Advanced

Why do people live in high-risks areas? - A field study in Samar, Philippines.

Gren, Samuel LU and Helander, Simon LU (2017) VBR920 20162
Division of Risk Management and Societal Safety
Risk Management and Safety Engineering (M.Sc.Eng.)
Division of Risk Management and Societal Safety
Abstract
The Philippines are constantly challenged by the forces of nature. Typhoons make landfall on a yearly basis, making the island of Samar a disaster-prone area. This qualitative field study examines the risk perception of inhabitants and why they do live in this high-risk area. The thesis also strives to find out if education on DRR among children and youth affects the societal knowledge on disaster management. Lastly the report discusses how the results from why people live in high risk areas can be applicable for effective risk based land use planning.
Popular Abstract (Swedish)
Människor väljer att trotsa naturens faror

Det har alltid funnits naturkatastrofer och det har alltid funnits människor som tvingas bo i områden där dessa ofta inträffar. Med mer kunskap om varför de bor där går det långsiktigt att ge dessa människor en säkrare vardag.

I takt med att världen förändras utsätts allt fler för naturkatastrofer runt om i vår värld. Figur 1 visar på förödelsen från tyfonen Haiyan som drabbade Samar, Filippinerna år 2013. Att katastrofer ökar beror delvis på att det nu är fler som bor i högriskområden, men det finns också tendenser som pekar på att naturkatastroferna ökar både vad gäller intensitet och omfattning. Det finns därmed ett stort behov att hjälpa dessa människor att minska risker, antingen genom... (More)
Människor väljer att trotsa naturens faror

Det har alltid funnits naturkatastrofer och det har alltid funnits människor som tvingas bo i områden där dessa ofta inträffar. Med mer kunskap om varför de bor där går det långsiktigt att ge dessa människor en säkrare vardag.

I takt med att världen förändras utsätts allt fler för naturkatastrofer runt om i vår värld. Figur 1 visar på förödelsen från tyfonen Haiyan som drabbade Samar, Filippinerna år 2013. Att katastrofer ökar beror delvis på att det nu är fler som bor i högriskområden, men det finns också tendenser som pekar på att naturkatastroferna ökar både vad gäller intensitet och omfattning. Det finns därmed ett stort behov att hjälpa dessa människor att minska risker, antingen genom förflyttning eller fasta riskreducerande åtgärder. För att möjliggöra sådan förändring har vi i denna forskning försökt finna svaret på frågar: Varför bor människor i högriskområdet Samar, Filippinerna?

Forskningen baseras på en tio veckor lång fältstudie på plats i Filippinerna. Till stöd för studien fanns Plan International - Philippines som med sitt lokala kunnande koordinerade de 40 intervjuer som ligger till grund för resultat. Intervjuerna berörde vad som uppfattades som fördelar, nackdelar, faror och möjligheter med att bo på sin nuvarande plats. Efter bearbetning och analys av data framkom följande slutsatser:

* Människor bor där för att det finns goda möjligheter till försörjning, och osäkerheten är stor hur detta ska ordnas på annan ort.

* Det lokala samhället är viktigt på så vis att olika gemensamma tjänster kan tillhandahållas, att platsen är vacker och fridfull men även att det finns en trygghet och förtroende till samhällets invånare och företrädare

* Familjen har en stor betydelse, och mycket av livet bygger på att man hjälps åt och tar hand om varandra.

* Okänslighet för risker och personliga bias gör att risker värderas lågt och aktiva gärningar för att öka säkerhet prioriteras bort.

Forskningen undersökte även om barns utbildning inom katastrofreducering har en synbar påverkan på samhällets känsla av säkerhet. Slutsatsen pekar på att så verkar vara fallet och att utbildning av barn stärker samhällets totala förmåga att reducera risk.

Förhoppningen är att dessa resultat ska leda till en ökad förståelse kring varför människor bor i högriskområden så att bästa möjliga riskreducerande åtgärder kan tillämpas i framtiden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gren, Samuel LU and Helander, Simon LU
supervisor
organization
course
VBR920 20162
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Risk, risk perception, disaster, hazard, vulnerability, DRR, typhoon, tsunami, earthquake, Philippines, Samar, DRR education, Plan International, SIDA, grounded theory, risk based land use planning.
report number
5034
other publication id
ISRN: LUTVDG/TVRH--5034—SE
language
English
id
8901797
date added to LUP
2017-02-06 13:07:25
date last changed
2020-12-03 14:26:12
@misc{8901797,
 abstract   = {The Philippines are constantly challenged by the forces of nature. Typhoons make landfall on a yearly basis, making the island of Samar a disaster-prone area. This qualitative field study examines the risk perception of inhabitants and why they do live in this high-risk area. The thesis also strives to find out if education on DRR among children and youth affects the societal knowledge on disaster management. Lastly the report discusses how the results from why people live in high risk areas can be applicable for effective risk based land use planning.},
 author    = {Gren, Samuel and Helander, Simon},
 keyword   = {Risk,risk perception,disaster,hazard,vulnerability,DRR,typhoon,tsunami,earthquake,Philippines,Samar,DRR education,Plan International,SIDA,grounded theory,risk based land use planning.},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Why do people live in high-risks areas? - A field study in Samar, Philippines.},
 year     = {2017},
}