Advanced

Match made in IT-heaven? En studie om onormal aktieavkastning och effektivitetsnyckeltal vid företagsförvärv i USA

Phan, Anna LU ; Nilsson, Jens LU and Zaremba, Natalie LU (2017) FEKH89 20162
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet är att undersöka utvecklingen hos IT-företag som förvärvar IT-företag utifrån ett aktievärdeperspektiv och ett effektivitets- perspektiv. Detta uppnås genom att studera skillnaden samt relationen mellan onormal aktieavkastning och effektivitetsnyckeltal. Uppsatsen använder sig av sekundärdata och är av kvantitativ karaktär samt antar en deduktiv ansats. Testerna som har utförts är bland annat T-test, korrelationstest och multipel regression. Tidigare forskning används som underliggande teori för att undersöka företagsförvärv som har gjorts inom IT-branschen. Många tidigare studier har valt ett annat geografiskt område, tidsperiod och bransch. Empirin baseras på data från 71 företag som genomfört ett företagsförvärv mellan år... (More)
Syftet är att undersöka utvecklingen hos IT-företag som förvärvar IT-företag utifrån ett aktievärdeperspektiv och ett effektivitets- perspektiv. Detta uppnås genom att studera skillnaden samt relationen mellan onormal aktieavkastning och effektivitetsnyckeltal. Uppsatsen använder sig av sekundärdata och är av kvantitativ karaktär samt antar en deduktiv ansats. Testerna som har utförts är bland annat T-test, korrelationstest och multipel regression. Tidigare forskning används som underliggande teori för att undersöka företagsförvärv som har gjorts inom IT-branschen. Många tidigare studier har valt ett annat geografiskt område, tidsperiod och bransch. Empirin baseras på data från 71 företag som genomfört ett företagsförvärv mellan år 1997-2012. Sex oberoende variabler har testats mot bolagen. Studien visar att företagsförvärv inom IT-branschen är värdeskapande vid mätning av BHAR men ineffektivt vid mätning av ROA. Ingen korrelation påvisades mellan de valda prestationsmåtten. Variablerna P/B-tal samt forskning och utveckling visar signifikans vid förklarandet av de beroende variablerna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Phan, Anna LU ; Nilsson, Jens LU and Zaremba, Natalie LU
supervisor
organization
course
FEKH89 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Förvärv, onormal aktieavkastning, effektivitetsnyckeltal, multipel regression, USA
language
Swedish
id
8902583
date added to LUP
2017-02-07 17:12:07
date last changed
2017-02-14 12:06:11
@misc{8902583,
 abstract   = {Syftet är att undersöka utvecklingen hos IT-företag som förvärvar IT-företag utifrån ett aktievärdeperspektiv och ett effektivitets- perspektiv. Detta uppnås genom att studera skillnaden samt relationen mellan onormal aktieavkastning och effektivitetsnyckeltal. Uppsatsen använder sig av sekundärdata och är av kvantitativ karaktär samt antar en deduktiv ansats. Testerna som har utförts är bland annat T-test, korrelationstest och multipel regression. Tidigare forskning används som underliggande teori för att undersöka företagsförvärv som har gjorts inom IT-branschen. Många tidigare studier har valt ett annat geografiskt område, tidsperiod och bransch. Empirin baseras på data från 71 företag som genomfört ett företagsförvärv mellan år 1997-2012. Sex oberoende variabler har testats mot bolagen. Studien visar att företagsförvärv inom IT-branschen är värdeskapande vid mätning av BHAR men ineffektivt vid mätning av ROA. Ingen korrelation påvisades mellan de valda prestationsmåtten. Variablerna P/B-tal samt forskning och utveckling visar signifikans vid förklarandet av de beroende variablerna.},
 author    = {Phan, Anna and Nilsson, Jens and Zaremba, Natalie},
 keyword   = {Förvärv,onormal aktieavkastning,effektivitetsnyckeltal,multipel regression,USA},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Match made in IT-heaven? En studie om onormal aktieavkastning och effektivitetsnyckeltal vid företagsförvärv i USA},
 year     = {2017},
}