Advanced

Ekonomistyrning i redovisnings-, lönekonsult och revisionsbyråer Hur kan ekonomistyrning se ut i små redovisnings-, lönekonsult och revisionsbyråer?

Vindebro, Reine LU ; Wendwessen, Michael LU and Åkesson, Caroline LU (2017) FEKH69 20162
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Sammanfattning
Examensarbetets titel: Hur kan ekonomistyrning se ut i små redovisnings-, lönekonsult och revisionsbyråer
Seminariedatum: 13 januari 2017
Kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng
Författare: Reine Vindebro, Michael Wendwessen och Caroline Åkesson
Handledare: Peter W Jönsson
Fem nyckelord: Företagsekonomi, ekonomistyrning, MCS, professionella tjänsteföretag, små företag
Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva hur ekonomistyrningen ser ut i små redovisnings-, lönekonsult och revisionsbyråer
Metod: Studien bygger på en kvalitativ forskningsstrategi med semi-strukturerade intervjuer. Ambitionen är att ha en induktiv forskningsansats men innehåller trots det deduktiva inslag.
... (More)
Sammanfattning
Examensarbetets titel: Hur kan ekonomistyrning se ut i små redovisnings-, lönekonsult och revisionsbyråer
Seminariedatum: 13 januari 2017
Kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng
Författare: Reine Vindebro, Michael Wendwessen och Caroline Åkesson
Handledare: Peter W Jönsson
Fem nyckelord: Företagsekonomi, ekonomistyrning, MCS, professionella tjänsteföretag, små företag
Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva hur ekonomistyrningen ser ut i små redovisnings-, lönekonsult och revisionsbyråer
Metod: Studien bygger på en kvalitativ forskningsstrategi med semi-strukturerade intervjuer. Ambitionen är att ha en induktiv forskningsansats men innehåller trots det deduktiva inslag.
Teoretiska perspektiv: Studiens teoretiska referensram tar stöd från forskningsartiklar och kurslitteratur.
Empiri: Studiens empiri baseras på fyra intervjuer. Intervjuerna genomfördes på plats i byråerna.
Resultat: Vi kan i vår studie fastställa att användningen av ekonomistyrning varierar i de små redovisnings-, lönekonsult och revisionsbyråer som vi har undersökt. Gemensamt för alla företagen är de använder sig av både formell- och mindre formell styrning, samt resultat- och handlingsstyrning. (Less)
Abstract
Abstract
Title: How do small accounting-, payroll consultant and auditing agencies use management control in their businesses.
Seminar date: 13th of January 2017
Course: FEKH69, Degree Project Bachelor level, Business Administration, 15 ECTS Credits
Authors: Reine Vindebro, Michael Wendwessen and Caroline Åkesson
Advisor: Peter W Jönsson
Key words: Business administration, management control, MCS, professional services business, small companies.
Purpose: The purpose with this essay is to describe the use of management control in small accounting-, payroll consultant and auditing agencies.
Methodology: The study is based on a qualitative academic strategy with semi-structured interviews. Our ambition is to have an inductive academic... (More)
Abstract
Title: How do small accounting-, payroll consultant and auditing agencies use management control in their businesses.
Seminar date: 13th of January 2017
Course: FEKH69, Degree Project Bachelor level, Business Administration, 15 ECTS Credits
Authors: Reine Vindebro, Michael Wendwessen and Caroline Åkesson
Advisor: Peter W Jönsson
Key words: Business administration, management control, MCS, professional services business, small companies.
Purpose: The purpose with this essay is to describe the use of management control in small accounting-, payroll consultant and auditing agencies.
Methodology: The study is based on a qualitative academic strategy with semi-structured interviews. Our ambition is to have an inductive academic approach that have deductive approach as well to a certain extent.
Theoretical perspectives: The theoretical perspectives of the study take support from academic journals and course literature.
Empirical foundation: The empirical foundation is based on four interviews. The interviews were performed at the agencies.
Conclusions: We have come to the conclusion that the use of management control vary in the small accounting-, payroll consultant and auditing agencies that we examined. Common to all businesses is the use of both formal and informal control, as well as result and actioncontrol. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Vindebro, Reine LU ; Wendwessen, Michael LU and Åkesson, Caroline LU
supervisor
organization
course
FEKH69 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Företagsekonomi, ekonomistyrning, MCS, professionella tjänsteföretag, små företag
language
Swedish
id
8902340
date added to LUP
2017-02-10 11:55:31
date last changed
2017-02-10 11:55:31
@misc{8902340,
 abstract   = {Abstract
Title: How do small accounting-, payroll consultant and auditing agencies use management control in their businesses.
Seminar date: 13th of January 2017
Course: FEKH69, Degree Project Bachelor level, Business Administration, 15 ECTS Credits
Authors: Reine Vindebro, Michael Wendwessen and Caroline Åkesson
Advisor: Peter W Jönsson
Key words: Business administration, management control, MCS, professional services business, small companies.
Purpose: The purpose with this essay is to describe the use of management control in small accounting-, payroll consultant and auditing agencies.
Methodology: The study is based on a qualitative academic strategy with semi-structured interviews. Our ambition is to have an inductive academic approach that have deductive approach as well to a certain extent.
Theoretical perspectives: The theoretical perspectives of the study take support from academic journals and course literature.
Empirical foundation: The empirical foundation is based on four interviews. The interviews were performed at the agencies.
Conclusions: We have come to the conclusion that the use of management control vary in the small accounting-, payroll consultant and auditing agencies that we examined. Common to all businesses is the use of both formal and informal control, as well as result and actioncontrol.},
 author    = {Vindebro, Reine and Wendwessen, Michael and Åkesson, Caroline},
 keyword   = {Företagsekonomi,ekonomistyrning,MCS,professionella tjänsteföretag,små företag},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ekonomistyrning i redovisnings-, lönekonsult och revisionsbyråer Hur kan ekonomistyrning se ut i små redovisnings-, lönekonsult och revisionsbyråer?},
 year     = {2017},
}