chonghui LU (2016) MVEM12 20161
Studies in Environmental Science
Abstract (Swedish)
Smogen i Peking har varit ett hett ämne under de senaste åren. För att kunna tillgodose lokala invånares begäran och att ha en god internationell image skapade stadens styrande en handlingsplan på fem år för att få renare luft (2013-2017). Denna studie använder huvudsakligen perception som teori och intervjuer som metod för att analysera behovet av luftreningsplanen samt hur transport åtgärdsplanens påverkar invånarna i staden. Resultatet av studien innehåller även rekommendationer på vad som kan förbättras i nästa femårsplan.
Abstract
The Beijing smog has become a hot topic in recent years. To be able to satisfy the local residents´ request and to have a good international image, the Beijing city council created a five years clean air action plan (2013-2017). This study is mainly using perception as theory and by interviewing local residents as the method to analyse the reason why Beijing's clean air plan is needed and how transportation action plans effects the local residents. From what is found in this study, the recommendation for improving the next five-year plan will also be presented at the end of this study.
Popular Abstract (Swedish)
Smogen i Peking har varit ett hett diskussionsämne de senaste åren. Men det är bara nyligen det kinesiska språket har utökats med ett ord för smog. Tidigare beskrevs smog som dimma eller "dag med begränsad sikt". Situationen förändrades när Beijingbornas medvetenhet ökade.

Denna studie använder perception som teori för att förklara hur medvetenheten har förändrats och varför invånarnas oro för luften i Peking ledde till att Beijing myndighet utfärdade "Clean Air Action Plan" (2013-2017) som transportplanen är en del av den ”Clean air action plan”. Den transportplanen inkluderar av: Vehicle registration control- license plate lottery system, Fuel consumption control-Beijing´s vehicle restriction rule, control increasing the cost of... (More)
Smogen i Peking har varit ett hett diskussionsämne de senaste åren. Men det är bara nyligen det kinesiska språket har utökats med ett ord för smog. Tidigare beskrevs smog som dimma eller "dag med begränsad sikt". Situationen förändrades när Beijingbornas medvetenhet ökade.

Denna studie använder perception som teori för att förklara hur medvetenheten har förändrats och varför invånarnas oro för luften i Peking ledde till att Beijing myndighet utfärdade "Clean Air Action Plan" (2013-2017) som transportplanen är en del av den ”Clean air action plan”. Den transportplanen inkluderar av: Vehicle registration control- license plate lottery system, Fuel consumption control-Beijing´s vehicle restriction rule, control increasing the cost of driving a car in Beijing- increasing the price of the gasoline and parking fees and the promotion of clean energy vehicles- electronic vehicles. Nu närmar det sig år 2017 och det är nu dags för myndigheterna att visa resultaten för sin fem år långa plan att förbättra luften i Peking. Resultaten för transportplan har inte sammanställts ännu, men nu invånarnas erfarenhet av förändringar inom transportplan kunna förklara en del av femårs resultat.

I den här studien har jag inhämtat material via intervju för att få reda på hur Beijings invånare upplever 5-årsplanen. Resultatet visar att en policy behöver ha en top-down och bottom-up taktik. Detta för att det blir lättare att ha ett utsatt mål och samtidigt förstå vilket resultat som är önskvärt. Nackdelen med denna metod är att det är långt ifrån "down-level" i processen. Det förekommer att vissa planer är det omöjligt att få positiva långtgående resultat för. Min studie visar på glappet mellan policy och realiteten i transportplanerna.

I slutet av den studien har kommits fram när det gäller nästa femårs plan är att myndigheterna jobbar med både top-down och bottom-up taktik samt att myndigheterna ska lyssna till invånarnas behov för att planen kunna implementeras i ett praktiskt sätt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ma, Chonghui LU
supervisor
organization
course
MVEM12 20161
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
language
English
id
8901633
date added to LUP
2017-02-07 13:03:10
date last changed
2017-02-07 13:03:10
@misc{8901633,
 abstract   = {{The Beijing smog has become a hot topic in recent years. To be able to satisfy the local residents´ request and to have a good international image, the Beijing city council created a five years clean air action plan (2013-2017). This study is mainly using perception as theory and by interviewing local residents as the method to analyse the reason why Beijing's clean air plan is needed and how transportation action plans effects the local residents. From what is found in this study, the recommendation for improving the next five-year plan will also be presented at the end of this study.}},
 author    = {{Ma, Chonghui}},
 language   = {{eng}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Beijing faded into smog-Beijing Five Year Clean Air action plan (2013-2017) transportation plan}},
 year     = {{2016}},
}