Advanced

”Förtroende är A och O” - En undersökning om förtroende- skapande i affärsrelationer mellan venturekapitalister och entreprenörer

Nilsson, Julia LU ; Hultemark, Louise LU ; Zuch, Victor LU and Åkerberg, Malin LU (2017) FEKH19 20162
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Denna uppsats ämnar att studera hur förtroende skapas i affärsrelationer mellan venturekapitalister och entreprenörer. Detta leder oss till att undersöka följande förtroendeskapande faktorer; målkongruens och delade värderingar, kontrakt, tidsperspektiv, avsaknad av konflikter och kommunikation.


Metod: Vi har gjort en flerfallstudie med kvalitativ ansats och induktiv metod där semistrukturerade intervjuer använts som insamlingsmetod för primärdata.


Teoretiska perspektiv: Studien grundar sig i ett agent-principalperspektiv och presenterar ett teoretiskt ramverk som rör fem olika förtroendeskapande faktorer; målkongruens och delade värderingar, kontrakt, tidsperspektiv, konflikter och kommunikation.


Empiri: Empirin... (More)
Syfte: Denna uppsats ämnar att studera hur förtroende skapas i affärsrelationer mellan venturekapitalister och entreprenörer. Detta leder oss till att undersöka följande förtroendeskapande faktorer; målkongruens och delade värderingar, kontrakt, tidsperspektiv, avsaknad av konflikter och kommunikation.


Metod: Vi har gjort en flerfallstudie med kvalitativ ansats och induktiv metod där semistrukturerade intervjuer använts som insamlingsmetod för primärdata.


Teoretiska perspektiv: Studien grundar sig i ett agent-principalperspektiv och presenterar ett teoretiskt ramverk som rör fem olika förtroendeskapande faktorer; målkongruens och delade värderingar, kontrakt, tidsperspektiv, konflikter och kommunikation.


Empiri: Empirin har samlats in genom intervjuer med tre venturekapitalister och fem entreprenörer i Skåne. Empirin är uppdelad utifrån vårt teoretiska ramverk och grundat i tre specifika relationer. 


Resultat: Faktorerna i det teoretiska ramverket visar sig vara förtroendeskapande i de specifika relationerna. De förtroendeskapande faktorerna påverkar varandra men alla behöver inte existera för att förtroende ska skapas i relationen. (Less)
Popular Abstract
Purpose: This paper aims to study how trust is created in the business relationship between venture capitalists and entrepreneurs. This leads us to examine the following trust-building elements; goal-congruence and shared values, contracts, time perspective, lack of conflicst and communication.


Methodology: We have made a multi-case study with a qualitative approach and inductive method where semi-structured interviews were used as data collection method for primary data.


Theoretical perspectives: The study is based on the principal-agency theory and presents a theoretical framework that concerns five different confidence-building elements; goal-congruence and shared values, contracts, time perspective, lack of conflict and... (More)
Purpose: This paper aims to study how trust is created in the business relationship between venture capitalists and entrepreneurs. This leads us to examine the following trust-building elements; goal-congruence and shared values, contracts, time perspective, lack of conflicst and communication.


Methodology: We have made a multi-case study with a qualitative approach and inductive method where semi-structured interviews were used as data collection method for primary data.


Theoretical perspectives: The study is based on the principal-agency theory and presents a theoretical framework that concerns five different confidence-building elements; goal-congruence and shared values, contracts, time perspective, lack of conflict and communication.


Empirical foundation: The empirical data were collected through interviews with three venture capitalists and five entrepreneurs in the region of Skåne. The empirical data is divided based on our theoretical framework and based on three specific relationships.


Conclusions: The factors from the theoretical framework were found to be trust building in all specific relations. The trust-building factors affect each other but not all of them need to exist in order to build trust in the relationship. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Julia LU ; Hultemark, Louise LU ; Zuch, Victor LU and Åkerberg, Malin LU
supervisor
organization
course
FEKH19 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Affärsrelation, Förtroende, Venturekapitalist, Entreprenör.
language
Swedish
id
8902294
date added to LUP
2017-02-17 08:31:26
date last changed
2017-02-17 08:31:26
@misc{8902294,
 abstract   = {Syfte: Denna uppsats ämnar att studera hur förtroende skapas i affärsrelationer mellan venturekapitalister och entreprenörer. Detta leder oss till att undersöka följande förtroendeskapande faktorer; målkongruens och delade värderingar, kontrakt, tidsperspektiv, avsaknad av konflikter och kommunikation. 


Metod: Vi har gjort en flerfallstudie med kvalitativ ansats och induktiv metod där semistrukturerade intervjuer använts som insamlingsmetod för primärdata. 


Teoretiska perspektiv: Studien grundar sig i ett agent-principalperspektiv och presenterar ett teoretiskt ramverk som rör fem olika förtroendeskapande faktorer; målkongruens och delade värderingar, kontrakt, tidsperspektiv, konflikter och kommunikation. 


Empiri: Empirin har samlats in genom intervjuer med tre venturekapitalister och fem entreprenörer i Skåne. Empirin är uppdelad utifrån vårt teoretiska ramverk och grundat i tre specifika relationer. 


Resultat: Faktorerna i det teoretiska ramverket visar sig vara förtroendeskapande i de specifika relationerna. De förtroendeskapande faktorerna påverkar varandra men alla behöver inte existera för att förtroende ska skapas i relationen.},
 author    = {Nilsson, Julia and Hultemark, Louise and Zuch, Victor and Åkerberg, Malin},
 keyword   = {Affärsrelation,Förtroende,Venturekapitalist,Entreprenör.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {”Förtroende är A och O” - En undersökning om förtroende- skapande i affärsrelationer mellan venturekapitalister och entreprenörer},
 year     = {2017},
}