Advanced

Sambandet mellan konsumenters engagemang på Instagram och företags försäljning

Juhlin, Linus LU and Swietlicki, Daniel LU (2017) FEKH29 20162
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att undersöka ifall det finns något samband mellan konsumenters engagemang på Instagram och företags försäljning inom modebranschen.

Uppsatsen har byggts på en kvantitativ metod där hypoteser formulerats med hjälp av tidigare teori och testats med insamlad data från Instagram och kvartalsrapporter.

Uppsatsens teori baseras på ett antal olika teorier från författare som Dahlén och Lange, Oh et al, Minard angående bl.a. engagemang, content marketing och köpprocessen.

Empirin bygger på insamlad data från H&Ms Instagram konto och kvartalsrapporter för företaget.

De hypoteser och teorier vi hade om existensen av ett samband mellan likes/kommentarer på Instagram och försäljning kunde i slutändan bekräftas.... (More)
Syftet med uppsatsen är att undersöka ifall det finns något samband mellan konsumenters engagemang på Instagram och företags försäljning inom modebranschen.

Uppsatsen har byggts på en kvantitativ metod där hypoteser formulerats med hjälp av tidigare teori och testats med insamlad data från Instagram och kvartalsrapporter.

Uppsatsens teori baseras på ett antal olika teorier från författare som Dahlén och Lange, Oh et al, Minard angående bl.a. engagemang, content marketing och köpprocessen.

Empirin bygger på insamlad data från H&Ms Instagram konto och kvartalsrapporter för företaget.

De hypoteser och teorier vi hade om existensen av ett samband mellan likes/kommentarer på Instagram och försäljning kunde i slutändan bekräftas. Detsamma gäller vår hypotes om att kommentarer har en starkare påverkan på försäljning än likes. I vår analys kunde word of mouth kopplas till detta samband och vi kunde tydligt följa konsumenternas tankegångar genom köpprocessen. Kopplingen till content marketing var mycket tydlig där H&M producerar innehåll intressant för användarna för att öka engagemanget. (Less)
Abstract
The purpose of this paper is to examine whether there is any connection between consumer engagement on Instagram and corporate sales in the fashion industry.

The thesis uses a quantitative method, where hypotheses formulated using previous theories were tested using data collected from Instagram and quarterly reports.

The essay's theoretical perspective is based on a number of different theories from writers such as Dahlén and Lange, Oh et al, Minard regarding engagement, content marketing and the buying decision process.

The empirical foundation is based on data collected from H&M's Instagram account and quarterly reports from the company.

The hypothesis and theories we had about the existence of a connection between the... (More)
The purpose of this paper is to examine whether there is any connection between consumer engagement on Instagram and corporate sales in the fashion industry.

The thesis uses a quantitative method, where hypotheses formulated using previous theories were tested using data collected from Instagram and quarterly reports.

The essay's theoretical perspective is based on a number of different theories from writers such as Dahlén and Lange, Oh et al, Minard regarding engagement, content marketing and the buying decision process.

The empirical foundation is based on data collected from H&M's Instagram account and quarterly reports from the company.

The hypothesis and theories we had about the existence of a connection between the likes/comments on Instagram and corporate sales could ultimately be confirmed. The same applies to our hypothesis that comments have a stronger impact on sales than likes. In our analysis word of mouth could be linked to this connection and
we could clearly follow the consumer's thoughts through the buying decision process. The connection to Content Marketing was very clear where H&M produces content interesting to the users to increase engagement. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Juhlin, Linus LU and Swietlicki, Daniel LU
supervisor
organization
course
FEKH29 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Engagemang, sociala medier, ROI, content marketing, word of mouth, köpprocessen
language
Swedish
id
8901673
date added to LUP
2017-02-06 16:58:14
date last changed
2017-02-06 16:58:14
@misc{8901673,
 abstract   = {The purpose of this paper is to examine whether there is any connection between consumer engagement on Instagram and corporate sales in the fashion industry. 

The thesis uses a quantitative method, where hypotheses formulated using previous theories were tested using data collected from Instagram and quarterly reports.

The essay's theoretical perspective is based on a number of different theories from writers such as Dahlén and Lange, Oh et al, Minard regarding engagement, content marketing and the buying decision process.

The empirical foundation is based on data collected from H&M's Instagram account and quarterly reports from the company.

The hypothesis and theories we had about the existence of a connection between the likes/comments on Instagram and corporate sales could ultimately be confirmed. The same applies to our hypothesis that comments have a stronger impact on sales than likes. In our analysis word of mouth could be linked to this connection and
we could clearly follow the consumer's thoughts through the buying decision process. The connection to Content Marketing was very clear where H&M produces content interesting to the users to increase engagement.},
 author    = {Juhlin, Linus and Swietlicki, Daniel},
 keyword   = {Engagemang,sociala medier,ROI,content marketing,word of mouth,köpprocessen},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sambandet mellan konsumenters engagemang på Instagram och företags försäljning},
 year     = {2017},
}