Advanced

Delat beslutsfattande viktigt för minskad stress hos omvårdnadspersonal inom hemtjänst

Kornfält, Axel LU and Håkansson, Tobias LU (2017) PSPT02 20162
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Det finns en komplex sammansättning faktorer som anses vara skydds- respektive riskfaktorer för stress på arbetsplatsen. Studiens syfte var att undersöka faktorer i arbetsmiljön som kan tänkas påverka psykosocialt arbetsklimat; stress, självförmåga och delat beslutsfattande. Undersköterskor och vårdbiträden (n=59) på två kommunalt drivna hemtjänstenheter i södra Sverige svarade på en enkät som mätte dessa tre faktorer.
Frågeställningen var i ett första led om hög självförmåga och högt skattat delat beslutsfattande hade ett samband med lägre stress. I ett andra led undersöktes sambandet mellan självförmåga och delat beslutsfattande. Avslutningsvis undersöktes skillnader i sambandet mellan stress och delat beslutsfattande mellan ledning... (More)
Det finns en komplex sammansättning faktorer som anses vara skydds- respektive riskfaktorer för stress på arbetsplatsen. Studiens syfte var att undersöka faktorer i arbetsmiljön som kan tänkas påverka psykosocialt arbetsklimat; stress, självförmåga och delat beslutsfattande. Undersköterskor och vårdbiträden (n=59) på två kommunalt drivna hemtjänstenheter i södra Sverige svarade på en enkät som mätte dessa tre faktorer.
Frågeställningen var i ett första led om hög självförmåga och högt skattat delat beslutsfattande hade ett samband med lägre stress. I ett andra led undersöktes sambandet mellan självförmåga och delat beslutsfattande. Avslutningsvis undersöktes skillnader i sambandet mellan stress och delat beslutsfattande mellan ledning respektive kollegor.
Resultaten visade ett tydligt samband mellan delat beslutsfattande och stress där högt delat beslutsfattande visade på minskad stress. (Less)
Abstract
There is a complex mix of factors that are considered protective- and risk factors for stress at the workplace. The purpose of the study was to examine factors in the working environment thought to contribute to a better psychosocial working environment; stress, self-efficacy and shared decision making. Direct care workers (n = 59) in two municipal home care units in southern Sweden responded to a questionnaire that measured these three factors. The main question was firstly whether high self-efficacy and high ratings of shared decision making had a relation to lower ratings of stress. Secondly the relationship between self-efficacy and shared decision making was studied. Lastly differences in stress related to shared decision making... (More)
There is a complex mix of factors that are considered protective- and risk factors for stress at the workplace. The purpose of the study was to examine factors in the working environment thought to contribute to a better psychosocial working environment; stress, self-efficacy and shared decision making. Direct care workers (n = 59) in two municipal home care units in southern Sweden responded to a questionnaire that measured these three factors. The main question was firstly whether high self-efficacy and high ratings of shared decision making had a relation to lower ratings of stress. Secondly the relationship between self-efficacy and shared decision making was studied. Lastly differences in stress related to shared decision making between management and colleagues were sought for. The results showed that there is a clear link between shared decision making and stress which shows that increased ratings of shared decision making indicates decreased levels of stress. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kornfält, Axel LU and Håkansson, Tobias LU
supervisor
organization
course
PSPT02 20162
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
delat beslutsfattande, självförmåga, self-efficacy, stress, psykosocial arbetsmiljö, undersköterskor, vårdbiträden, omvårdnad, äldreomsorg, shared decision making, work environment, direct care workers, nursing, elderly care
language
Swedish
id
8901670
date added to LUP
2017-01-30 15:33:28
date last changed
2017-01-30 15:33:28
@misc{8901670,
 abstract   = {There is a complex mix of factors that are considered protective- and risk factors for stress at the workplace. The purpose of the study was to examine factors in the working environment thought to contribute to a better psychosocial working environment; stress, self-efficacy and shared decision making. Direct care workers (n = 59) in two municipal home care units in southern Sweden responded to a questionnaire that measured these three factors. The main question was firstly whether high self-efficacy and high ratings of shared decision making had a relation to lower ratings of stress. Secondly the relationship between self-efficacy and shared decision making was studied. Lastly differences in stress related to shared decision making between management and colleagues were sought for. The results showed that there is a clear link between shared decision making and stress which shows that increased ratings of shared decision making indicates decreased levels of stress.},
 author    = {Kornfält, Axel and Håkansson, Tobias},
 keyword   = {delat beslutsfattande,självförmåga,self-efficacy,stress,psykosocial arbetsmiljö,undersköterskor,vårdbiträden,omvårdnad,äldreomsorg,shared decision making,work environment,direct care workers,nursing,elderly care},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Delat beslutsfattande viktigt för minskad stress hos omvårdnadspersonal inom hemtjänst},
 year     = {2017},
}