Advanced

Formaliserad frihet - En avvägning mellan det klassiska och det trendiga

Ek, Max LU ; Lundh, Sonny LU and Moen Larsson, Ida LU (2017) FEKH49 20162
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att bidra till en mer nyanserad bild och öka förståelsen av hur beslutsrätt och ansvarsfördelning kan uppfattas i konsultbranschen. Studien utgår ifrån framväxten och debatten kring distribuerat ledarskap.

För att besvara frågeställningen är studien uppbyggd som en kvalitativ fallstudie. Till grund ligger ett konstruktionistiskt, tolkande perspektiv. Studien har växt fram genom ett abduktivt arbetssätt och bygger på semistrukturerade intervjuer.

Det empiriska materialet har samlats in via sex intervjuer med medarbetare på konsultverksamhetens kontor i Malmö. Medarbetarna som intervjuats hade olika bakgrund och olika lång tid i branschen. Även chefer har intervjuats.

Slutligen myntar vi begreppet... (More)
Syftet med uppsatsen är att bidra till en mer nyanserad bild och öka förståelsen av hur beslutsrätt och ansvarsfördelning kan uppfattas i konsultbranschen. Studien utgår ifrån framväxten och debatten kring distribuerat ledarskap.

För att besvara frågeställningen är studien uppbyggd som en kvalitativ fallstudie. Till grund ligger ett konstruktionistiskt, tolkande perspektiv. Studien har växt fram genom ett abduktivt arbetssätt och bygger på semistrukturerade intervjuer.

Det empiriska materialet har samlats in via sex intervjuer med medarbetare på konsultverksamhetens kontor i Malmö. Medarbetarna som intervjuats hade olika bakgrund och olika lång tid i branschen. Även chefer har intervjuats.

Slutligen myntar vi begreppet formaliserad frihet som problematiserar dagens debatt inom distribuerat ledarskap och byråkrati. Begreppet anser vi ger en mer nyanserad bild av verkligheten då det fångar in hur regler och roller kan skapa frihet eller i alla fall en känsla av frihet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ek, Max LU ; Lundh, Sonny LU and Moen Larsson, Ida LU
supervisor
organization
course
FEKH49 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Distribuerat ledarskap, byråkrati, ansvar, beslutsrätt, frihet
language
Swedish
id
8902503
date added to LUP
2017-02-08 16:37:14
date last changed
2017-02-08 16:37:14
@misc{8902503,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att bidra till en mer nyanserad bild och öka förståelsen av hur beslutsrätt och ansvarsfördelning kan uppfattas i konsultbranschen. Studien utgår ifrån framväxten och debatten kring distribuerat ledarskap.

För att besvara frågeställningen är studien uppbyggd som en kvalitativ fallstudie. Till grund ligger ett konstruktionistiskt, tolkande perspektiv. Studien har växt fram genom ett abduktivt arbetssätt och bygger på semistrukturerade intervjuer.

Det empiriska materialet har samlats in via sex intervjuer med medarbetare på konsultverksamhetens kontor i Malmö. Medarbetarna som intervjuats hade olika bakgrund och olika lång tid i branschen. Även chefer har intervjuats.

Slutligen myntar vi begreppet formaliserad frihet som problematiserar dagens debatt inom distribuerat ledarskap och byråkrati. Begreppet anser vi ger en mer nyanserad bild av verkligheten då det fångar in hur regler och roller kan skapa frihet eller i alla fall en känsla av frihet.},
 author    = {Ek, Max and Lundh, Sonny and Moen Larsson, Ida},
 keyword   = {Distribuerat ledarskap,byråkrati,ansvar,beslutsrätt,frihet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Formaliserad frihet - En avvägning mellan det klassiska och det trendiga},
 year     = {2017},
}