Advanced

Efterfrågeperception och resursförändringar: ett integrerat perspektiv

Algotsson, Julia LU ; Hedberg, Cecilia LU ; Hidling, Emma LU and Wallin, Vilma LU (2017) FEKH19 20162
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Studiens syfte var att undersöka hur ledningens efterfrågeperception påverkar företagets resursförändringar. Det finns relativt lite forskning som knyter samman ledningens perception med resursförändringar, vår ambition var därför att bidra med ny kunskap genom att länka samman dessa två begrepp.

Metod: Studien genomfördes genom en kvalitativ fallstudie på Göteborg Energi AB. Data samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Dataanalysen genomfördes sedan genom kodning av datan under första- och andranivå-kategorier som slutligen analyserades utefter tre dimensioner.

Teoretiskt perspektiv: Studien har utgått från den resursbaserade teorin (RBT), främst baserad på Barney (1991), och dess definition av resurser om... (More)
Syfte: Studiens syfte var att undersöka hur ledningens efterfrågeperception påverkar företagets resursförändringar. Det finns relativt lite forskning som knyter samman ledningens perception med resursförändringar, vår ambition var därför att bidra med ny kunskap genom att länka samman dessa två begrepp.

Metod: Studien genomfördes genom en kvalitativ fallstudie på Göteborg Energi AB. Data samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Dataanalysen genomfördes sedan genom kodning av datan under första- och andranivå-kategorier som slutligen analyserades utefter tre dimensioner.

Teoretiskt perspektiv: Studien har utgått från den resursbaserade teorin (RBT), främst baserad på Barney (1991), och dess definition av resurser om företagsinterna tillgångar som möjliggör att företaget kan implementera strategier som förbättrar företagets effektivitet (Daft, 1983). RBT har kompletterats med de teoretiska begreppen dynamiska kapabiliteter (se t.ex. Eisenhardt & Martin, 2000; Teece, Pisano & Shuen, 1997), efterfrågan (se t.ex. Adner & Zemsky, 2006; Priem, 2007; Priem, Butler & Li, 2013) och ledningens perception (se t.ex. Danneels, 2011; Eggers & Kaplan, 2013). Detta ledde till presentationen av begreppet efterfrågeperception.

Empiri: Studiens fallföretag, Göteborg Energi AB, verkar i en bransch som just nu står inför snabba förändringar, dels på grund av ökade krav på förnyelsebara energikällor och dels på grund av den digitala transformationen, vilket har föranlett resursförändringar.

Resultat: Ledningens efterfrågeperception av kundernas funktionella och psykologiska nytta har påverkat hur företaget förändrat resurser i kategorierna få tillgång till externa resurser, skapa nya resurser av befintliga och dra nytta av befintliga resurser. Perception om ekonomisk nytta har enbart identifierats påverka resursförändringsalternativet dra nytta av befintliga resurser. Slutligen konstaterades att ingen typ av efterfrågeperception påverkat resursförändringsalternativet göra sig av med resurser. Vidare konstaterar vi att olika typer av efterfrågeperception underlättar ledningens beslutsfattande om resursförändringar när tidsfönstret för förändring är snävt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Algotsson, Julia LU ; Hedberg, Cecilia LU ; Hidling, Emma LU and Wallin, Vilma LU
supervisor
organization
alternative title
Demand Cognition and Resource Alteration: An Integrated View
course
FEKH19 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Dynamiska kapabiliteter, Resursförändring, Efterfrågeperception, Digital transformation, Förnyelsebar energi
language
Swedish
id
8902222
date added to LUP
2017-02-07 16:59:20
date last changed
2017-02-07 16:59:20
@misc{8902222,
 abstract   = {Syfte: Studiens syfte var att undersöka hur ledningens efterfrågeperception påverkar företagets resursförändringar. Det finns relativt lite forskning som knyter samman ledningens perception med resursförändringar, vår ambition var därför att bidra med ny kunskap genom att länka samman dessa två begrepp.

Metod: Studien genomfördes genom en kvalitativ fallstudie på Göteborg Energi AB. Data samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Dataanalysen genomfördes sedan genom kodning av datan under första- och andranivå-kategorier som slutligen analyserades utefter tre dimensioner.

Teoretiskt perspektiv: Studien har utgått från den resursbaserade teorin (RBT), främst baserad på Barney (1991), och dess definition av resurser om företagsinterna tillgångar som möjliggör att företaget kan implementera strategier som förbättrar företagets effektivitet (Daft, 1983). RBT har kompletterats med de teoretiska begreppen dynamiska kapabiliteter (se t.ex. Eisenhardt & Martin, 2000; Teece, Pisano & Shuen, 1997), efterfrågan (se t.ex. Adner & Zemsky, 2006; Priem, 2007; Priem, Butler & Li, 2013) och ledningens perception (se t.ex. Danneels, 2011; Eggers & Kaplan, 2013). Detta ledde till presentationen av begreppet efterfrågeperception.

Empiri: Studiens fallföretag, Göteborg Energi AB, verkar i en bransch som just nu står inför snabba förändringar, dels på grund av ökade krav på förnyelsebara energikällor och dels på grund av den digitala transformationen, vilket har föranlett resursförändringar. 

Resultat: Ledningens efterfrågeperception av kundernas funktionella och psykologiska nytta har påverkat hur företaget förändrat resurser i kategorierna få tillgång till externa resurser, skapa nya resurser av befintliga och dra nytta av befintliga resurser. Perception om ekonomisk nytta har enbart identifierats påverka resursförändringsalternativet dra nytta av befintliga resurser. Slutligen konstaterades att ingen typ av efterfrågeperception påverkat resursförändringsalternativet göra sig av med resurser. Vidare konstaterar vi att olika typer av efterfrågeperception underlättar ledningens beslutsfattande om resursförändringar när tidsfönstret för förändring är snävt.},
 author    = {Algotsson, Julia and Hedberg, Cecilia and Hidling, Emma and Wallin, Vilma},
 keyword   = {Dynamiska kapabiliteter,Resursförändring,Efterfrågeperception,Digital transformation,Förnyelsebar energi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Efterfrågeperception och resursförändringar: ett integrerat perspektiv},
 year     = {2017},
}