Advanced

Bid or No Bid - Förvärvsobjekts finansiella karaktärsdrag på Nasdaq OMX Stockholm mellan 2010 och 2016

Aarenstrup, Jesper LU ; Boustedt, Max LU and Rutgersson, Pontus LU (2017) FEKH89 20162
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
ABSTRAKT
Examensarbetets titel Bid or No Bid – Förvärvsobjekts finansiella karaktärsdrag på Nasdaq OMX Stockholm mellan 2010 och 2016
Seminariedatum 2017-01-12
Ämne/kurs FEKH89, Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 högskolepoäng
Författare Jesper Aarenstrup, Max Boustedt, Pontus Rutgersson
Handledare Mattias Haraldsson
Fem nyckelord Nasdaq OMX Stockholm, Acquisitions, Takeover targets, Mann-Whitney U-test, Logistic regression
Syfte Syftet med studien är att undersöka skillnader i de finansiella karaktärsdragen mellan företag som erhåller förvärvsbud gentemot företag som inte erhåller förvärvsbud. Vidare syftar studien till att förklara vilka enskilda faktorer som ökar sannolikheten att ett företag erhåller ett... (More)
ABSTRAKT
Examensarbetets titel Bid or No Bid – Förvärvsobjekts finansiella karaktärsdrag på Nasdaq OMX Stockholm mellan 2010 och 2016
Seminariedatum 2017-01-12
Ämne/kurs FEKH89, Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 högskolepoäng
Författare Jesper Aarenstrup, Max Boustedt, Pontus Rutgersson
Handledare Mattias Haraldsson
Fem nyckelord Nasdaq OMX Stockholm, Acquisitions, Takeover targets, Mann-Whitney U-test, Logistic regression
Syfte Syftet med studien är att undersöka skillnader i de finansiella karaktärsdragen mellan företag som erhåller förvärvsbud gentemot företag som inte erhåller förvärvsbud. Vidare syftar studien till att förklara vilka enskilda faktorer som ökar sannolikheten att ett företag erhåller ett förvärvsbud. Detta för att skapa en uppfattning om vilka företag som sannolikt blir förvärvade i framtiden.
Metod - Studien har utgjorts av kvantitativ data från sekundära datakällor vilken undersökts med en deduktiv ansats.
Teoretiska perspektiv - Tidigare forskning har funnit signifikanta samband mellan finansiella nyckeltal och sannolikheten till förvärv. Forskningen har främst utförts med fokus på USA och Storbritannien.
Empiri - Studiens urval består av 42 förvärvsobjekt samt en kontrollgrupp om 173 företag vilka inte har erhållit något förvärvsbud under tidsintervallet. Urvalet har sin grund i Nasdaq OMX Stockholm under tidsintervallet 1 januari 2010 till 20 december 2016.
Resultat - Studien påvisar att studiens grupper signifikant säkerställt skiljer sig på fem av de åtta studerade variablerna. Vidare säkerställs att två variabler (MTB och företagsstorlek) signifikant påvisar en ökande sannolikhet för ett företag att erhålla ett förvärvsbud. (Less)
Popular Abstract
ABSTRACT
Title - Bid or No Bid – Financial characteristics of takeover-targets on Nasdaq OMX Stockholm during 2010 to 2016
Seminar date 2017-01-12
Course FEKH89, Corporate Finance Degree Project, Undergraduate level, 15 ECTS
Authors Jesper Aarenstrup, Max Boustedt, Pontus Rutgersson
Advisor Mattias Haraldsson
Five key words Nasdaq OMX Stockholm, Acquisitions, Takeover targets, Mann-Whitney U-test, Logistic regression
Purpose - The purpose of the study is to examine differences in the financial characteristics of takeover- and non-takeover-targets. Further, the study aims to create an understanding of what kind of companies that are more likely to become a takeover target by explaining which particular elements that increases the... (More)
ABSTRACT
Title - Bid or No Bid – Financial characteristics of takeover-targets on Nasdaq OMX Stockholm during 2010 to 2016
Seminar date 2017-01-12
Course FEKH89, Corporate Finance Degree Project, Undergraduate level, 15 ECTS
Authors Jesper Aarenstrup, Max Boustedt, Pontus Rutgersson
Advisor Mattias Haraldsson
Five key words Nasdaq OMX Stockholm, Acquisitions, Takeover targets, Mann-Whitney U-test, Logistic regression
Purpose - The purpose of the study is to examine differences in the financial characteristics of takeover- and non-takeover-targets. Further, the study aims to create an understanding of what kind of companies that are more likely to become a takeover target by explaining which particular elements that increases the likelihood for a company to be subject of a takeover.
Methodology - The study consists of quantitative data retrieved from secondary data sources which is analyzed with a deductive approach.
Theoretical perspectives - Previous research have shown significant relations between financial ratios and the likelihood of a company becoming a takeover target. The research has primarily focused on the U.S. and UK.
Empirical foundation - The data sample consists of 42 takeover- and 173 non-takeover-targets. The data sample is based out of Nasdaq OMX Stockholm during the timeframe January 1, 2010 to December 20, 2016.
Conclusions - The study proves significant differences in five out of eight variables between the groups. Further, two variables (MTB and firm size) are proven statistically significant to indicate an increasing likelihood for a company to become a takeover target. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Aarenstrup, Jesper LU ; Boustedt, Max LU and Rutgersson, Pontus LU
supervisor
organization
course
FEKH89 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Nasdaq OMX Stockholm, Acquisitions, Takeover targets, Mann-Whitney U-test, Logistic regression
language
Swedish
id
8902688
date added to LUP
2017-02-07 17:21:45
date last changed
2017-02-07 17:21:45
@misc{8902688,
 abstract   = {ABSTRAKT
Examensarbetets titel Bid or No Bid – Förvärvsobjekts finansiella karaktärsdrag på Nasdaq OMX Stockholm mellan 2010 och 2016
Seminariedatum 2017-01-12
Ämne/kurs FEKH89, Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 högskolepoäng
Författare Jesper Aarenstrup, Max Boustedt, Pontus Rutgersson
Handledare Mattias Haraldsson
Fem nyckelord Nasdaq OMX Stockholm, Acquisitions, Takeover targets, Mann-Whitney U-test, Logistic regression
Syfte Syftet med studien är att undersöka skillnader i de finansiella karaktärsdragen mellan företag som erhåller förvärvsbud gentemot företag som inte erhåller förvärvsbud. Vidare syftar studien till att förklara vilka enskilda faktorer som ökar sannolikheten att ett företag erhåller ett förvärvsbud. Detta för att skapa en uppfattning om vilka företag som sannolikt blir förvärvade i framtiden.
Metod - Studien har utgjorts av kvantitativ data från sekundära datakällor vilken undersökts med en deduktiv ansats.
Teoretiska perspektiv - Tidigare forskning har funnit signifikanta samband mellan finansiella nyckeltal och sannolikheten till förvärv. Forskningen har främst utförts med fokus på USA och Storbritannien.
Empiri - Studiens urval består av 42 förvärvsobjekt samt en kontrollgrupp om 173 företag vilka inte har erhållit något förvärvsbud under tidsintervallet. Urvalet har sin grund i Nasdaq OMX Stockholm under tidsintervallet 1 januari 2010 till 20 december 2016.
Resultat - Studien påvisar att studiens grupper signifikant säkerställt skiljer sig på fem av de åtta studerade variablerna. Vidare säkerställs att två variabler (MTB och företagsstorlek) signifikant påvisar en ökande sannolikhet för ett företag att erhålla ett förvärvsbud.},
 author    = {Aarenstrup, Jesper and Boustedt, Max and Rutgersson, Pontus},
 keyword   = {Nasdaq OMX Stockholm,Acquisitions,Takeover targets,Mann-Whitney U-test,Logistic regression},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Bid or No Bid - Förvärvsobjekts finansiella karaktärsdrag på Nasdaq OMX Stockholm mellan 2010 och 2016},
 year     = {2017},
}