Advanced

Dynamiska utrymningssystem och riskperception – En studie av hur dynamiska utrymningssystem påverkar den uppfattade risken hos utrymmande personer

Dahlstrand, Ida LU and Lindau, Pernilla LU (2017) In LUTVDG/TVBB VBRM10 20162
Division of Fire Safety Engineering
Abstract
The aim of this study is to examine how dynamic way-finding systems affect risk perception for evacuating people. This was done by examining how perceived risk, choice of exit and emotional factors were affected in an evacuation experiment performed in Virtual Reality. Two scenarios were created for the experiments, one with a dynamic way-finding system and one with a static evacuation system. This enabled a comparison between the two evacuation systems. The study shows that dynamic way-finding systems affect how people choose exit during an evacuation. Any difference relating to risk perception, emotional experience or trust for the evacuation system could not be statistically proved, although, differences could be seen in the results.... (More)
The aim of this study is to examine how dynamic way-finding systems affect risk perception for evacuating people. This was done by examining how perceived risk, choice of exit and emotional factors were affected in an evacuation experiment performed in Virtual Reality. Two scenarios were created for the experiments, one with a dynamic way-finding system and one with a static evacuation system. This enabled a comparison between the two evacuation systems. The study shows that dynamic way-finding systems affect how people choose exit during an evacuation. Any difference relating to risk perception, emotional experience or trust for the evacuation system could not be statistically proved, although, differences could be seen in the results. Qualitative results suggest that the risk was perceived higher with the dynamic way-finding systems since a fire in the building was perceived more likely. At the same time, the risk was perceived lower because of the guidance available during the evacuation. The study also indicated that the guidance from the dynamic way-finding system could be misinterpreted. Identified advantages and disadvantages with the dynamic way-finding system supports further development but also proves that the development of dynamic way-finding systems is not complete. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Dynamiska utrymningssystem har potential att öka säkerheten för utrymmande personer. Utvecklingen av dynamiska utrymningssystem kommer av ett behov för mer avancerade utrymningssystem eftersom det idag byggs mer komplexa byggnader i samhället. Tidigare forskning om dynamiska utrymningssystem har inte behandlat hur dynamiska utrymningssystem påverkar riskperceptionen hos utrymmande personer. Med riskperception menas hur personer uppfattar risk. Denna studie har därför som syfte att undersöka hur dynamiska utrymningssystem påverkar riskperceptionen hos utrymmande personer.

Dynamiska utrymningssystem är utrymningssystem som endast är aktiva i samband med utrymning. Tanken med dynamiska utrymningssystem är att göra det möjligt att vägleda... (More)
Dynamiska utrymningssystem har potential att öka säkerheten för utrymmande personer. Utvecklingen av dynamiska utrymningssystem kommer av ett behov för mer avancerade utrymningssystem eftersom det idag byggs mer komplexa byggnader i samhället. Tidigare forskning om dynamiska utrymningssystem har inte behandlat hur dynamiska utrymningssystem påverkar riskperceptionen hos utrymmande personer. Med riskperception menas hur personer uppfattar risk. Denna studie har därför som syfte att undersöka hur dynamiska utrymningssystem påverkar riskperceptionen hos utrymmande personer.

Dynamiska utrymningssystem är utrymningssystem som endast är aktiva i samband med utrymning. Tanken med dynamiska utrymningssystem är att göra det möjligt att vägleda utrymmande personer beroende på vart brand detekteras i en byggnad och beroende på hur en brand utvecklas. Vägledningen kan exempelvis vara i form av dynamiska utrymningsskyltar, blinkande lampor eller talande utrymningslarm.

För att undersöka hur dynamiska utrymningssystem påverkar den uppfattade risken i en utrymningssituation genomfördes utrymningsförsök i Virtual Reality. Utrymningsförsök genomfördes dels med ett dynamiskt utrymningssystem och dels med ett statiskt utrymningssystem. På så vis blev det möjligt att jämföra riskperceptionen mellan utrymningssystemen. Det statiska utrymningssystemet bestod av utrymningsskyltar. Det dynamiska utrymningssystemet bestod av blinkande lampor och utrymningsskyltar. De vägledande markeringarna innefattade utrymningsskylt samt gröna blinkande lampor och de avvisande markeringarna innefattade avvisande utrymningsskylt och röda blinkande lampor.

I försöken fick försökspersonerna utrymma genom att göra två vägval. Det fanns två tillgängliga utgångar vid respektive vägval. Hälften av försökspersonerna genomförde utrymningsförsöket med det dynamiska utrymningssystemet och hälften av försökspersonerna med det statiska utrymningssystemet.

Insamling av data från försöken gjordes med en enkätundersökning, observationer samt kompletterande frågor som ställdes till försökspersonerna under försöken. Analysen bestod huvudsakligen av statistiska tester samt analys av fritextsvar från enkätundersökningen.

I studien undersöktes även skillnader mellan det dynamiska och statiska utrymningssystemet i hur utrymmande personer resonerar i sitt val av utgång samt upplever utrymningssituationen känslomässigt. Vidare undersöktes om utrymmande personer känner tillit till utrymningssystemen.

Resultatet visade på att det inte fanns någon statistisk säkerställd skillnad för hur risken uppfattas mellan det dynamiska och statiska utrymningssystemet. Det fanns inte heller någon statistiskt säkerställd skillnad för hur säkra utrymmande personer är på sitt val av utgång, hur utrymningssituationen upplevs känslomässigt eller för hur stor tillit utrymmande personer har till utrymningssystemen.

Trots att det inte kunde påvisas någon statistisk säkerställd skillnad i riskperception mellan utrymningssystemen tyder fritextsvaren i enkäten på att det finns skillnader i hur risken uppfattas. Försökspersonerna upplevde att det var mer sannolikt att det uppstått en brand i byggnaden med det dynamiska utrymningssystemet vilket gjorde att risken uppfattades som högre. Samtidigt gjorde vägledningen att risken uppfattades som lägre. Detta kan vara en av huvudanledningarna till att det inte gick att påvisa någon statistisk säkerställd skillnad mellan utrymningssystemen. Detta kan även vara en anledning till att försökspersonerna upplevde sig mer rädda men samtidigt mer trygga vid utrymningen med det dynamiska utrymningssystemet. På samma sätt uppfattades utrymningssituationen mer allvarlig med det dynamiska utrymningssystemet.

Resultatet visade på en statistisk säkerställd skillnad att dynamiska utrymningssystem påverkar vägvalet i en utrymningssituation. I försöken valde 49 av 50 personer att utrymma via utgångarna med gröna blinkande lampor istället för utgångarna med röda blinkande lampor vilket tyder på att det är möjligt att vägleda utrymmande personer. Med dynamiska utrymningssystem väljer även utrymmande personer i högre grad den utgång som uppfattas som säker jämfört med statiska utrymningssystem där utrymmande personer i högre grad väljer utgång på måfå eller den utgång som är närmast.

Resultatet av studien visade även på att vägledningen som ges i det dynamiska utrymningssystemet kan misstolkas eller kan vara svårtolkad. Trots att majoriteten väljer att följa gröna blinkande lampor upplever utrymmande personer det inte självklart att följa gröna blinkande lampor. Det är inte heller givet att röda blinkande lampor signalerar brand eller fara.

Att det går att vägleda utrymmande personer uppmuntrar till fortsatt utveckling av dynamiska utrymningssystem. Däremot tyder identifierade nackdelar på att det finns förbättringsmöjligheter för vägledningens utformning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dahlstrand, Ida LU and Lindau, Pernilla LU
supervisor
organization
course
VBRM10 20162
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Dynamic way-finding system, evacuation system, risk perception, perceived risk, Virtual Reality, questionnaire, dynamiska utrymningssystem, dynamiska vägledningssystemen, riskperception, uppfattad risk, enkätundersökning
publication/series
LUTVDG/TVBB
report number
5541
language
Swedish
id
8902334
date added to LUP
2017-02-06 13:39:58
date last changed
2017-02-06 13:39:58
@misc{8902334,
 abstract   = {The aim of this study is to examine how dynamic way-finding systems affect risk perception for evacuating people. This was done by examining how perceived risk, choice of exit and emotional factors were affected in an evacuation experiment performed in Virtual Reality. Two scenarios were created for the experiments, one with a dynamic way-finding system and one with a static evacuation system. This enabled a comparison between the two evacuation systems. The study shows that dynamic way-finding systems affect how people choose exit during an evacuation. Any difference relating to risk perception, emotional experience or trust for the evacuation system could not be statistically proved, although, differences could be seen in the results. Qualitative results suggest that the risk was perceived higher with the dynamic way-finding systems since a fire in the building was perceived more likely. At the same time, the risk was perceived lower because of the guidance available during the evacuation. The study also indicated that the guidance from the dynamic way-finding system could be misinterpreted. Identified advantages and disadvantages with the dynamic way-finding system supports further development but also proves that the development of dynamic way-finding systems is not complete.},
 author    = {Dahlstrand, Ida and Lindau, Pernilla},
 keyword   = {Dynamic way-finding system,evacuation system,risk perception,perceived risk,Virtual Reality,questionnaire,dynamiska utrymningssystem,dynamiska vägledningssystemen,riskperception,uppfattad risk,enkätundersökning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {LUTVDG/TVBB},
 title    = {Dynamiska utrymningssystem och riskperception – En studie av hur dynamiska utrymningssystem påverkar den uppfattade risken hos utrymmande personer},
 year     = {2017},
}