Advanced

Hälsans hegemoniska maskulinitet tiger still : hur män väljer att samtala, eller inte samtala, om hälsofrågor, samt förhålla sig till sin egen hälsa

Törngren, Lars LU and Bäckstrand, Helena LU (2017) MKVA22 20162
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur en grupp män ser på genus och vad detta kan säga om förväntningar och föreställningar som finns i samhället om män och hälsa. Kan männens sätt att hantera hälsofrågor påverkas av deras förhållande till maskulinitets-normer? Kan omgivningens förväntningar också i förlängningen påverka männens inställning till hälsorelaterade frågor? Hur framställs manlig hälsa i medier och hur är detta relaterat till den hegemoniska maskuliniteten? Vi har genomfört en fokusgruppintervju samt två individuella djupintervjuer för att belysa detta. Som ett underlag att samtala kring har vi använt kampanjfilmer från ”Mustaschkampen”. Studien har genusperspektivet som utgångspunkt och till vår hjälp har vi använt Judith... (More)
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur en grupp män ser på genus och vad detta kan säga om förväntningar och föreställningar som finns i samhället om män och hälsa. Kan männens sätt att hantera hälsofrågor påverkas av deras förhållande till maskulinitets-normer? Kan omgivningens förväntningar också i förlängningen påverka männens inställning till hälsorelaterade frågor? Hur framställs manlig hälsa i medier och hur är detta relaterat till den hegemoniska maskuliniteten? Vi har genomfört en fokusgruppintervju samt två individuella djupintervjuer för att belysa detta. Som ett underlag att samtala kring har vi använt kampanjfilmer från ”Mustaschkampen”. Studien har genusperspektivet som utgångspunkt och till vår hjälp har vi använt Judith Butlers performativitetsteori, med understöd av R. W. Connells teorier om multipla maskuliniteter och maskulinitetsnormens utveckling. Resultatet av studien visar att männen i vår studie konstruerar sitt genus genom sitt agerande under samtalet, samt att de i olika grad förhåller sig till någon av flera maskulinitetsnormer. Studien visar också att männen upprätthåller och reproducerar könsdikotomin manligt respektive kvinnligt. (Less)
Popular Abstract
The purpose of this paper is to examine how a group of men considers gender and what this might say about the expectations and beliefs that exist in society about men and health. Can the way men manage their health be affected by their relationship to the masculine standards? Can the ambient expectations also ultimately affect men's attitudes to health related issues? How is male health portrayed in the media and how is this related to the hegemonic masculinity? We conducted a focus group interview and two individual interviews to illustrate this. As a basis to talk about, we have used promotional films from ”Mustaschkampen”. The study has the gender perspective as a starting point, and for our help, we have used the theory of... (More)
The purpose of this paper is to examine how a group of men considers gender and what this might say about the expectations and beliefs that exist in society about men and health. Can the way men manage their health be affected by their relationship to the masculine standards? Can the ambient expectations also ultimately affect men's attitudes to health related issues? How is male health portrayed in the media and how is this related to the hegemonic masculinity? We conducted a focus group interview and two individual interviews to illustrate this. As a basis to talk about, we have used promotional films from ”Mustaschkampen”. The study has the gender perspective as a starting point, and for our help, we have used the theory of performativity by Judith Butler, supported by R. W. Connell's theories of multiple masculinities and the development of masculinity standards. The results of the study show that the men in our study, construct their gender in the conversation, and that they, to different degrees, relate to a masculinity norm. The study also shows a clear connection from the men to the dichotomy of male or female. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Törngren, Lars LU and Bäckstrand, Helena LU
supervisor
organization
course
MKVA22 20162
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
genus, hegemonisk maskulinitet, könsdikotomi, maskulinitetsnorm, gender, hegemonic masculinity, sex dichotomy, masculinity norm
language
Swedish
id
8902939
date added to LUP
2017-03-06 13:07:37
date last changed
2017-03-06 13:07:37
@misc{8902939,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att undersöka hur en grupp män ser på genus och vad detta kan säga om förväntningar och föreställningar som finns i samhället om män och hälsa. Kan männens sätt att hantera hälsofrågor påverkas av deras förhållande till maskulinitets-normer? Kan omgivningens förväntningar också i förlängningen påverka männens inställning till hälsorelaterade frågor? Hur framställs manlig hälsa i medier och hur är detta relaterat till den hegemoniska maskuliniteten? Vi har genomfört en fokusgruppintervju samt två individuella djupintervjuer för att belysa detta. Som ett underlag att samtala kring har vi använt kampanjfilmer från ”Mustaschkampen”. Studien har genusperspektivet som utgångspunkt och till vår hjälp har vi använt Judith Butlers performativitetsteori, med understöd av R. W. Connells teorier om multipla maskuliniteter och maskulinitetsnormens utveckling. Resultatet av studien visar att männen i vår studie konstruerar sitt genus genom sitt agerande under samtalet, samt att de i olika grad förhåller sig till någon av flera maskulinitetsnormer. Studien visar också att männen upprätthåller och reproducerar könsdikotomin manligt respektive kvinnligt.},
 author    = {Törngren, Lars and Bäckstrand, Helena},
 keyword   = {genus,hegemonisk maskulinitet,könsdikotomi,maskulinitetsnorm,gender,hegemonic masculinity,sex dichotomy,masculinity norm},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hälsans hegemoniska maskulinitet tiger still : hur män väljer att samtala, eller inte samtala, om hälsofrågor, samt förhålla sig till sin egen hälsa},
 year     = {2017},
}