Advanced

EU samarbeten - Ett transaktionskostnadsperspektiv

Pilipovic, Stjepan LU ; Eliasson, Jesper LU ; Gustafson, Dag LU and Knuthson, Filip LU (2017) FEKH19 20162
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Studiens syfte var att undersöka vilka faktorer påverkar organisationers val att ingå i det EU-finansierade konsortiet R-Mode Baltic, och hur väl kan dessa härledas till transaktionskostnadsteori. En kvalitativ fallstudie har tillämpats. Analys av insamlad data har skett via pattern-matching vars syfte är att söka efter empiriska mönster. Transaktionkostnadsteori är vårt teoretiska ramverk som introducerades av Ronald Coase år 1937 och som sedan Oliver Williamson byggt vidare på. Williamson beskriver vertikala gränser i företaget och att dessa bestäms av tre faktorer: relationsspecifika tillgångar, osäkerhet och frekvens. För att komplementera studien har ytterligare två perspektiv beaktats: Nätverksperspektiv och Resursbaserat perspektiv.... (More)
Studiens syfte var att undersöka vilka faktorer påverkar organisationers val att ingå i det EU-finansierade konsortiet R-Mode Baltic, och hur väl kan dessa härledas till transaktionskostnadsteori. En kvalitativ fallstudie har tillämpats. Analys av insamlad data har skett via pattern-matching vars syfte är att söka efter empiriska mönster. Transaktionkostnadsteori är vårt teoretiska ramverk som introducerades av Ronald Coase år 1937 och som sedan Oliver Williamson byggt vidare på. Williamson beskriver vertikala gränser i företaget och att dessa bestäms av tre faktorer: relationsspecifika tillgångar, osäkerhet och frekvens. För att komplementera studien har ytterligare två perspektiv beaktats: Nätverksperspektiv och Resursbaserat perspektiv. I slutsatsen konstaterar vi att tre av fem utvalda faktorer har haft påverkan på valet att gå med i R-mode Baltic. Dessa tre faktorer är relationsspecifika tillgångar, tillgång till komplementära resurser och nätverksskapande. Övriga två faktorer som frekvens och osäkerhet har inte haft större påverkan på valet att gå med i alliansen. Förklarande orsaker till detta är människans förmåga att ta rationella beslut och sociala mekanismer mellan företag där vi främst syftar på tidigare samarbeten. (Less)
Popular Abstract
The vision of the study is to find factors which impacts organisations choices to participate in the EU-funded R-mode project, and how well these can be related to the transaction cost theory. A qualitative case study have been used to organise the empirical results. Analysis of the data have been done with a pattern matching method with the intent to find recurring thoughts and actions from the organisations. The transaction cost theory was first introduced 1937 by Ronald Coase and iterated by Oliver Williamson. Williamson describes the vertical boundaries of the firm and how they relate to three main factors: asset specificity, frequency and uncertainty. To complement the study we also consider the resource based view (RBV) and network... (More)
The vision of the study is to find factors which impacts organisations choices to participate in the EU-funded R-mode project, and how well these can be related to the transaction cost theory. A qualitative case study have been used to organise the empirical results. Analysis of the data have been done with a pattern matching method with the intent to find recurring thoughts and actions from the organisations. The transaction cost theory was first introduced 1937 by Ronald Coase and iterated by Oliver Williamson. Williamson describes the vertical boundaries of the firm and how they relate to three main factors: asset specificity, frequency and uncertainty. To complement the study we also consider the resource based view (RBV) and network perspective. We summarise that three of the five factors have had a considerable impact on the organisations decision to participate in the R-mode project or not. These factors are asset specificity, availability of complementary resources (RBV) and networking. The remaining factors, frequency and uncertainty, were found to not be as impactful as the others when deciding to join the consortium. The main cause of this found to be bounded rationality and social mechanisms, affecting especially organisations with an extended relationship. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Pilipovic, Stjepan LU ; Eliasson, Jesper LU ; Gustafson, Dag LU and Knuthson, Filip LU
supervisor
organization
course
FEKH19 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Transaktionskostnad, allians, resursbaserad teori, nätverksstyrning och forskning & utveckling. Transaction cost, alliance, resource based view, network governance and research & development.
language
Swedish
id
8903028
date added to LUP
2017-03-03 16:14:08
date last changed
2017-03-03 16:14:08
@misc{8903028,
 abstract   = {Studiens syfte var att undersöka vilka faktorer påverkar organisationers val att ingå i det EU-finansierade konsortiet R-Mode Baltic, och hur väl kan dessa härledas till transaktionskostnadsteori. En kvalitativ fallstudie har tillämpats. Analys av insamlad data har skett via pattern-matching vars syfte är att söka efter empiriska mönster. Transaktionkostnadsteori är vårt teoretiska ramverk som introducerades av Ronald Coase år 1937 och som sedan Oliver Williamson byggt vidare på. Williamson beskriver vertikala gränser i företaget och att dessa bestäms av tre faktorer: relationsspecifika tillgångar, osäkerhet och frekvens. För att komplementera studien har ytterligare två perspektiv beaktats: Nätverksperspektiv och Resursbaserat perspektiv. I slutsatsen konstaterar vi att tre av fem utvalda faktorer har haft påverkan på valet att gå med i R-mode Baltic. Dessa tre faktorer är relationsspecifika tillgångar, tillgång till komplementära resurser och nätverksskapande. Övriga två faktorer som frekvens och osäkerhet har inte haft större påverkan på valet att gå med i alliansen. Förklarande orsaker till detta är människans förmåga att ta rationella beslut och sociala mekanismer mellan företag där vi främst syftar på tidigare samarbeten.},
 author    = {Pilipovic, Stjepan and Eliasson, Jesper and Gustafson, Dag and Knuthson, Filip},
 keyword   = {Transaktionskostnad,allians,resursbaserad teori,nätverksstyrning och forskning & utveckling. Transaction cost,alliance,resource based view,network governance and research & development.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {EU samarbeten - Ett transaktionskostnadsperspektiv},
 year     = {2017},
}