Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Mogen för flytt - Boendegemenskap & Mötesplatser för äldre i Lund

Oskarsson, Amanda LU (2016) AAHM01 20161
Department of Architecture and the Built Environment
Abstract (Swedish)
Mogen för flytt är ett projekt som bottnar i viljan att ha en trygg tillvaro och att inte vilja vara ensam när man blir gammal. Projektet tar sig form i reflektionen på ett samhälle där vi fortsätter att bli äldre, men också i inspirationen från och välviljan för äldre i min närhet.

Vi lever idag längre och längre, med en ökad andel äldre och vi har drömmar om en aktiv tid som pensionär. Samtidigt har vi fler sjuka år i slutet, med skröplighet och multisjukdom. Den rådande tanken om att kvarboende och vård i hemmet är det bästa alternativet blir en del i att många lever ensamma i slutet av livet, när man inte har styrkan att lämna hemmet själv. Många som gärna bor på ett äldreboende får heller inte plats förrän man är sjuk nog och blir... (More)
Mogen för flytt är ett projekt som bottnar i viljan att ha en trygg tillvaro och att inte vilja vara ensam när man blir gammal. Projektet tar sig form i reflektionen på ett samhälle där vi fortsätter att bli äldre, men också i inspirationen från och välviljan för äldre i min närhet.

Vi lever idag längre och längre, med en ökad andel äldre och vi har drömmar om en aktiv tid som pensionär. Samtidigt har vi fler sjuka år i slutet, med skröplighet och multisjukdom. Den rådande tanken om att kvarboende och vård i hemmet är det bästa alternativet blir en del i att många lever ensamma i slutet av livet, när man inte har styrkan att lämna hemmet själv. Många som gärna bor på ett äldreboende får heller inte plats förrän man är sjuk nog och blir därför isolerade och känner sig ensamma i sin bostad (Östlund, 2008).

Efterfrågan på bostäder är stor bland flera grupper och däribland de äldre, som efterfrågar 350 000 bostäder inom 15 år. De äldre utgör även en viktig del i flyttkedjan i sin helhet. Det saknas dock länkar som utgör goda alternativ för flytten och det finns en efterfrågan på fler mellanformer av boenden, som bryggar mellan bostaden för familjen och vårdinstitutionen (Pensionärernas Riksorganisation, 2013).

Min utgångspunkt är att det är en grundläggande rättighet att man ska kunna ha ett så gott och värdigt liv som möjligt, hela livet igenom. Tidigt formulerade ledord för arbetet är självständighet, delaktighet, integritet, självförverkligande, glädje och hälsofrämjande.

Arbetet undersöker hur man kan skapa en miljö för gemenskap, trygghet och aktivitet med fokus på äldre, vilket blir en plats att leva och bo, besöka och vistas i tillsammans med andra. Den byggda miljön har möjligheten att utgöra en grund för ett vardagsliv som ska stimulera både självständighet och sociala nätverk.

Detta har samlat lagt grunden för mitt examensarbete som skapar möjligheter för möten i vardagen på balkongen, i parken, på träffpunkten och i relation till staden. Boendegemenskap med social balkong, aktiv takterrass och ’grön’ träffpunkt i grunden stärker nätverk boende emellan och med staden.

Det är även ett projekt som infinner sig i Kvarteret Kråkelyckan i Lund, vilket ger möjlighet för fina kvalitéer för boende och besökare, men även har ambitionen att knyta an till befintlig struktur och histora och etablera nya gång- och cykelstråk för att väva samman det gröna kvarteret. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Oskarsson, Amanda LU
supervisor
organization
course
AAHM01 20161
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
äldre senior boende kollektiv träffpunkt arkitektur
language
Swedish
id
8902728
date added to LUP
2017-12-11 14:52:29
date last changed
2017-12-11 14:52:29
@misc{8902728,
 abstract   = {Mogen för flytt är ett projekt som bottnar i viljan att ha en trygg tillvaro och att inte vilja vara ensam när man blir gammal. Projektet tar sig form i reflektionen på ett samhälle där vi fortsätter att bli äldre, men också i inspirationen från och välviljan för äldre i min närhet.

Vi lever idag längre och längre, med en ökad andel äldre och vi har drömmar om en aktiv tid som pensionär. Samtidigt har vi fler sjuka år i slutet, med skröplighet och multisjukdom. Den rådande tanken om att kvarboende och vård i hemmet är det bästa alternativet blir en del i att många lever ensamma i slutet av livet, när man inte har styrkan att lämna hemmet själv. Många som gärna bor på ett äldreboende får heller inte plats förrän man är sjuk nog och blir därför isolerade och känner sig ensamma i sin bostad (Östlund, 2008).

Efterfrågan på bostäder är stor bland flera grupper och däribland de äldre, som efterfrågar 350 000 bostäder inom 15 år. De äldre utgör även en viktig del i flyttkedjan i sin helhet. Det saknas dock länkar som utgör goda alternativ för flytten och det finns en efterfrågan på fler mellanformer av boenden, som bryggar mellan bostaden för familjen och vårdinstitutionen (Pensionärernas Riksorganisation, 2013).

Min utgångspunkt är att det är en grundläggande rättighet att man ska kunna ha ett så gott och värdigt liv som möjligt, hela livet igenom. Tidigt formulerade ledord för arbetet är självständighet, delaktighet, integritet, självförverkligande, glädje och hälsofrämjande.

Arbetet undersöker hur man kan skapa en miljö för gemenskap, trygghet och aktivitet med fokus på äldre, vilket blir en plats att leva och bo, besöka och vistas i tillsammans med andra. Den byggda miljön har möjligheten att utgöra en grund för ett vardagsliv som ska stimulera både självständighet och sociala nätverk.

Detta har samlat lagt grunden för mitt examensarbete som skapar möjligheter för möten i vardagen på balkongen, i parken, på träffpunkten och i relation till staden. Boendegemenskap med social balkong, aktiv takterrass och ’grön’ träffpunkt i grunden stärker nätverk boende emellan och med staden.

Det är även ett projekt som infinner sig i Kvarteret Kråkelyckan i Lund, vilket ger möjlighet för fina kvalitéer för boende och besökare, men även har ambitionen att knyta an till befintlig struktur och histora och etablera nya gång- och cykelstråk för att väva samman det gröna kvarteret.},
 author    = {Oskarsson, Amanda},
 keyword   = {äldre senior boende kollektiv träffpunkt arkitektur},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Mogen för flytt - Boendegemenskap & Mötesplatser för äldre i Lund},
 year     = {2016},
}