Advanced

Att inte vara ett ”offer”

Eltayib, Zenab LU (2017) SOCK04 20162
Department of Sociology
Sociology
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie är att genom kvalitativa intervjuer undersöka och fördjupa kunskapen om hur före detta kriminella kvinnor framställer sig själva. Studien undersöker genom kvinnornas livsberättelser även vilka faktorer som har lett dem till kriminalitet. Genom det empiriska materialet har fyra teman valts för att analysera de kriminella kvinnornas berättelser: "utanförskap", stigma, självbild/ självidentitet och vägen ut ur kriminaliteten. Jag har analyserat det insamlade materialet med hjälp av Erving Goffmans teori om stigmatisering, Howard S. Beckers teori om stämpling, Thomas J. Scheffs teori om sociala band och ”Annies motberättelse”, en studie om en före detta kriminell kvinna av Malin Åkerström (2001). I uppsatsen diskuteras... (More)
Syftet med denna studie är att genom kvalitativa intervjuer undersöka och fördjupa kunskapen om hur före detta kriminella kvinnor framställer sig själva. Studien undersöker genom kvinnornas livsberättelser även vilka faktorer som har lett dem till kriminalitet. Genom det empiriska materialet har fyra teman valts för att analysera de kriminella kvinnornas berättelser: "utanförskap", stigma, självbild/ självidentitet och vägen ut ur kriminaliteten. Jag har analyserat det insamlade materialet med hjälp av Erving Goffmans teori om stigmatisering, Howard S. Beckers teori om stämpling, Thomas J. Scheffs teori om sociala band och ”Annies motberättelse”, en studie om en före detta kriminell kvinna av Malin Åkerström (2001). I uppsatsen diskuteras hur kvinnornas "utanförskap" inte enbart har varit betydelsefullt för deras påbörjade kriminalitet utan också då de lämnade den kriminella banan. Detta kopplas till hur samhället har en tendens att upprätthålla den stigmatisering som läggs på den enskilda individen. De intervjuade kvinnorna beskriver sin livsstil som avvikande och att de har haft en känsla av att inte vara en del av samhället. Studien visar vidare på att de stigman som samhället har på dessa kvinnor påverkar deras självidentitet negativt. En ytterligare punkt som lyfts upp i uppsatsen är att de sociala banden har varit betydande i kvinnornas kriminella liv. Mina intervjupersoner framställer inte sig själva som offer utan som "självmedvetna" kriminella kvinnor. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eltayib, Zenab LU
supervisor
organization
alternative title
En narrativ studie av före detta kriminella kvinnors framställning av sig själva.
course
SOCK04 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Självidentitet, självbild, stigma, utanförskap, livsberättelser, kriminella kvinnor.
language
Swedish
id
8902438
date added to LUP
2017-02-13 16:10:47
date last changed
2017-02-13 16:10:47
@misc{8902438,
 abstract   = {Syftet med denna studie är att genom kvalitativa intervjuer undersöka och fördjupa kunskapen om hur före detta kriminella kvinnor framställer sig själva. Studien undersöker genom kvinnornas livsberättelser även vilka faktorer som har lett dem till kriminalitet. Genom det empiriska materialet har fyra teman valts för att analysera de kriminella kvinnornas berättelser: "utanförskap", stigma, självbild/ självidentitet och vägen ut ur kriminaliteten. Jag har analyserat det insamlade materialet med hjälp av Erving Goffmans teori om stigmatisering, Howard S. Beckers teori om stämpling, Thomas J. Scheffs teori om sociala band och ”Annies motberättelse”, en studie om en före detta kriminell kvinna av Malin Åkerström (2001). I uppsatsen diskuteras hur kvinnornas "utanförskap" inte enbart har varit betydelsefullt för deras påbörjade kriminalitet utan också då de lämnade den kriminella banan. Detta kopplas till hur samhället har en tendens att upprätthålla den stigmatisering som läggs på den enskilda individen. De intervjuade kvinnorna beskriver sin livsstil som avvikande och att de har haft en känsla av att inte vara en del av samhället. Studien visar vidare på att de stigman som samhället har på dessa kvinnor påverkar deras självidentitet negativt. En ytterligare punkt som lyfts upp i uppsatsen är att de sociala banden har varit betydande i kvinnornas kriminella liv. Mina intervjupersoner framställer inte sig själva som offer utan som "självmedvetna" kriminella kvinnor.},
 author    = {Eltayib, Zenab},
 keyword   = {Självidentitet,självbild,stigma,utanförskap,livsberättelser,kriminella kvinnor.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att inte vara ett ”offer”},
 year     = {2017},
}